Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

CornwallLetos požádali britský Ofcom představitelé národnostní menšiny Cornish, žijící v britském Cornwallu, o přidělení sekundárního identifikátoru "K" ke značkám stanic, jejichž trvalé QTH je na území tohoto teritoria. Požadavek vznikl v rámci Framework Convention on National Minorities (dohody o národnostních menšinách). Vzniknou tak značky s prefixy GK a MK, tedy např. GK3HIS nebo MK0ABC. Značky budou v platnosti nejméně po celý rok 2016.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2. května 2019

OK1RR dal k dispozici svou databázi QSL manažerů, kterou založil a udržuje pro staniční deník CQRlog. Je určena pro staniční deníky a předpokládá se, že si její formát uživatel sám upraví (adaptace pro jednotlivé staniční deníky OKDXF ani autor databáze neprovádí). Soubory ke stažení jsou archivovány komprimátorem ZIP. Můžete si ji stáhnout a používat, pokud tak budete činit bezplatně. Chcete-li ji šířit, bude lépe uvést odkazy, kde si lze stáhnout aktuální verzi. Formát databáze je textový (CSV) s následující strukturou:

Pro kalibraci zařízení a měřicích přístrojů se obvykle používá signál WWV (USA Fort Collins, Colorado), příp. WWVH (Kauai, Hawaii) na 2,5, 5, 10, 15 a 20 MHz. Signály těchto stanic je díky špatným podmínkám šíření často možné přijímat jen s obtížemi, navíc na těchto "kulatých" kmitočtech vysílají různé jiné vysílače, takže často bývá i obtížné najít skutečný WWV. V OK je mnohem výhodnější k měřicím a kalibračním účelům používat signál ruského normálu RWM, který má rovněž tu výhodu, že vysílá na "nekulatých" frekvencích 4996, 9996 a 14996 kHz. RWM je tedy snadno identifikovatelná i v momentech, kdy zrovna nevysílá značku a záměna většinou nehrozí. Signály RWM jsou většinou velmi silné a stabilní. Přesnost kmitočtu je ∆f / f < 1 x 10-11.

CW Open je závod, pořádaný americkým klubem CWops (http://www.cwops.org/). Klub má nyní téměř 1700 členů a je zaměřen na propagaci a podporu provozu CW. Závod je určen všem radioamatérům, členům i nečlenům CWops a letošní ročník proběhne v sobotu 2. září 2017. Jde o rychlý závod, ve kterém lze dosáhnout "rate" 100 QSO/hod. Soutěží se na všech KV pásmech (160, 80, 40, 20, 15 a 10 m), na pásmech WARC se nesoutěží.