OKDXF a Polabský DX gang u příležitosti 100 let rádia a uživáni značky OK vydávají diplom:

NINE BAND TROPHY 9x100

 

  1. Žádosti se přijímají od 1. ledna 2007
  2. Do žádosti se počítají země platné dle DXCC v době podání žádosti a navázané: 30 m pásmo po 1.1.1981, pásma 17 a 12 m po 1.1.1987. Ostatní pásma od 15.2.1945.
  3. Základní plaketa je za 100 potvrzených zemí na všech 9-ti krátkovlnných pásmech od 160 do 10m.
  4. Módy jsou CW a MIX (tj. CW , SSB a DIGI)
  5. Doplňkové plaketky za 150,200,250,300,350 zemí na 9-ti pásmech
  6. Vydavatel si vyhrazuje na vyžádání právo kontroly některých QSL lístků
  7. Vlastnictví QSL musí být potvzeno čestným prohlášením dvou radioamatérů o splnění podmínek
  8. Cena 490 KČ za základní plaketu - 100 KČ za plaketku
  9. Žádosti s výpisem spojení posílejte na adresu OKDXF (je nezbytné písemné prohlášení).

číslo účtu pro úhradu poplatku za diplom
Money Bank, číslo účtu : 817323584/0600.