Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

HEARD ISL. – VK0/H
Kontinent: OC, azimut: 146/325 st., vzdálenost: 12 700 km
Časové pásmo k UTC: + 5
Pořadí v nejžádanějších zemích: 4

Minulost DXCC a expedic:

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy jsou neobydlené pusté ostrovy, které leží v jižní části Indického oceánu. Heardův ostrov je pustý, hornatý a pokrytý ledovci. Od roku 1947 jsou ostrovy součástí Austrálie. Na ostrovech se nacházejí jediné dva aktivní vulkány na australském území. Jeden z nich, Mawson Peak, je nejvyšší australskou horou. Na ostrovech žije mnoho druhů tuleňů a ptáků a ostrovy jsou součástí mořské rezervace a od roku 1997 jsou ostrovy součástí světového dědictví UNESCO. Ostrovy jsou navštěvovány pouze za účelem přírodovědeckého výzkumu. V blízkosti ostrovů je několik vraků lodí ze staré velrybářské stanice a na samotném ostrově Heard jsou i pozůstatky této stanice, kdo má DVD z expedice VK0IR, je to na záběrech velice jasně patrné.

V souvislosti s přípravou expedice na ostrov Heard se objevila na fóru ČRK diskuze k čemu tyto expedice jsou, komu přinášejí užitek, peníze a slávu. Pokusil jsem se vytáhnout snad to podstatné.

Námitka zněla takto:

Vůbec se mi nelíbí takovýto styl DX expedic. Posouvají amatérské hobby směrem, který již nemá s prostým radioamatérstvím nic společného. Proč takové manévry? Jen kvůli slávě a penězům. Vymoženosti nabízené skupinou připravované expedice VK0EK jsou zbytečné a prodražují celou akci. Pamatuji si na expedici VK9NS, který se svou manželkou uspokojil při jeho dvoučlenné expedici všechny DX many na celém světě. Nepožadoval dopředu žádné finanční dary ani nestoudné platby za poštovné“.

K tomu si dále dovoluji čerpat z článku Števa OM3JW, dávající zaprvé vyčerpávající odpověď na historii provozu z Heardu a jeho názor k problematice expedic tohoto typu. Dovolil jsem si ho zkrátit, hlavně přehled expediční činnosti z Heardu, původní verze článku je DX-manům jistě známá a na internetu dostupná:

Historie DX expedicí na ostrov Heard:

  • První expedice 1947, 48 a 49 VK3ACD/Heard, za celý pobyt však jen 36 spojení.

  • V roce 1949 VK1VU, následoval VK1FE, v roce 1950 VK1HV, VK1YG, VK1PG, v roce 1951 VK1NL a v roce 1952 VK1PN.

  • V roce 1954 a 1955 VK1DY. Poslední provoz z vědecké stanice se uskutečnil v roku 1963, když byl členem týmu VK1RA.

  • Všechny návštěvy ostrova Heard byly v rámci vědeckého programu ANARE.

  • V roku 1960 bol australským antarktickým územím přidělen prefix VK0.

  • V roce 1963 poprvé použita značka VK0NL, 1966 VK2ADY/VK0 (nebylo uznáno do DXCC).

  • V roce 1969 až 1970 VK0WR, VK0HM a AX0HM. V roce 1971 VK0HM, ale neuznáno do DXCC.

  • 03/1980 VK0RM – pouze několik QSO, TCVR to nevydržel.

  • V roce 1983 VK0MD a VK0W, VK0HI a VK0CW. Až do tohoto času byli radioamatéři vždy součástí některé z vědeckých expedic.

O prvej expedícii organizovanej rádioamatérmi začal uvažovať Jim VK9NS, v tom čase jeden z najpopulárnejších rádioamatérov na svete a pri tejto príležitosti založil HIDXA (Heard Island DX Association). Pretože neexistovali žiadne predpisy na organizovanie súkromných návštev ostrova Heard, navštívil príslušné úrady v Canberre a presvedčil vládnych úradníkov, aby vydali pravidlá na základe ktorých by boli takéto návštevy umožnené a to nielen pre HIDXA. Keď získal potrebné povolenia, vydal sa hneď po Novom roku 1983 na bývalej veľrybárskej lodi S/S CHEYENES II na ostrov Heard. Okrem Jima tvorili rádioamatérsky tím aj jeho XYL Kirsti VK9NL, Sojo VK0SJ (VK7ZSJ), Bob WA8MOA a Walter OE1SL a aby bol prenájom lode pre nich čo najlacnejší, zobrali so sebou niekoľko ďalších skupín, medzi ktorými boli vedci z Austrálie a horolezci z Rakúska a Austrálie. Po veľmi komplikovanej plavbe sa dostali na ostrov Heard až 5.2.1983 a za 11 dní prevádzky pod značkami VK0JS a VK0NL urobili 14500 spojení.

Aj spiatočná plavba bola hororová. Ukázalo sa, že loď nemá dostatok paliva na návrat do Austrálie. Operátori však mali so sebou veľké autoplachty ktoré im mali slúžiť na postavenie náhradného ubytovania na ostrove. Teraz ich použili ako lodné plachty s ktorými sa pokúsili doplávať do Austrálie s pomocou silných západných vetrov (Roaring Forties), ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti. Motory museli vypínať a v prevádzke boli len pár hodín večer, aby mali elektrinu pre chladničky a navigačné prístroje. Na prídel mali aj vodu aj jedlo. Napriek všetkým problémom sa za 16 dní vrátili do Austrálie, pričom posledných osem dní ich ťahali na lane. DX expedícia trvala od vyplávania až po návrat 72 dní.

Ďalšia aktivita z ostrova Heard se uskutočnila 1983, ale pre radioamatéry byla bezvýznamná, VK0DA a VK7TM/0 pracovali z ostrova len čtyři hodiny. V roce 1985 VK0CC a VI0CC. Frank VK0DA sa vrátil na ostrov so skupinou vedcov v decembri 1986 a bol tam až do januára 1987.

V 09/1987 až 1988 VK0HI.

VK0IR

Prvá výlučne rádioamatérska DX expedícia na ostrov Heard (a doteraz aj posledná) sa uskutočnila až v roku 1997. Jej organizátorom bol ešte aj dnes veľmi známy a populárny rádioamatér Ralph Fedor K0IR, jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie Cordell Expedition.

12.1.1997 pristálo 20 operátorov pri ostrove Heard. Na presun operátorov a 34 ton materiálu na ostrov bolo potrebných 50 letov vrtuľníkom. Vysielať začali 14.1.1997 a za 13 dní prevádzky s piatimi zariadeniami z troch rôznych lokalít urobili pod značkou VK0IR 80763 spojení. Dôležité je ešte vedieť, že na ostrov ich dopravila známa polárna loď „Marion Dufresne“ ktorá vyplávala z ostrova Reunion 7.1.1997 a späť sa vrátila 6.2.1997. Mesačný prenájom lode stál 200 000 USD a celá expedícia 310 000 USD.

Plánování a přípravy další expedice

A teraz k ďalšej plánovanej DX expedícii. Prvé informácie o zorganizovanie tak finančne aj časovo náročnej expedície sa objavili v auguste 2010. VK3FY a VK6IR ju chceli uskutočniť vo februári 2013 a mala trvať aj s cestou 28 dní. Pre finančnú náročnosť sa však tohto projektu vzdali.

Ďalšiu DX expedíciu začala organizovať tak ako v roku 1997 známa nezisková organizácia Cordell Expeditions a aj v tomto prípade bol lídrom Ralph K0IR. Podľa pôvodných plánov sa mala DX expedícia uskutočniť v roku 2014. Nie len líder bol rovnaký ako v roku 1997, ale na ostrov ich mala dopraviť tá istá loď – Marion Dufresne. Rozdiel bol len v cene za jej prenájom. Loď mala vyplávať z Kapského mesta (ZS) s krátkou zastávkou na ostrove Kerguelen (FT/X) na doplnenie zásob, pokračovať na ostrov Heard a po skončení trojtýždňovej prevádzky plávať do Austrálskeho prístavného mesta Fremantle. Za 45 dní požadoval majiteľ lode 1 000 000 USD!! K tomu ďalšie náklady takmer 500 000 USD. Cena bola samozrejme neúnosná a preto sa hľadali iné možnosti.

Jednou z nich bolo spojiť rádioamatérsku expedíciu s vedeckou, presnejšie povedané pridať sa k vedeckej expedícii. Na ostrov Heard sa mala uskutočniť vedecká expedícia, ktorá mala okrem iného skúmať činnosť sopky Mawson Peak, ktorá bola v tom čase aktívna a dokumentovať účinky erupcie na stav ľadovcov a lagún na východnom úbočí hory. Aj tento plán však nakoniec padol, pretože také množstvo peňazí sa nedalo zabezpečiť, odložila sa DX expedícia na rok 2015 aby bolo viac času na hľadanie iných možností, najmä však inej lode. V tom čase však nečakane a za nejasných okolností z projektu odstúpil Ralph K0IR a hľadal sa nový líder. V roku 2013 sa podujal na organizovanie DX expedície ďalší vynikajúci rádioamatér s veľkými skúsenosťami a navyše významný vedecký pracovník Robert Schmieder, KK6EK. V roku 2014 sa začal formovať nový tím, v ktorom by malo byť 14 operátorov. Cieľom expedície je za tri týždne prevádzky pod značkou VK0EK urobiť 150 000 spojení s minimálne 50 000 stanicami. Bob začal intenzívne hľadať vhodnú loď, ktorá by ich na ostrov dopravila v pôvodne plánovanom termíne, v januári 2015. Do úvahy prichádzal ruský ľadoborec „Akademik Shokalskiy“, ale lodiarska spoločnosť požadovala za jej prenájom 500 000 USD, čo síce bolo o polovicu menej než za Marion Dufresne, ale aj tak bola suma vysoká a expedícia sa musela opäť minimálne o rok odložiť. Na január 2016 však bola voľná nám už dobre známa expedičná loď „Braveheart“. 14.5.2015 podpísala Codell Expeditions kontrakt s majiteľom lode na sumu 350 000 USD. Ak sa k tomu pripočíta asi 200 000 USD na ďalšie potrebné výdavky, cena celého projektu bude stáť 550 000 USD, čo je síce o 200 000 USD viac než DX expedícia VK0IR v roku 1997, ale v roku 1997 stál aj rohlík 30 halierov a liter benzínu 8 Sk ....hi. Celá cesta od vyplávania po návrat potrvá 45 dní a prevádzka z ostrova 21 dní.

A teraz môj komentár (OM3JW):

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, Jim VK9NS nebol na ostrove Heard len s jeho XYL Kirsti VK9NL, ale aj s ďalšími operátormi a nebola to rádioamatérska expedícia, ale boli súčasťou vedeckého tímu. A že uspokojili všetkých DX manov na celom svete? Aj Gus Browning W4BPD alebo Don Miller W9VNW uspokojili pri svojich DX expedíciách v 60.-70. rokoch minulého storočia všetkých DX-manov na celom svete. Ale neporovnávajme neporovnateľné! V januári 2016 uplynie 19 rokov od poslednej aktivácie ostrova Heard. Za tie roky pribudlo do DX komunity tisíce rádioamatérov, pre ktorých je ostrov Heard novou zemou DXCC. Ale nielen tí noví, aj tí ktorí už pracovali s ostrovom Heard túžobne čakajú na nové spojenia, na iných pásmach alebo módoch. A chcú samozrejme aj vlastniť QSL za tieto spojenia, nie potvrdenie v LoTW, ale reálny QSL, ktorý im bude toto spojenie pripomínať. A že za tento zaplatia 5 USD? Každý kto ten QSL bude chcieť to rád urobí. Ostrov Heard nie je dovolenková destinácia. Každý z operátorov do toho projektu vloží 18 000 USD plus ďalšie výdavky na letenky a ubytovanie do Kapského mesta a z Austrálskeho Fremantle domov. Za tie peniaze si užije tri týždne nehostinného prostredia v stanovom tábore, kde každý bude mať problémy sám so sebou a navyše počúvať, akí sú tí operátori nemožní a na čo tam vlastne chodili, keď sa nedajú urobiť na prvé zavolanie. A toto robia k vôli sláve a peniazom? Ak teda niekto považuje 5 USD (z toho sú 3 USD reálne náklady na poslanie direktu do USA a spiatočné poštovné) za „nestoudné platby za poštovné“ tak potom neviem, čo k tomu dodať...

Snad ještě pár mých řádek:

Historii „starých“ expedic do roku 1997 neznám, resp. provoz jsem sledoval, ale díky chatrnému vybavení jsem byl bez šance. Když k tomu přidáme, že jsme byli sice mladí, ale museli chodit pravidelně do práce, museli se starat o rodinu, nebyly žádné DX clustery, fóra a minimum informací, nelze se divit, že jsme většinou nebyli úspěšní a jak píše Števo, porovnáváme neporovnatelné, „totálních“ lovců DXů slušně vybavených byla jen hrstka, takže uspokojit tuto skupinu bylo nesrovnatelně jednodušší, nakonec stačí nahlédnout do AR z těch dob na žebříček DXCC OK/OM stanic a v té době nebyly žebříčky dle pásem, tedy ani neexistovala kategorie amatérů, pro níž bylo na pásmu vymyšleno krásné české jméno „zaškrtávači“.

Mohu ale oprášit své vzpomínky na VK0IR. Byla to první expedice úplně jiného charakteru, než jsme do té doby byli znali. Obrovské technické vybavení, velký tým operátorů a dlouhá doba provozu v plném nasazení. Samozřejmě takto pojatá expedice navíc do oblasti značně vzdálené od civilizace, vyžaduje kromě obrovského potenciálu lidí, času i značné finanční náklady. Vlastně VK0IR dala základ pro „mega“ expedice, na které jsme si už docela dobře zvykli, pokud jsme kouzlu DXů totálně propadli. Vyhradíme si potřebný čas, díky informacím on line je vše jednoduší, máme lepší vybavení, ale z druhé strany pile up je hustý, to jsme taky neznali. V jisté fázi mého DX snažení, kdy jsem diskutoval o svých výsledcích s Bohoušem OK1VK, mne zarazil dotazem: „A ty si na takové expedice nebereš dovolenou?“.

Vrátím se k VK0IR. Dokázal jsem si vytvořit prostor pro plné soustředění na expedici (čas, stavbu antén na druhém QTH) a to také přineslo ovoce. Správně jsem vyhodnotil, že další expedice na Heard tak brzo nebude a je třeba vyvinout patřičné úsilí. Jen jsem litoval neudělání QSO na 80 m, kdy jsem současně slyšel VK0IR jak na CW tak SSB v parádních silách. Takže závěrem, doba se mění, za 15 let to bude zase jinak, když mně to nevyhovuje tak přeci mohu dělat jiná QSO jinde, bavit se jinými módy, nebo dělat úplně něco jiného a „utrácet“ své peníze bude vždy v případě hobby o nadšení a sdílení pocitů...

Pro ukázku jsem vybral foto Heardu uveřejněné na DX-Worldu a QSL od VK0IR:

Začnu zprávami uveřejněnými v IDXP:

VK0 HEARD IS.*

Erupcia sopky Big Ben na ostrove Heard 30.1.2016 vyvolala obavy či sa DX expedícia nebude musieť odložiť na neskorší termín. Líder expedície Bob KK6EK však oznámil, že DX expedícia sa uskutoční v plánovanom termíne 20.3.-10.4.

VK0 HEARD IS.*

1.3.2016 prileteli do Kapského mesta (ZS) prvý traja členovia expedičného tímu. Líder tímu Bob KK6EK, Ken NG2H a Adam K2ARB. V nasledujúcich štyroch dňoch prileteli zostávajúci členovia tímu (VK6CQ, WJ2O, K3EL, NP4IW, UT6UD, HB9BXE, AE0EE, N6TQ, VK2BAX, KM4MXD a W7XU), stretli sa s podporným tímom zo ZS (ZS1S, ZS1AU, ZS1HF a ZS6MAL) skontrolovali všetok materiál a dokúpili ďalší potrebný materiál, najmä čistiace prostriedky na stany. Loď „Braveheart“ priplávala z Falkand 3.3. a po jej kontrole miestnymi úradmi začalo nakladanie niekoľko ton materiálu. Expedičný tím odpláva z Kapského mesta 10.3. Pri dobrých plavebných podmienkach by sa mali dostať na ostrov okolo 18.-19.3. a zahájenie prevádzky pod značkou VK0EK 20.3. Operátori strávia na ostrove 21 dní a do Kapského mesta sa vrátia 22.4. Finančné náklady na tento grandiózny projekt presiahnu 550000 USD z čoho 56% hradia operátori. Počas pobytu v Kapskom meste budú členovia tímu pracovať pod značkou ZS9HI. QSL na K2ARB.

VK0 HEARD IS.*

Expedičný tím vyplával z Kapského mesta 10.3. a operátori pracujú počas plavby pod značkou ZL/ZS9HI/mm. Ich plavbu môžete sledovať na https://share.delorme.com/vk0ek Príchod na ostrov Heard sa očakáva okolo 19.3. a prvá stanica pod značkou VK0EK by sa mohla ozvať 20.3. Jednou z noviniek ktoré doteraz neboli použité pri žiadnej DX expedícii bude možnosť vypočuť si online zvukové záznamy spojení ktoré budú zverejňované denne na https://media.vk0ek.org

VK0 HEARD IS.*

Napriek tomu že plavebné podmienky sú dobré, vyzerá to tak, že prevádzka pod značkou VK0EK 20.3. ešte nezačne. Predpokladá sa že na ostrov priplávajú až 22.3. okolo 07:00 GMT. Po príchode na ostrov operátori vybudujú dve QTH (Atlas Cove na jednej a Spit Bay na druhej strane ostrova) medzi ktorými bude 2745m vysoký vulkán Mawson Peak (známy tiež ako Big Ben) ktorý zamedzí vzájomnému rušeniu. Na každom stanovisku budú dve nezávislé pracoviská so sústavou fázovaných vertikálov na 80-30m a samostatné vertikály na 160m a samostatné prijímacie antény. Všetky vertikály budú umiestnené pri mori. Na ostatných pásmach budú používať smerovky. Pracoviská budú vybavené koncovými zosilňovačmi KPA 500 a OM POWER. Pre prvých 10 dní prevádzky nemajú zatiaľ stanovené pevné pracovné frekvencie. Od zahájenia prevádzky FT4JA (29.3. ale možno už od začiatku prevádzky VK0EK) ) budú používať takéto pracovné frekvencie:

Počas celej expedície bude aktívny Real-time online radio log server na stránke http://www.heardisland.org/HD_pages/HD_DXA.html kde uvidíte svoje spojenie už po niekoľkých sekundách od jeho skončenia. Prevádzka pod značkou VK0EK potrvá do 10.4. QSL na M0URX.

VK0 HEARD IS.*

Prevádzka pod značkou VK0EK začala 23.3. okolo 16:40 z tábora Atlas Cove s dvomi stanicami na 7016 a 10119 kHz. Ich signály však boli pomerne slabé. Až do uzávierky tohto čísla mali v prevádzke sporadicky 1-3 stanice na 80, 40,30,20,17, a 15m, pretože väčšinu času venovali stavbe antén a pracovísk. Zlé počasie sprevádzané dažďom a silným vetrom im sťažuje stavbu antén. Kedy sa ozvú v plnej prevádzke závisí výhradne od počasia. Východ slnka na ostrove je 01:09 Z a západ slnka o 13:12 Z. Prevádzku by mali ukončiť 9.4. QSL na M0URX.

Několik poznámek z průběhu expedice, co jsem si udělal, přičemž celá posluchačská aktivita je rozdělena na dobu do 1.4. a od 3.4 (návštěva druhého QTH další aktivitu značně ovlivnila):

22.3. Konečně jsou na ostrově, začínají budovat příslušné campy a stavět stanice.

23.3. Jak píše Števo, začal omezený provoz, to samozřejmě nebrání psychopatům aby zkoušeli pirátské napodobování provozu VK0EK.

24.3. (SFI,A,K – 87/10/3) stále budují antény, líčí problémy s IT, obvyklé potíže s počasím v této oblasti, všichni jsou v pořádku jen unaveni z tvrdé práce

25.3. (SFI,A,K – 87/10/3) ráno 0530 – 18084, 14034, 10116 u mne 0, v 0600 na 18084 SP chvílemi 579 (pak je celé pásmo umlčeno radarem) v logu mají cca 3600 QSO, stále pokračují ve stavbě antén

26.3. (SFI,A,K – 86/6/0) je CQ WPX contest, tedy jisté omezení, nic moc neslyším i když na 15 m CW je někteří OK volají

27.3. (SFI,A,K – 86/3/3) opět téměř nic, večer kolem 2050 UT na 80m 339

28.3. (SFI,A,K – 88/13/2) již 19200 QSO v logu, večer kolem 20 UT na 7016 tak 559

29.3. (SFI,A,K – 88/10/3) kolem 07 UT 20m EU spoty - chtějí QSO 20m je prý otevřené, ale já nic neslyším, 21 UT pěkný signál na 80 m CW, asi 2x volám a jsem v logu, současně pěkný signál na 40 m CW a chvilku pak na 40 m RTTY – ale zřejmě to operátor moc neumí, tak udělá jen jedno QSO

30.3. (SFI,A,K – 88/11/3) nejsem doma, ale po návratu kolem 16 UT bez problému QSO na 30 m

31.3. (SFI,A,K – 88/12/3) nic moc, večer slabý signál a QRS na 40 m CW

1.-2.4. s přestávkami trávím na druhém QTH, horní pásma vyjma 10 m jsou bez problémů, doplňuji QSO o to co slyším, vyjma 10 m – přes slušný signál v EU asi po 20 min chce jen NA

3.4. (SFI,A,K – 82/22/4) ráno přes 50 tis. QSO v logu, zhoršení podmínek je znát

4.4. (SFI,A,K – 82/15/3) postupně klesá rate, ráno OE6IMD dává, že má silný signál na 20 m, ale u mne 0, mezi 12 - 13 UT kontroluji na DXA – nejsou na 10 m

5.4. (SFI,A,K – 83/7/2) ráno 55,6 tis. QSO v logu, Radim 1FDR totálně využívá okna na 10 m se 100 W

7.4. (SFI,A,K – 87/7/2) ráno vidím že mají současně v provozu 6 stanic, večer kolem 20 UT je slabý signál na 40 m CW, volá jen pár stanic, QSO moc to neodsýpá, ale za chvíli jsem v logu (současně FT4JA je 599 a pile up má až 13 kHz), mění se podmínky A=15, K=5

8.4. (SFI,A,K – 92/17/5) navzdory zhoršeným podmínkám (mělo mi být varováním) zkouším z druhého QTH 10 m. ale v okně pro EU je vůbec neslyším, jen několikrát pár stanic na jih od OK, mám pocit, že volají podle DXA pro případ, že by to vyšlo – podle mne negativní vlastnost produktu DXA

9.4. zveřejňují zprávu, že postupně budou omezovat provoz, nejprve 160 m pak ostatní, ale ještě 10.4. se snaží

Celková bilance:

Celkem: 75137 QSO a 21026 call je bohužel silně pod původním úmyslem, vlastně 50%, ve statistice je nepatrný rozdíl mezi DXA a Club logem, na Club logu zřejmě schází posledních pár hodin, asi 300 QSO.

CW: 55958, SSB: 15783, RTTY: 3390, EU: 52,5%. Jasná dominance CW, relativně malý počet QSO na RTTY a EU si nemůže stěžovat na procentní zastoupení.

Pásma:
160: 3245, 2372 EU, 91 OK – prostě fantazie
80: 5905, 3403 EU, 128 OK
40: 11763, 6413 EU, 224 OK
30: 10840, 4799 EU, 197 OK
20: 9032, 3269 EU, 107 OK
17: 10026, 4828 EU, 148 OK
15: 13375, 7782 EU, 263 OK
12: 7371, 4303 EU, 162 OK
10: 3574, 2276 EU 62 OK

Expedici budeme hodnotit určitě kladně, i když stanice průměrně vybavené asi byly zklamány, jak jsem zaznamenal i z poslechu OK stanic na 80 m. Po zvážení situace a potížím s počasím nakonec bylo vybudováno jen jedno pracoviště ve stejném místě, jako bylo VK0IR. Trvalá snaha jet s maximálním počtem stanic současně – zaznamenal jsem i 6 stanic dle DXA. Signály nebyly silné, některé dny ale byly velice dobré, hlavně špičky v krátkých oknech, problematické bylo pásmo 20 m, dopoledne přicházely signály LP, odpolední okno jsem nezaznamenal, okna na 10 m byly krátká mezi 11 -13 UT, ale ve špičce se nechali udělat se 100 W a průměrnou směrovkou. Naopak mě velice příjemně překvapilo 12 m.

K dobrému provozu určitě přispěla dohoda s expedicí FT4JA o použitých frekvencích, ačkoliv jsem měl obavy, že to bude maglajz, všichni rychle pochopili, že VK0EK vždy poslouchá DWN a tudíž bylo vyloučeno prolínání pile up jak jsme v obdobných případech souběhu velkých expedic v minulosti zaznamenávali. Důsledné dodržování ohlášených frekvencí od obou expedic tomu jen přispělo. Použití programu Real-time, DXA systém, snad bylo přínosem, občas náchylný k výpadkům, někdy větší časové zpoždění, ale každému jistě zvýší adrenalin, když vidí téměř okamžitě i na mapě, že je v logu i s blahopřáním Pokud si pamatuji, jde o druhé použití podobného programu (první byl K7B). Bohužel kdo nebyl úspěšný podle svých představ, má evidentně na dlouhou dobu utrum, viz povídání o obtížnosti takovou expedici podniknout.

QSL preferují samozřejmě přes OQRS zatím není v provozu na Club logu, ale M0URX dává jistotu potvrzení i u ostatních možností a hlavně rychle.

Zdroje: IDXP(OM3JW), OK/OM DX kroužek - OK1ADM/OM3JW, DX-World, NG3K, Wikipedie, Club log, internet, poznámky a logy OK1EP.

Karel OK1EP