1. Mřížky spojit s katodou, anoda odpojena.GU78B
  2. 20% žhavicího napětí 1/2 hodiny.
  3. 40% Uf 1/2 hodiny, od této chvíle začínám elku chladit.
  4. 60% žhavicího napětí 1/2 hodiny.
  5. 80% žhavicího napětí 1/2 hodiny.
  6. 100% žhavicího napětí 10 hodin.
  7. odzkratovat mřížky, přivést na ně odpovídající Ug2 a -Ug1, anodu přes odpor cca 60 kΩ na plné Ua, aspoň 6 hodin.
  8. odstranit anodový odpor a žhavit dál aspoň 6 hodin, zkusit opatrně nastavit klidový proud a vybudit na 50 % Pout.

Celkem ~ 24 hodin.

Prakticky vyzkoušeno s elektronkami GU74b, GU43b, GU84b, GU78b, ale také s REE025 a dalšími.
Ke žhavení používám trafo 230/24V a do série zapojený regulační transformátor. Někdy ale stačí regulační zdroj 40V/10A s regulací proudu.

Lze také kontrolovat vakuum vyžhavené elektronky a měřit proud mezi g1 a katodou. Měl by být řádově 10 až 100 μA. Polarita je minus na g1 a plus je na katodě.


Další měření je otázkou emisní schopnosti katody. Připojíme na elektrody všechny potřebná napětí a miliampérmetrem měříme proud mezi katodou a g1 tak, že plus je na g1 a minus na katodě. Emisní proudy zjistíme z katalogu, např. u GU50 je obvykle 6 mA, v katalogu je uvedeno max. 7 mA.


Pokud je emisní proud velmi malý, lze elektronku léčit krátkodobým přežhavením o 60-80 % s rizikem, že se vlákno elektronky přepálí. Jedná se v podstatě o rekrystalizaci. Ale to je již otázka zda ano/ne.


Klimkovice 2008,
OK2BNG