Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Expedice N6PSE a Intrepid DX Group do Severní Koreje, která měla vyjet pod značkou P5DX nebude!

Více se o tom dočtete v blogspotu N6PSE.

(poněkud narychlo ušitý překlad spáchal OK1RR, který se za něj omlouvá...)

P5DX - jak to mohlo být ...

Jsem blogger a můj blog prezentuje jen mé myšlenky a názory. Za obsahem tohoto blogu nestojí kromě mě nikdo jiný.

Dnes ráno jsem musel zrušit DX expedici. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Nebylo to kvůli chybějícímu povolení, ani kvůli chybějícímu týmu nebo jeho ochotě jít do toho, ani kvůli nedostatečnému vybavení.

Vyhlídka na aktivaci P5 totiž probudila to nejhorší v našem hobby - pozérství, hloupost, špatnou informovanost a předpojatost. A vše se nakonec zvrtlo v překvapivý nedostatek podpory a finančních prostředků ze strany jedné z vrcholných světových DX nadací, když jsem žádal o finanční grant na expedici do nejžádanější země na světě.

 

Příběh P5DX

Po několika letech předcházejících jednání nám Severokorejci řekli, že nikdy předtím nebyla radioamatérská činnost v KLDR povolena. Samozřejmě nevíme, jestli je to pravda, ani jak na to šli před námi ti, jejichž expedice byly uznány do DXCC, ale tohle nám bylo řečeno. Doufali jsme, že budeme první velkou DX expedicí, schopnou jasně a jednoznačně dokázat, že jsme skutečně pracovali z území KLDR a budeme mít i nezvratné důkazy o povolení provozu. Po dlouhém úsilí jsme tedy konečně měli v ruce zvací dopis od orgánů KLDR, umožňující realizovat vůbec první radioamatérskou expedici ve velkém měřítku.

V dubnu 2013 jsme informovali svět o našem "Projektu P5". Podnikli jsme četné návštěvy KLDR a vytvořili si tam kontakty. Utratili jsme přitom tisíce dolarů z našich rodinných rozpočtů, abychom mohli pendlovat tam a zpět z našich domovů do Pchjongjangu a tím jsme chtěli dát naději DX komunitě, že expedice se skutečně bude konat.

Podnikli jsme devět návštěv KLDR, i když některé z nich byly většinou k ničemu a naše úsilí se zdálo zbytečné, neproduktivní a marné.

Až do nedávné doby, kdy nastal velký zlom.

Jako součást našeho projektu P5 jsme získali odborníka na vše, co se týká Severní Koreje. Ten pro nás pracoval, loboval a jednal naším jménem. Náš "vyslanec" měl velký zájem o náš projekt, nežádal po nás žádné peníze a mimoto má silné vztahy uvnitř KLDR a pravidelně cestuje.

V únoru 2016, když jsme byli na VP8STI/VP8SGI DX expedici, nás náš "vyslanec" kontaktoval s tím, že komunikuje s příslušnými úředníky KLDR, kteří mají znovu ochotu zvážit náš návrh.

Oprášili jsme ho a rozhovory pokračovaly. Když jsme se vrátili domů, dozvěděli jsme se, že jsme velmi blízko k získání oprávnění. Po několika měsících jednání bylo dohodnuto povolení radioamatérského provozu z KLDR na deset dní se třemi rádii a až 20 členy týmu. Místo konání bylo zkoumáno a schváleno.

Stejně jako DX expedice 7O6T v roce 2012, úředníci KLDR chtěli předvést nový výletní resort a nabídli ho jako místo konání DX expedice. Během několika týdnů náš "vyslanec" a jeden z vedoucích našeho týmu navštívili Pchjongjang a osobně se setkali s úředníky na vysoké úrovni. Tito úředníci byli předtím zapojeni do návštěvy Dennise Rodmana, stejně jako do právě skončeného maratonu v Pchjongjangu. Nyní, protože maraton skončil, jsme měli jejich plnou pozornost a ochotu ke spolupráci. Věci se rychle mění.

Úředníci KLDR stanovili, že v týmu mohou být pouze tři Američané a žádní Japonci, ale s výjimkou tohoto omezení jsme dostali zelenou k zahájení sestavování týmu z různých zemí z Evropy, Jižní Ameriky a Oceánie. Trvali však na tom, že projekt nesmí mít žádnou publicitu předem, takže náš tým byl vázán slibem mlčenlivosti. Webová stránka byla sice zřízena, ale nebude spuštěna, dokud nebudeme živě "ve vzduchu" z KLDR. Bylo dohodnuto, že budeme používat volací znak P5DX.

Naší poslední velkou překážkou byla skutečnost, že v KLDR jsou se žádostí o oprávnění spojeny velmi vysoké poplatky, které je nutné zaplatit úředníkům na různých vládních úrovních a ministerstvech. Požadovat poplatky za povolení pobytu a licenci pro DX expedice je obvyklou praxí různých vlád po celém světě. V mnoha zemích třetího světa činí obvykle několik tisíc dolarů. Jak jsme pak zjistili, v KLDR je to podstatně víc.

I jsme se stále snažili udržet vše v tajnosti, samotná velikost tohoto poplatku vyžadovala, abychom požádali několik z největších radioamatérských DX nadací o finanční granty, aby nám pomohli s našimi ohromnými počátečními náklady.

Také jsme celou záležitost konzultovali s právníkem, který nám poradil, jak se vyhnout případnému obvinění z porušování zákona o korupčních praktikách. Pro Američany je podplácení cizích vládních úředníků závažným trestným činem, nicméně není zločinem zaplatit další poplatky, spojené s návštěvou cizí země. Všechny poplatky tedy budou vyplaceny přímo čínské společnosti, zajišťující pobytové zájezdy a k žádné přímé transakci se Severokorejci nedojde.

Vzhledem k nárůstu podpory, kterou radioamatérská sdružení v minulosti věnovala expedicím do mnohem méně žádaných lokalit nás nenapadlo, že by mohly být problémy s podporou expedice do P5. Jedna z organizací nám skutečně sdělila, že bychom neměli potřebovat jejich financování, protože si za QSL můžeme účtovat, co chceme! Bylo opravdu deprimující zjistit, že je více zajímá naše možnost získávat finanční prostředky tím, že si později naúčtujeme vysoké poplatky za QSL "protože můžeme", než pomoc vlastní DX expedici, který v této fázi zoufale potřebovala okamžité financování předvýjezdových výdajů. Později jsme navrhli, ať svůj dar omezí jen na případ, že budeme úspěšní a naše expedice bude uznána do DXCC. Ani to je nepřesvědčilo. Dělilo nás jen pár týdnů od první autorizované nadnárodního DX expedice do nejžádanější země na světě a bylo nám řečeno, ať si jedeme za svoje. Nikdy jsem si nemyslel, že by mohlo dojít k něčemu takovému.

Mám obrovskou úctu k těmto organizacím a jsem hluboce zklamán, že nemohli najít způsob, jak podpořit naše plány.

Opustil mě vedoucí týmu, David, K3LP a neměl jsem jinou možnost, než sáhnout na vlastní úspory a svůj důchod, aby byla zajištěna aspoň základní část našeho financování. Kromě našich počátečních licenčních poplatků jsme potřebovali koupit rádia, napájecí zdroje, koaxy, antény a mnoho dalších věcí. Zakoupili jsme zařízení za zhruba 16.000 $ a dalších téměř 4000 $ stála doprava s FedEx, která přepravila zařízení do Pekingu.

Pokračovali jsme v budování našeho týmu. Mnozí členové týmu nebyli schopni vycestovat do KLDR během tak krátké doby, což bylo pochopitelné. Nakonec jsme byli rádi, že jsme byli schopni sestavit tým 14 velmi schopných operátorů před uplynutím lhůty, do kdy lze požádat o naše víza do KLDR. Rezervovaly se lety do Pekingu. V Číně byl zajištěn hotel pro naše předexpediční briefingy. Zajistily se rezervace u Air Koryo, národní letecké společnosti KLDR. Do začátku expedice zbývalo méně, než dva týdny. Byli jsme rádi, že všichni respektují požadavek, aby vše probíhalo důvěrně. Nic neuniklo.

Euforie však nevydrží. K našemu zklamání, 19. dubna došlo k prvnímu zrazení naší důvěry, když jakýsi blogger zveřejnil, že zaslechl zvěsti o "aktivaci P5 deseti operátory z USA a EU, plánované na květen 2016". Někdo mluvil. Tyto úniky informací nastaly téměř okamžitě po našich pokusech o nábor do našeho týmu a o získání grantových prostředků, a to navzdory našemu opakovanému naléhání, aby naše plány nebyly zveřejněny. A brzy přišly i důsledky, které kvůli prozrazení našich plánů budou stát desítky tisíc DXmanů možné spojení s P5.

Během krátké doby jsme byli kontaktováni mnoha jinými vlastníky radioamatérských webových stránek a bloggery s dotazem, zda jsme ti, kteří jsou do toho zapojeni. Snažili jsme se vyhnout jakýmkoli komentářům, ale byli neodbytní. Nakonec jsme připustili, že tyto povídačky se týkají nás a že jsme v tomto směru dosáhli jistého pokroku, ale naléhavě jsme je prosili o zvážení s tím, že jednání stále probíhají a že jednou z podmínek expedice bylo, že s tím nesmíme jít na veřejnost, dokud nejsme připraveni objevit se v éteru. Ale ve snaze přihřát si svou polívčičku, většina z nich dál šířila nepodložené fámy.

Jeden komentátor na eHam napsal, že pokud by někteří z nás nebo i všichni měli skončit v severokorejském gulagu, nikdo z nás nebude mít jeho sympatie. Byli jsme naprosto bezmocní jednat nebo reagovat, jen jsme sehnuli hlavy dolů a zaměřili se na věci příští. Během několika dnů přinesly čtyři z největších webových a e-mailových zdrojů DX zpravodajství nepodložené informace i s odkazem na původní zprávu na Bloggeru. To vše bylo v rozporu s požadavkem úředníků KLDR, že nebudeme poskytovat předem žádnou publicitu. To vše pracovalo proti nám.

Internetové blábolení pokračovalo a došlo ke sdílení dalších a dalších informací. Situace se začala vymykat kontrole. Nějací podvodníci zneužili moji volací značku a v četných příspěvcích na DX Summitu odhalil více našich plánů. Musel jsem po tom požádat DX Summit o zablokování mé volací značky.

23. dubna, pouhý týden před naším odjezdem do Pekingu a pak do Pchjongjangu, náš "vyslanec" odcestoval do Pchjongjangu, aby dokončil vše potřebné a získal naše víza. 24. dubna nás vyrozuměl, že všechna víza byla schválena, avšak s několika významnými výjimkami, včetně mě.

Nikdy nepochopím, proč byla moje žádost o víza KLDR zamítnuta. Byl jsem v KLDR na dvou předchozích návštěvách a všechno se vyvíjelo zcela pozitivně. Je možné, že pirátské zneužití mé volací značky na DX Summitu viděly orgány KLDR, které to považovaly za porušení jejich důvěry, protože jsem nemlčel. Ale domnívám se, že vím, kdo je skutečný viník.

Protože jsem byl jedním z členů týmu, kteří měli s sebou do Pekingu přivézt značnou část zařízení, stejně jako měli poskytnout velkou část počátečních finančních prostředků z vlastních osobních úspor, nastal nepřekonatelný problém. Nemohl jsem totiž věnovat značný kus mých životních úspor na projekt, jehož jsem se už nemohl účastnit.

A protože jsme i přes naše zoufalé prosby o pomoc neobdrželi absolutně žádnou finanční podporu z DX nadací, rozhodli jsme se, že nemáme jinou možnost, než DX expedici P5DX zrušit. Čekali jsme dalších 24 hodin a doufali v zázrak, který ovšem předtím, než bylo nutné odeslat konečně slovo, nenastal.

Nezbývá, než požádat našeho "vyslance" v Pchjongjangu, aby informoval úředníky KLDR o našem rozhodnutí ukončit projekt.

V tomto okamžiku máme značné množství techniky v Pekingu, kam jsme ji dodali před několika týdny, což nás bude stát dalších několik tisíc dolarů za dopravu zpět. Všichni máme zaplacené plné nevratné letenky, které musíme zrušit na vlastní náklady. Finanční ztráty, které utrpěl Intrepid DX a všichni členové našeho týmu jsou značné.

Nemohu si pomoci, ale pociťuji obrovskou frustraci, že někdo měl potřebu zradit naši prosbu o utajení, žvanit o našich plánech s ostatními, a že někteří ochotně šířili tyto zvěsti, přestože bylo řečeno, že by to bylo kontraproduktivní. Jsem si také jist, že kdyby některá z velkých nadací, které jsme oslovili, financovala naši žádost o grant, zbývající členové týmu, kteří už svá víza zrušili, by byli schopni pokračovat až do KLDR a úspěšně aktivovat tuto zemi na CW/SSB/RTTY.

Dovolte mi zopakovat: měli jsme svolení, měli jsme tým. Měli jsme veškeré potřebné vybavení připravené v Pekingu. Měli jsme místo v Severní Koreji. Měli jsme potvrzené lety a hotely do Číny a KLDR. To, co jsme neměli byla podpora těch, které jsme žádali, aby mlčeli a podpora těch, které jsme požádali o pomoc s financováním. Mohla to možná být DX expedice v knihách rekordů. Ale to už se nikdy nedozvíme.

Co vy na to?

Paul N6PSE


K tomu náš komentář:

 

K pochopení Paulovy frustrace není třeba příliš mnoho empatie. Je však třeba najít, kde se stala chyba a přinejmenším se zamyslet, abychom podobnou chybu neudělali sami a také abychom nevkládali přílišné naděje do předem ohlášených expedic.

První zcela zjevnou chybou bylo ohlášení expedice již v dubnu 2013. Ono je to sice plně v současných intencích, kdy se organizují velmi drahé expedice a jejich organizátoři se snaží získat co nejvíc finančních prostředků ještě před jejich začátkem. Na Američany také dobře funguje ono známé "stay tuned", takže z amerického pohledu je všechno v pořádku. V roce 2013 také ještě nebyly zkušenosti s tím, jak negativně může přílišná předchozí publicita (rozuměj humbuk) poznamenat nadcházející expedici. Jenže organizátoři zůstali hluší i ke zkušenostem s "publicitou" (rozuměj humbukem) kolem expedice Navassa K1N - z amerického pohledu se opět zdálo vše v pořádku, ale frustrace Evropanů byla hrubě podceněna. Kdyby v době konání K1N byla stránka P5DX v tichosti stažena a rozšířila se informace, že zatím není nic jistého, určitě by nedošlo k tak brutálnímu "propíchnutí" celé akce. Mezitím se mělo v tichosti začít jednat s DX nadacemi se vším smluvně-právním zajištěním.

Požadavek mlčenlivosti a nulové předchozí publicity, který vznesla severokorejská strana, je přinejmenším podivný zejména v dnešní době, kdy se díky internetovým technologiím prakticky nic neutají. Není možné lidem zakázat, aby se ptali, pídili se po informacích a pokud je nenajdou, aby spekulovali a odhadovali. Tohle skutečně v době sociálních sítí, diskusních boardů a všudypřítomných komentářů doslova pode vším není žádný prohřešek. My můžeme zase jen spekulovat, jestli tohle soudruzi z KLDR nechápou a nebo naopak to chápou až příliš dobře a hledají důvod, jak cuknout v poslední minutě s odůvodněním, že si za to organizátoři můžou sami. Buď jak buď, nebýt předčasného ohlášení expedice, vůbec by se tento problém neobjevil.

Nejzávažnější problém se však týká samotného Paula, N6PSE. Jeho organizační schopnosti a vytrvalost zasluhují bezesporu obdiv, o to hůř se chápe jeho konečný postoj, který lze charakterizovat slovy "když ne já, tak nikdo". Pokud by bylo jeho prioritou konání expedice, dokázal by pravděpodobně (i když se skřípěním zubů) zůstat doma a dál dělat vše pro zdárný průběh akce. Pokud bylo impulsem k odpískání akce zamítnutí jeho žádosti o vízum, vzniká tu dojem, že největším problémem je jeho uražená ješitnost. Samozřejmě to mohlo být všechno jinak, zamítnutí žádosti o vízum nebylo impulsem, ale poslední kapkou, tým možná přišel nejen o organizátora, ale třeba i o nejschopnější operátory, což mohlo být příčinou zastavení podpory DX nadací, atd. - možností je opravdu mnoho, ale důsledek bude téměř vždy stejný.

Je bohužel velmi pravděpodobné, že tento počin N6PSE zastíní nedávný úspěch expedic VP8STI/VP8SGI a celé sdružení The Intrepid DX Group ztratí velkou část svého kreditu. Je téměř jisté, že pro další akce bude toto sdružení mnohem hůř shánět podporu, řada potenciálních členů expedičních týmů se od N6PSE odvrátí a on sám bude muset odejít. Možná ani to však The Intrepid DX Group nezachrání a toto sdružení zanikne, ačkoli mělo velmi dobře našlápnuto ke slávě přímo hvězdných rozměrů.