Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

ZIMBABWE – Z2
Kontinent: AF,  azimut: 163 st., vzdálenost: 7715 km
Časové pásmo k UTC: + 2
Pořadí v nejžádanějších zemích: 147

Minulost DXCC a expedic:

Africký stát s bohatou a hlavně pohnutou minulostí. Roku 1890 bylo obsazeno území v podstatě Angličany a nazváno Jižní Rhodesie. Nezávislost na UK získala země roku 1980, počet obyvatel je nyní cca 12,38 mil. Jižní Rhodesie byla přejmenována na Zimbabwe, bohužel jako u jedné z afrických zemí se zde snad nejvíce rozvinul obrácený rasismus, doplněný množstvím neodborných zásahů do ekonomiky státu, což nutně vyústilo v postavení země jako jedné nejchudších v Africe s obrovským propadem hospodářství, nestabilitou a obrovskou inflací.

V seznamu DXCC je již v roce 1935 Jižní Rhodesie uvedena jako samostatná země s prexifem ZE1, v pozdějších seznamech už jen jako ZE, od získání nezávislosti je prefix Z2.

Až do roku cca 1980 byla Zimbabwe amatérsky nezajímavou zemí. Bylo zde několik velice aktivních místních amatérů. Protože po získání nezávislosti většina cizinců pod tlakem obráceného rasismu byla zemi nucena opustit, je dnes frekvence aktivity daleko menší. Z posledních let mám zaznamenané pobyty Z21BB a Z24EA, dříve se mihnul i Vladimír UA4WHX.

Jako ilustraci přikládám QSL od Vladimíra, podle mne dobře ilustrující současnou chudobu a ekonomickou nevyváženost země.

Zimbabwe

Z21MG  20.9.2015 – 1.10.2015
Team: OK6DJ, OK1FCJ, OK1FPS
QSL: OK6DJ (OQRS, direkt, buro) – pro OK – neposílat QSL !!!! bude vyřízeno automaticky
Web stránky expedice: http://www.cdxp.cz/

Jistě dobře připravená expedice OK kamarádů, nakonec parta má již zkušenosti.
V průběhu expedice pracovali po většinu času, pokud nezvítězila únava, či komplikace s dodávkou elektriky se dvěma stanicemi.
Na horních pásmech asi nebyl pro OK problém s navázáním QSO, sám pokud jsem je slušně slyšel, nebyl větší problém se dovolat. Asi nejlepší signály ze stabilních pásem přicházely na 17m.

Jak jsem to stihnul pozorovat:
Od 21.9. již chodil deník na Club logu pravidelně doplňovaný.
22.9. ještě není zřejmě zprovozněno 80 m, ale večer už jsou první spoty i z 80 m.
23.9. ráno vzniká kolize na 40m s T48G (7008 a 7009) – někteří „zmatení“ op z USA dávají, že se Z21MG pohybuje, ale po otočení antény je to v EU jasné, ale bohužel prolnutí pile up znemožňuje rozumný provoz.
Ke stejné kolizi dojde za chvíli i na 30m, kde se překrývá pile up s E6GG.
28.9. na 80 m to vypadá na dohodnuté skedy na 3512, ale  u mne 0, na 40 m slyším pile up z USA pak na hranici slyšitelnosti i Z21MG.
30.9. 40 m – 0145 u mne začínám signály tušit, max. přichází tak kolem 0220, když slyším, že i OM3EY má trochu problém, nedělám si moc iluzí v 0210 slyším jak se několikrát ptá OK1E?, ale nepodařilo se a to je můj maximální úspěch na spodních pásmech.

Během dne se objevuje na web stránce zpráva, že provoz bude ukončen kolem 04 UT 1.10. Nakonec OK6DJ děkuje všem v 2308, ale na 40 m ještě chvíli provoz pokračuje, ale u mne tak 449.

Mám-li shrnout co jsem odpozoroval - bude zajímavé porovnání s kluky, až vydají nějaké informace, jak se provoz jim jevil ze Z2. Horní pásma bez problémů, spodní slabota. Tentokrát se QSO nedaří ani vysedět a je zajímavé, že pile up od stanic z USA je hustý na počet QSO, které Z21MG dělají. Kluci se snaží, jakmile zatuší OK a OM stanice tak se ptají, občas spotují i sami sebe,  nevím jestli je to rozumné a připadá mi, že roztažení pile up do cca 1 kHz na CW je malé. Obvykle spíše kritizujeme expedice, že pile up příliš roztahují, tentokrát mi to připadá spíše jako přehuštění prostoru, taky případů kdy nepoderou celou značku mi připadá četnější.

Přehledy: v logu 25596 QSO z toho 71% s EU. Převaha QSO CW, použití modu PSK63. Na 160 m 4x EU (4 OK), 80 m 108x  EU (8 OK), 40 m 257 EU (31 OK).

Na QSL se zřejmě za QSOs může těšit ve velice krátké době.

Zdroje: IDXP(OM3JW), OK/OM DX kroužek - OK1ADM/OM3JW, DX- World, NG3K, Wikipedie, Club log, internet, poznámky a logy OK1EP

Karel OK1EP