Zde bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, bez jejichž příspěvku by OKDXF nemohla dál existovat. Zaslat můžete kdykoli libovolnou částku, v seznamu sponzorů nebudete uvedeni, pokud si to nepřejete.

Bankovní účet:Money Bank, číslo účtu: 817323584/0600.

Seznam sponzorů:

Call Jméno Částka Datum
OK1TP Tomáš Štěpnička 500,- 5. 6. 2014
OK2BNC Jiří Ohnút 1000,- 20. 7. 2014
OK1GB Renata Nedomová 1000,- 20. 7. 2014
OK1OM Zdeněk Nedoma 1000,- 20. 7. 2014
OK5TN Tomáš Rukavička 500.- 5. 8. 2014
OK1FPG Jiří Pešl 1000,- 5. 8. 2014
OK1FKM Petr Hromádka 200.- 23. 8. 2014
OK1DWC Milan Voborník 200.- 23. 8. 2014
OK2BON Štěpán Vavruša 100.- 23. 8. 2014
OK1HCD Stanislav Stropek 100.- 18. 9. 2014
OK1JAX Pavel Braniš 500,- 17. 2. 2015
OK1TP Tomáš Štěpnička 1000,- 20. 2. 2015
OK1MR Milan Ruský 500.- 20. 2. 2015
OK1VD Václav Dušánek 500.- 1. 6. 2015
OK2BON Štěpán Vavruša 200.- 23. 8. 2015
OK1GK Pavel Novák 500.- 18. 10. 2015
OK1VD Václav Dušánek 500.- 26. 1. 2016
OK2FB Pavel Hruška 1000,- 26. 1. 2016
OK2ZA Rudolf Sedlák 2000,- 12. 2. 2016
OK1UXH Vlastislav Berka 1000,- 3. 4. 2016