Logo

(zpracováno na základě článku Johna Desmonda, EI7GL
https://ei7gl.blogspot.com/2023/02/prediction-for-28-mhz-propagation-for.html

Bouvetův ostrov je malý ostrov v jižním Atlantiku. Tým 3Y0J plánuje pracovat z místa ve výšce 80 m nad mořem na mysu Fie na jihovýchodním cípu ostrova.

Mapa

Z tohoto obrázku si lze odnést jednu věc: asi 4-5 km od stanoviště 3Y0J se nachází hory vysoké 600-700 m, které budou ovlivňovat signál na pásmu 10 m. V případě, že by se 3Y0J pokusil o spojení s jinými stanicemi, bylo by to pro něj velmi obtížné. Může to být v pořádku pro nižší KV pásma jako 40-17m, kde mohou být pro šíření zapojeny mnohem vyšší úhly vyzařování, ale hory budou blokovat některé signály s nízkými úhly, které jsou potřebné pro 28 MHz. To platí zejména pro Severní Ameriku. Více o tom později.

Azimut

Toto je azimutální mapa pro 3Y0J. Začínáme od západu... 270 stupňů... a pokračujeme po směru hodinových ručiček.

Severní a Jižní Amerika jsou na severozápadě a ve směru hor... nic moc.

Evropa na severu je poněkud blokována, ale je mnohem lepší než Severní Amerika. Japonsko má cestu k moři. Austrálie má také mořskou cestu a je pravděpodobné, že VK6 v Perthu na tom budou lépe než jejich kolegové VK2, 3 a 4. Požadovaná cesta pro některá místa, jako je Sydney, vyžaduje, aby signál cestoval dále na jih a tam nemusí být žádné šíření na vyšších KV pásmech. Nový Zéland je na druhé straně Antarktidy, takže to bude problém.

Horizont

3Y0J Horizont

Sestavil jsem velmi hrubý graf horizontu pro stanoviště 3Y0J na Bouvetově ostrově a je zobrazen výše. Všimněte si, že vertikální měřítko je pro názornost přehnané.

A - 268 stupňů - To je směr Los Angeles a Buenos Aires. Pro nízkoúhlové signály na 28 MHz jsou na tom lépe než zbytek Ameriky. Los Angeles představuje výzvu z hlediska vzdálenosti, zatímco stanice v Jižní Americe se musí potýkat s mnohem menším počtem přeskoků.

B - 282 stupňů - Houston. Hory blokují vše, co je na 28 MHz pod 6,5 stupně, což je významné.

C - 291 stupňů - Florida a Sao Paulo. Překážka 6 stupňů.

D - 305 stupňů - New York. Asi 6,5 stupně.

E - 323 stupňů - Newfoundland. Začíná to být trochu jednodušší, ale stále překážka 5 stupňů.

F - 350 stupňů - Lisabon. Nyní klesla na necelé 4 stupně. Lepší, ale stále nic moc.

G - 357 stupňů - Londýn. Asi 3,5 stupně. Je tu místní kopec, který je zhruba na této úrovni. Slyšet jsou stanice na 28 MHz přicházející z tohoto směru, ale výkon je mnohem horší ve srovnání s někým, kdo tuto překážku nemá.

H - 6 stupňů - Berlín. Těsně pod 3 stupni.

I - 11 stupňů - Varšava. Dolů na 2 stupně. Dostáváme se na úroveň, kdy bych začal uvažovat o tom, že to není příliš velká překážka na 28 MHz.

Předpovědi pro 28 MHz - únor 2023

Pro předpovědi na 10 m jsem použil 100 W CW, tedy typický signál pro průměrnou. 3Y0J bude samozřejmě používat mnohem více, ale toto jsou signály, které budou poslouchat.

1000 UTC

10:00 UTC: Pásmo se právě rozjíždí se skromným signálem do Evropy. První skok F2 dává velký signál do Jižní Afriky. Druhý skok F2 je vidět nad středem Afriky. Všimněte si, že místa jako Řecko a Sicílie jsou trochu v zóně přeskoku.

1200 UTC

12:00 UTC: Šíření se posouvá dále na západ. Čtvrtý skok F2 zlepšuje signály přes střed Evropy. Všimněte si opět zóny přeskoku mezi 3. a 4. skokem na jihu Evropy. Cesta se právě otevírá k východnímu pobřeží USA.

1600 UTC

16:00 UTC: Jediné, čeho si zde všimněte, je západ slunce na východě Evropy. To při jeho průchodu vytváří špičku v signálech na frekvenci 28 MHz. Je to trochu jako když surfař čeká, až chytí tu velkou vlnu. Dobré na tom je, že je to omezeno na relativně malou geografickou oblast.

Například stanice ve Varšavě při západu slunce by měla vidět špičku signálů a soutěží v kupě se stanicemi na východě Evropy na rozdíl od celé Evropy.

Na jihu Evropy se signály objevují, ale stále se nachází v zóně přeskoku. Většina USA je nyní pokryta.

1800 UTC

18:00 UTC: Špička západu slunce dosahuje západní Evropy. Je to také nejlepší čas pro stanice v jižní Evropě, ale je zde velká konkurence stanic na severu. V Severní Americe se signály zlepšují.

2000 UTC

20:00 UTC: Šíření dosahuje Severní Ameriky, ale slunce začíná zapadat i na Bouvetu. Jediné, čeho si zde všimněte, je, že dojde k přeskočení zón. Signál by mohl být přiměřený v New Yorku a slabý v Chicagu.

Tým 3Y0J tam bude po většinu února a časy východu a západu Slunce se v tomto období budou hodně měnit.

Výše uvedené předpovědi jsou platné pro stanici na rovném místě s plochým horizontem. Hory a kopce budou v určitých směrech blokovat nízkoúhlové signály a severnější části, kde jsou zobrazeny vrcholy, budou pravděpodobně chybět.

TIP Bez ohledu na to, na jakém pásmu vysíláte, vyhledejte si časy východu a západu slunce pro Bouvet a vaši vlastní polohu, To platí zejména pro stanice v Evropě a Severní Americe.

Při západu Slunce se mohou vrstvy v ionosféře naklonit a signál s vysokým úhlem, který prochází přes tyto překážky na obzoru, se může změnit na signál s nízkým úhlem, který se bude šířit dál.

Vyzkoušejte stránku s předpovědí Proppy ZDE. https://soundbytes.asia/proppy/area