POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 8. března 2023

OK1RR dal k dispozici svou databázi QSL manažerů, kterou založil a udržuje pro staniční deník CQRlog. Je určena pro staniční deníky a předpokládá se, že si její formát uživatel sám upraví (adaptace pro jednotlivé staniční deníky OKDXF ani autor databáze neprovádí). Soubory ke stažení jsou archivovány komprimátorem ZIP. Můžete si ji stáhnout a používat, pokud tak budete činit bezplatně. Chcete-li ji šířit, bude lépe uvést odkazy, kde si lze stáhnout aktuální verzi. Formát databáze je textový (CSV) s následující strukturou:

značka_DX stanice;značka_manažera;datum

Jednotlivé položky jsou od sebe oddělené středníkem. Datum uvádí počátek platnosti aktivity manažera, tj. PO uvedeném datu (a včetně) lze QSL zasílat na uvedeného manažera. Před uvedeným datem není platnost manažera nijak ověřená a může se tedy stát, že pokud pošlete QSL za spojení PŘED uvedeným datem, QSL nebude vyřízena. Záznam vypadá takto:

YJ0UO;G4BUO;2014-07

QSL pro YJ0UO tedy zasílejte via G4BUO, pokud QSO bylo v červenci 2014 nebo později.

Data jsou zpracovávána v prostředí Linuxu, který používá jiné konce řádků, než DOS/Windows. V případě, že databáze nebude fungovat, stačí otevřít soubor v nějakém textovém editoru (např. Notepadu) a uložit. Editor musí být textový, tzn. Word či Wordpad není vhodný!

K dispozici jsou vlastně dvě databáze - jedna aktuální, obsahující kolem 3 200 QSL manažerů, kteří byli aktivní po 1. 1. 2018. Tato databáze je průběžně aktualizovaná a doplňovaná o nové manažery.

Původní, "velká" databáze obsahuje kolem 47 000 QSL manažerů, aktivních v období ledna 2000 - prosince 2017 (+ pár "věčných" manažerů, kteří fungovali už v 90. letech minulého století). Tato databáze není nijak aktualizována, je pouze v ročních intervalech doplňována o zastaralé údaje z aktuální databáze, které jsou z ní vymazány. Smyslem tohoto přesunu dat je snaha udržet aktuální databázi malou - příliš velká databáze je nepraktická a může v některých případech zpomalovat chod počítače, na kterém běží staniční deník, zpomalovat import apod. Analýza ukazuje, že největší poptávka po QSL informaci je v období její platnosti a měsíc zpět, QSL informace starší, než 4 měsíce jsou žádány zcela výjimečně. Není proto nutné pracovat s velkou databází, obsahující desítky let staré informace.

Při sestavování databáze jsou použita pouze data z ověřených zdrojů, tzn. nikdy data z DX clusteru, diskusních fór a sociálních sítí, ale pouze údaje, publikované v uznávaných DX bulletinech. I přes toto opatření není záruka správnosti, data používáte na vlastní odpovědnost, s vlastním rizikem. Autor neodpovídá za žádné škody či újmy, vzniklé používáním dat z této databáze.

Poslední archivní databázi (leden 2000 - prosinec 2017) si můžete stáhnout zde.

Poslední verze aktuální databáze je zde. Obsahuje data od 1.1.2018 a pozdější.