OKDXF logo

vydává

radioamatérskou soutěž ke stému výročí založení Československa

 

DIPLOM

 

CCA

 

CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD (CCA)


Pro získání diplomu je třeba navázat v období 1. - 31. října 2018 spojení libovolným druhem provozu CW, SSB, DIGI na libovolném pásmu se všemi stanicemi OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R, OL100S, OL100T, OL100Y.

Sufixy těchto stanic tvoří slova RCS CENTENARY (v překladu sté výročí RČS). Republika měla v době založení název REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, proto má česká stanice-žolík sufix RCS.

Libovolné chybějící písmeno z uvedených A-C-E-N-R-S-T-Y lze nahradit spojením se stanicemi OL100RCS nebo OM100CSR (žolíky). Lze použít oba žolíky, avšak každý pouze jednou.

Diplom se vydává v elektronické formě (PDF soubor) a je zdarma.

Aktuální informace najdete na stránkách CCA, kde jsou rovněž deníky online a odtud také můžete podat žádost o diplom. Detailní informace o jednotlivých speciálních stanicích získáte kliknutím na jejich značku (klikací oblast je zvýrazněná modrou barvou).


Sponzor soutěže

MICOS TELKOM MICOS TELCOM s.r.o. je tradiční dodavatel produktů a řešení pro telekomunikační, datové a energetické sítě s 28 letou tradicí. Vyrábí aktivní i pasivní prvky pro budování optických i metalických telekomunikačních sítí, které exportuje do více než 50 zemí světa.