DXCC(11-05-2017) 31. března 2017 bylo oznámeno vymazání ostrovů Midway Island a Kure Island ze seznamu zemí DXCC. Důvodem byly správní změny (viz zde), které byly důsledkem změn v Národním památníku Papahānaumokuākea.

Po dalším přezkoumání bylo zjištěno, že zrušení těchto dvou entit nemá oporu změnách, ke kterým došlo u příslušných správních orgánů. Proto nemělo dojít k vymázání ze seznamu DXCC a obě entity Midway Island KH4 a Kure Island KH7K se vrátí na seznam DXCC jako samostatné země.

 

Původní sdělení ARRL:

Midway and Kure Islands Reinstated as DXCC Entities
05/11/2017

On March 31, 2017, the DXCC desk announced the deletion of Midway Island and Kure Island from the DXCC entities list. The stated reason for this action was because of changes in the administration resulting from changes in Papahānaumokuākea Marine National Monument, formerly known as the Northwestern Hawaiian Islands Marine National Monument, of which the Midway Atoll National Wildlife Refuge and the Battle of Midway National Memorial, the Hawaii State Seabird Sanctuary at Kure Atoll, and the Northwestern Hawaiian Islands State Marine Refuge, of which they are all included.

After further review it has been found that the deletion of these two entities is not supported by the changes that were made to the relevant administrations. Therefore, the deletions from the DXCC list should not have occurred and the two entities, Midway Island KH4 and Kure Island KH7K, will return to the DXCC list as separate entities.