Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Ostrov Viktorija je arktický ostrov v Barentsově moři, který se nachází mezi souostrovím Franze Josefa a Špicberkami. Je vzdálený asi 60 km na východ od norského ostrova White a přibližně 160 km na západ od mysu Mary Hemsuort v Alexandrově zemi (FJL), jeho souřadnice jsou 80° 9′ 0″ severní šířky a 36° 46′ 0″ východní délky (80.15N, 36.766667E). Administrativně je ostrov součástí Primorského okresu Arkhangelskské oblasti Ruska a je územím. které je z celého Ruska položeno nejvíce na severozápad. Délka ostrova je asi 5 km, šířka je 2,5 km. Ostrov Viktorija je jedním z "ostrovů ledových čepiček", většina z nich má ledovcovou kopuli až 150 metrů vysokou.

 Victoriya

Ostrov byl objeven 20. července 1898 norskými kapitány Johannesem Nilsenem a Ludvigem Bernardem Sebulonsenem. Dalšího dne byl ostrov zaznamenán P. V. Nielsenem, kapitánem parní jachty "Victoria" v majetku britského cestovatele Arnolda Payka, na jejíž počest byl pojmenován. Protože ostrov leží mimo hranice polárního Norska stanovené smlouvou o Špicberkách z roku 1920, byl považován za neutrální území, dokud Ústřední volební komise SSSR usnesením svého prezidia 15. dubna 1926 nestanovila práva a Franz Josef Land se  oficiálně nestal součástí polárního vlastnictví SSSR. V září 1932, po 6letém územním sporu s Norskem, byl ostrov uznán za území SSSR a zahrnut do struktury RSFSR. Od 1. listopadu 1959 pracovala na ostrově polární stanice "Ostrov Viktorija". Byla obsluhována několika zaměstnanci. Od roku 1985 byla na ostrově umístěna radarová stanice vojsk protivzdušné obrany. 1. dubna 1994 byla stanice vyklizena, uvedena do klidového režimu a zaměstnanci byli evakuováni na FJL. Od té doby panuje na ostrově rádiové ticho. Na ostrově se kromě ledních medvědů a mrožů vyskytuje také vzácný pták - bílá čajka. Existují plány na zařazení ostrova Viktorija do národního parku "Ruská arktika" (FJL), ale právě kvůli bílé čajce od toho bylo upuštěno.

Geograficky ostrov Viktorija není součástí souostroví Franze Josefa, ale dle kriérií DXCC je k němu přiřazen. V letech 1985-1990 zde působil UA1O/UA0BCA, který později v letech 1991-1994 používal značku 4K2BCA. Během posledních měsíců fungování stanice byla použita značka R1FJV.

4K2BCA

První snahy o zařazení ostrova Viktorija jako samostatné entity programu IOTA se objevily koncem 80. let minulého století. Nový rozšířený seznam ruských ostrovů pro IOTA vznikal v době, kdy se vytvořil princip příslušnosti ostrova v závislosti na územní a správní příslušnosti ostrovů k ruským oblastem. I přes značnou celkovou plochu ostrova (asi 10,8 km2) nebyl na mnoha mapách zanesen. Na různých mapách, kde byl ostrov zanesen, byla vzdálenost k dalšímu ruskému území (mys Mary Hemsuort v Alexandrově zemi (FJL) silně odlišná a nebyla přesná. Analýza námořních map neumožnila jednoznačně stanovit, že vzdálenost z ostrova Viktorija k nejbližšímu dalšímu ostrovu je nejméně 100 mil, tj. 160 km. I v oficiální odpovědi vedoucího oddělení navigace a oceánografie se objevily dvě různé možnosti výpočtu. Pokud byla vzdálenost určena v jednom systému zeměpisných souřadnic větší, než 160 km, pak v druhém to bylo 159 km, což neumožňovalo přidělit ostrovu Viktorija samostatný status podle pravidel IOTA. Šlo doslova o několik set metrů. Byly to dlouhé a pečlivé výzkumy prováděné G3KMA a UA9OBA.

Teprve v roce 2014, kdy se změnila pravidla IOTA a byla stanovena minimální vzdálenost 150 km (bod E5.3), byly podle požadavku ruského Robinsonova klubu (RRC) na seznam IOTA přidány dvě nové skupiny: v evropské části - EU-190 (ostrov Viktorija) a v asijské části AS-203 (Shelikhova Bay Group). Nyní tedy má ostrov Viktorija potvrzený status samostatného ostrova a může být aktivován pro diplom IOTA. Po aktivaci dle nových pravidel IOTA budou započíteny i předchozí aktivity z ostrova.

Plaketa RI1F

Ostrov Viktorija zůstává posledním IOTA NEW ONE v Rusku. Současně tedy  z 11 nových ostrovních skupin přidaných v roce 2014 na konferenci ve Velké Británii (konané v rámci 50. výročí mezinárodního programu IOTA) zůstávají pouze dva nikdy neaktivované ostrovy. Tým RI1F plánuje na přelomu září a října 2017 expedici, která by měla být aktivací ostrova Viktorija pro program IOTA.

73, Martin, OK1RR