Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Krátké zhodnocení pásem po expedici.

10 - 20 m - zde se dovolávali snad všichni, kdo se tomu věnoval. Napsalo mi několik amatérů například Láďa OK1LV nás dělal s QRP výbavou na 15 m. Pepa OK2PDN na 50 wattů a vertikál pásmo 17, 15 m. Mnoho dalších OKOM amatérů, stačilo zaslechnout prefix a volali jsme je.

 Z21MG team

30 m - 1513 QSO, zde velmi pomohl RX systém a logovali jsme mnoho stanic z USA.

40 m - 795 QSO posloucháme jak na RX ant tak na vertikál. Opět jsme měli 2 laděné radiály jak pro 40 m tak pro 30 m.

80 m - vertikál ant plus 2 laděné radiály plus pasivní radiály položené na zemi. Přijímací RX ant 4SQ. 162 QSO první QSO s OK amatérem, kdo jiný, než OK2PAY. Jeho signál byl pouze klíčovaný šum. OK2ZA 579 a OK7GU 559. Velice dobře slyším OK8WW, ale Rich nás neslyší. Velice pěkné otevření do JA a jako první JA1BK, ale bohužel jen 5 minut.

160 m vertikál ant plus 2 laděné radiály plus pasivní radiály položené na zemi. Přijímací RX ant 4SQ. 5 QSO 3 ok stanice a 1 PY. Zde se jednalo o skedy a zkoušeli jsme to několikrát vždy v celou hodinu.

160/80 m stejná anténa jako při expedici na PJ5/OL8R. Rozdílné země mezi Z2 a PJ5 byl velmi znatelný a proto naše signály i při výkonu 800 wattů v Evropě byly slabé. Prostě chybí moře.

 

Módy

CW: program Wintest. Snažili jsme se neroztahovat pileup, nevýhoda. Do počítače zapíšu OK1X - YZ již neslyším přeřve ho třeba YO8ABC. Při roztažení pileupu stále většina volá 1-1, 5 UP. Posloucháme i 3 UP, ale volá tam málo stanic. Celkem 14690 QSO.

SSB: program Wintest. Zde jsme zkoušeli volat občas klasicky výzvu a výsledek - nikdo nevolal, důvod, všichni koukají do clusteru a dnes již málo kdo klasicky točí kolečkem a vyhledává, proto jsme zde využívali self spotting. Při plném otevření jsou všechny stanice silné a je zde problém rozeznat nějakou stanici. Petr dělal QSO po číslech. Já jsem se snažil zachytit nějaké písmeno či celou značku. Současně jsem zapisoval do počítače 2-3 značky. Občasná preference zemí Itálie, Německo, Španělsko, či Francie. Samozřejmě OKOM. Stačilo zaslechnout češtinu. Celkem 7172 QSO.

RTTY: program Wintest a MMTTY, preference na tomhle modu by závod CQ WW RTTY, ale zkoušeli jsme již před contestem být aktivní na 15 m. Žádost o jiné pásma jsme nereagovali. Důvod: volaly by opět stejné stanice. Mimo závod klasicky UP, v contestu pouze simplex a rate klesá. Dovolají se první den pouze nejsilnější. Druhy den je to již lepší. V CQ WW RTTY 40, 20, 15, 10. Celkem 3585 QSO.

QTH - Harare město, local QRN, také rušení z místních úsporných LED žárovek, což jsme částečně eliminovali po 4 dnech. Špatná zem, 1500 m n. m. Rušení také z benzínového agregátu, nicméně jsme spoustu stanic neslyšeli ... často procházeli jen Big Guns v podmínkách na hraně. Centrála nás velmi rušila, po týdnu jsme ten zvuk nemohli ani slyšet.

Podrobnější článek bude v Radioamatéru a na webu OKDXF později.

David, OK6DJ