Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 17

Vše 49204

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Belden cableTyto kabely můžeme s výhodou použít pro napájení přijímacích antén. Vzhledem k tomu, že obsahují celkem 4 kroucené páry, lze další páry využít např. k napájení předzesilovače, přepínání filtrů apod. a není nutné se zabývat konstrukcí napájecí výhybky, oddělující stejnosměrné napájení od vf signálu. Některé významné vlastnosti, jako např. potlačení soufázových (plášťových, CM) proudů lze ještě vylepšit použitím plášťové tlumivky, čímž se lze dostat na lepší hodnoty, než jakých dosáhneme s běžným koaxiálním kabelem (právě to je důvodem, proč se upustilo od koaxiálních datových rozvodů a používají se téměř výhradně tyto kabely).

Původní anténářské stránky L. B. Cebika, W4RNL najdete zde.

prachy ... prachyClifton LaboratoriesJedny z nejdokonalejších manuálů, které bylo možné najít na webu, byly popisy konstrukcí Jacka R. Smitha, K8ZOA, které autor zveřejňoval pod hlavičkou své firmy Clifton Laboratories. Tato firma nabízela jako stavebnice i jako hotové výrobky aktivní přijímací antény, zesilovače k nim, napájecí výhybky, filtry apod. Každý z manuálů K8ZOA obsahoval nejen kompletní dokumentaci včetně schématu, podrobného návodu ke stavbě stavebnice a návodu k použití, ale zpravidla i výsledky měření a popis funkce, z kterého bylo možné se dozvědet zajímavé detaily a lecčemu se přiučit.

Jack R. Smith, K8ZOA bohužel 22. června 2016 zemřel a firmu Clifton Laboratories koupila známá společnost DX Engineering. Její cenovou politiku a marketingový styl raději nechám bez komentáře – stačí, že k většině nabízených produktů je dodáván pouze montážní návod a poněkud kusý návod k obsluze, z kterého se nelze většinou dozvědět vůbec nic, co se netýká konkrétního výrobku. Důsledkem prodeje Clifton Laboratories bylo zmizení původních Jackových stránek včetně dokumentace. DX Engineering bude údajně nabízet výrobky K8ZOA dál pod svojí hlavičkou a zajistí i služby na úrovni původní firmy, ale dokumentace s největší pravděpodobností nikdy k dispozici nebude, příp. nebude k volnému stažení.

To bylo důvodem k tomu, že jsem prošel své archivy a co jsem našel, nabízím ke stažení. Jsem totiž přesvědčen, že Jack by si to tak přál. Ze zachráněných dokumentů je tedy zde:

Z10000U IF sampler buffer amplifier
Z10022A Medium Wave Band High Pass Filter
Z10040 Broadband Norton Amplifier v. 0.1
Z10040B Broadband Norton Amplifier
Z10040B Broadband Norton Amplifier v. 0.1
Z10040B Broadband Norton Amplifier v. 1.7.0
Z10040B Broadband Norton Amplifier Service Bulletin 01 MOD
Z10040B Broadband Norton Amplifier SN-005 Performance Documents
Z10042A Broadband Norton Amplifier
Z10042AV Broadband Norton Amplifier
Z10043A Broadband Norton Amplifier
Z10046A High Gain Preamplifier
Z10130A FET Follower Amplifier v. 0.1
Z1203A Active Antenna Power Coupler/DC Injector
Z1203B Active Antenna Power Coupler/DC Injector v. 0.2
Z1203B Active Antenna Power Coupler/DC Injector v. 0.4 updates with schematic
Z1501D Active Antenna

K jednomu typu je někde více manuálů. Jde zpravidla o rozdílné verze, některé manuály mohou obsahovat doplňky. Pokud se zajímáte o určitý výrobek, je vhodné stáhnout k němu všechny manuály.

Veškerou dokumentaci si můžete také stáhnout najednou jako ZIP archiv zde (50,6 MB).

73 Martin, OK1RR

Pozn.: Dnes si leckdo stěžuje, že radioamatérů ubývá a že mladí lidé nemají o naše hobby zájem. Přitom někdy i ti samí lidé razí tento „překomerčnělý“ přístup k radioamatérství. DX Engineering není zdaleka jediná firma, úplně stejným způsobem naložilo např. vydavatelství Antennex s anténními stránkami L. B. Cebika, W4RNL (které patřily l tomu nejlepšímu. co bylo možné najít na webu). Podobně k radioamatérům přistupuje i slovutná ARRL, k jejímž časopisům QST, QEX a NCJ se nelze dostat, pokud nejste členy. O ČRK a způsobu distribuce jeho časopisu opět raději pomlčím. Zkrátka a prostě – základní princip radioamatérství, tzv. „shared knowledge“ (sdílená znalost) dostává velmi často na frak kvůli čímsi komerčním zájmům.

VerticalAutorem publikace není nikdo jiný, než známý Rudy Severns, N6LF. I když on sám tvrdí, že nejde o knihu, ale jen o pár poznámek, jde o velmi hodnotný materiál, patřící k tomu nejlepšímu, co lze o vertikálních anténách najít. Knížka zatím není zcela hotová, jde o první „nástřel“, ale i tak tam najdete většinu toho, co hledáte.

1. LF/MF přehled

1.0 Úvod

1.1 Dlouhé vlny

1.2 Charakteristiky země

1.3 EIRP a vyzářený výkon

1.4 Pár základních pouček

1.5 Modelování a výpočty

1.6 Prodlužovací cívky

1.7 Příklady starších LF/MF antén

2. Krátké neprodloužené vertikály

2.0 Úvod

2.1 Náhradní schéma krátkého vertikálu

2.2 Definice Rr bezeztrátové antény

2.3 Definice Rr, Pr, Pg a Rg nad reálnou zemí

2.4 Rr z modelu NEC

2.5 Výpočet Rr

2.6 Efektivní výška h

2.7 Xi a Xc z modelování

2.8 Výpočet Xc a Xa

2.9 XL, RL a účinnost

2.10 Napětí a proudy

3. Kapacitní prodloužení (kapacitní klobouk)

3.0 Účinnost

3.1 Účinnost s kapacitním prodloužením

3.2 Xi s kapacitním prodloužením

3.3 Rr s kapacitním prodloužením

3.4 Antény poněkud realističtěji

3.5 Využití stožáru jako podpěry

3.6 Složitější kapacitní prodloužení

3.7 Deštníkové kapacitní prodloužení

3.8 Horizontální (ploché) deštníky

3.9 Deštníky se šikmými dráty

3.10 Kombinace deštníků se šikmými dráty a plochých deštníků

3.11 Rc a vodiče

4. Induktivní prodloužení

4.0 Úvod

4.1 Pozice prodlužovací cívky

4.2 Pozice prodlužovací cívky při kapacitním prodloužení

4.3 Uzemněný stožár jako vertikál

4.4 Ladění více částí (skládané unipóly i fázované soustavy)

4.5 Ladění více částí - příklady

4.6 Smyčkové antény

4.7 Uzemněné stožáry a ladění více částí

5. Zemní systémy pro LF-MFVertikál - pata

5.0 Proč potřebujeme zemní systém?

5.1 Výběr zemního systému

5.2 Rozměry zemního systému

5.3 Náhradní schéma napájecího bodu

5.4 Definice Pr, Pg, Rr a Rg

5.5 Účinnost se zemními ztrátami

5.6 Jednoduchá poučka

5.7 Zemní systém neprodlouženého vertikálu

5.8 Zemní systémy pro obydlené oblasti

5.9 Rozsáhlejší zemní systémy

5.10 Elevované (skloněné) zemní systémy

6. Návrh a výroba prodlužovací cívky (zatím nezveřejněno)

6.0 Úvod

6.1 Jak velkou indukčnost?

6.2 Symboly a zkratky

6.3 Výpočet indukčnosti

6.4 Geometrické poměry

6.5 Návrh cívky pomocí grafů

6.6 Připravte si vlastní grafy, vypočítejte si sami

6.7 Výroba cívky

6.8 Vliv tvaru tělesa (kostry) cívky

6.9 Proměnné cívky

6.10 Vinutí - napětí, proudy a výkonová ztráta

6.11 Skříňky

6.12 Odpor vinutí

6.13 Faktor skinefektu Ks

6.14 Faktor blízkosti Kp

6.15 Vinutí z licny

6.16 Vlastní rezonance

Knížku najdete na Rudyho stránkách http://www.antennasbyn6lf.com/2017/02/lf-mf-antenna-notes.html nebo si ji můžete stáhnout zde  (9.3 MB).

73 Martin, OK1RR