Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

GB80FOCPři příležitosti oslav 80. výročí založení klubu FOC je naplánována velká celosvětová soutěž "FOC 80th Anniversary Challenge" za účasti zatím 67 speciálních stanic a všech členů klubu FOC. V období květnu 2018 budou členové FOC z celého světa aktivní CW na KV pásmech nejen se svými značkami, ale i se speciálními volacími značkami, z nichž mnohé obsahují číslo '80'. Průběžné výsledky soutěže budou k dispozici ve formě žebříčku, (tzv. leaderboard) na Club Logu a z pořadí v žebříčku vyplyne i třída diplomu, který účastník obdrží.

Všechny stanice jsou vítány. Soutěž je určena všem radioamatérům a diplomy budou uděleny nečlenům FOC podle těchto pravidel:

 

Každoročně se 4. července v USA slaví Den nezávislosti, který je dnem výročí podpisu deklarace o nezávislosti na Velké Británii, k němuž došlo 4. 7. 1776. Tento den je federálním svátkem USA a pro mnoho Američanů je to náramná sláva – vyvěšuje se vlajka, v rodinách se pořádají pikniky a BBQ (barbecue), probíhá velké množství různých sportovních soutěží včetně oblíbených závodů v pojídání melounů nebo hotdogů.

Diplom vydává Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão - LABRE všem radioamatérům, kteří prokážou potvrzené spojení se stanicemi ve všech 26 brazilských státech a s hlavním městem, Brasilia (PT2) - celkem tedy 27 spojení. Diplom se vydává za spojení CW, SSB, Digital a nebo smíšené (Mixed).

Maďarská radioamatérská organizace MRASZ vydává u příležitost 225 výročí narození Samuela F. B. Morse příležitostný diplom za spojení se speciálními stanicemi HG225MSE, HG225S, HG225A, HG225M, HG225U, HG225E, HG225L, HG225O a HG225R. Spojení je možné navázat libovolným druhem provozu (nejen CW), je však třeba mít všechny uvedené stanice. Aktivita probíhá od 14.4. do 27.4.2016. Diplom vypadá velmi pěkně: