Kalendář závodů  

Kalendář závodů

   

Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 20

Yesterday 121

Week 638

Month 1166

Vše 362627

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Opakovaná QSO

K napsání článku mne inspirovalo přečtení drobného příspěvku od Chrise AA8CH o "nutnosti" opakovat spojení, které už mám, stejným modem na stejném pásmu. Článek, který jste jistě mnozí zaznamenali, vznikl po monitorování provozu při expedicích Zorra JH1AJT pod značkami XZ1Z a XZ1J, obě expedice, druhá XZ1J jistě úspěšnější, proběhly v rozmezí několika měsíců ve stejném roce, se stejným QSL managerem. Některé, zřejmě stanice s nadprůměrným vybavením a výkonem a lokalitou, opakovali při obou expedicích QSO stejným modem na stejném pásmu.

Domnívám se, že problém "dělání" či "nedělání" opakovaných QSO je daleko širší a jednoznačná odpověď neexistuje.

Chápu v případě popisovaném Chrisem nervozitu amerických stanic, protože pro USA je XZ docela obtížná země, pro některá pásma z USA něco jako pro nás Pacifik, kdy fyzikální zákony podstatně omezují dobu, v které je možné reálně QSO uskutečnit. Tyto případy bych nazval jako provoz, kdy je až neskutečný balík soutěžících o QSO, ale jen hrstka vyvolených. Chris kritizuje, že spojení udělají stejní big guns a zamezí small pistol v přístupu k možnosti QSO a má plně pravdu.

V každém z nás, se mísí vlastnosti lovce (urvi co můžeš a dej to ostatním na vědomí) a vlastnosti slušňáka, dané vývojem společnosti. Ač bychom mohli předpokládat, že vlastnosti lovce budou zanikat, asi tomu tak není. Nemáte pocit, že umístěním on line logů na internetu, jakkoliv je to pro provoz expedic tak protistanic přínosem, v nás chování lovce neposiluje?

Pokud problém opakovaných QSO pojmeme zcela obecně, rozpadá se to několika kategorií.


Expedice

Úvodem si připomeňme, že dříve jsem často slýchával při kritice některých stanic –" proč jsi ho dělal znovu" – když já vůbec nevím jestli jsem to udělal, tak jsem to udělal znovu (někteří i vícekrát) Kromě pár sporných případů, si uvedené rčení dnes nezaslouží projevu vyspělého DXmana a jistě někteří z nás pamatují, že i expediční stanice se tomu snažily zabránit black listem, i když to byl postup ne vždy korektní, dnes spíše nahrazené výčitkou "B4". U většiny expedic dnes toto tvrzení vůbec neobstojí, protože většina používá nějakou formu on line logu, a většinou do 24 hod. zjistím skutečný stav.

Proto si myslím, že v případě, který popisuje Chris, je "dělání" opakovaných QSO zcela zbytečné – zde byl navíc stejný mngr, nedá se přepokládat, že potvrdí QSO jinak než direkt (pokud stanice nabízejí potvrzení přes buro, ať klasicky tam a zpět nebo buro přes OQRS, trvá potvrzení většinou více než rok a radost je pomíjivá lidská vlastnost).

Za velmi podobný případ považuji i periodicky opakované expedice do pro nás vzdálených zemí.

Citím, že poněkud složitější je situace u expedic kde prodleva mezi jednotlivými aktivitami je cca 10 nebo i více let. Bohužel do této kategorie asi dnes musíme zařadit kromě různých neobydlených a nepřístupných ostrovů a zemí i americké ostrovy pod administrací Office of Insular Affrais U.S. Department of the Interior, které dříve bývaly běžnou záležitosrí. Zde už se asi dá těžko mluvit při opakovaných QSO, o snaze zviditelnit své ego a dát na vědomí ostatním, že na to mám, ale o citlivé posouzení. Ale vím z vlastní zkušenosti, jak mně svrbí ruce ev. huba a chci to udělat znovu, právě jako jakousi obhajobu stavu "zase jsem to dokázal".


Běžný provoz

Tím jsem se dostal od expedic k normálnímu provozu. Zde Chris "omilostňuje" skupinu amatérů účastnících různých soutěží typu maraton – navázání co největšího počtu zemí za nějaký časový úsek. Nevím kolik stanic takové soutěže jede, ale asi jich nebude tak velké množství. Asi většina z nás si vede nějaký žebříček, kolik zemí jsme v roce udělali, ale kladu si otázku co se stanicemi (náhodně vybrané značky) - SV2ASP/A, 5T0JL, T77C, AP2IA, P29NO, D2QR, PZ5RA, ET3AA, 8R1K, OA1F... atd. Když já je slyším teď a tady a čekat na někoho jiného je riskantní, někdy i nemožné. Protože se podobných soutěží nezúčastním, řeším to jako seznam zemí co jsem udělal a zvlášť to, co jsem slyšel a nevolal, samozřejmě je to můj soukromý žebříček, abych si potvrdil, že aspoň poslechově na to mám, ale jinak k ničemu, navíc v době DX clustrů je i poslech přesunut do úplně jiné kategorie než jsme kdysi používali.

Nechci se ale dožít situace, když jsem s odstupem několika let zavolal XW3DT na 30m a on se mne ptal, proč volám, když už jsme QSO měli a vyměnili si direkt QSL - červenal jsem se až někde.


Co si myslím

Zde si dovolím vyslovit názor, že nová generace DXmanů podle mne vzniká co každých cca 15 let – je to vidět na děkovných spotech např. u KH9 "new one" i od stanic kde bych to ani nečekal. Další podmínka – máme technické prostředky, které generace amatérů neznaly - clustr, dálkově ovládaná pracoviště atd... Proč je dnes tak obvyklé, že pile up je i na staníce docela běžné? Máme DX clustr, tak proč bychom prolaďovali, když stačí koukat – lépe propojit clustr s hláškou "ještě to nemáš" a vše se dozvíme, stačí nám jen slušná ant a pořádný výkon – svět žije ve zkratce a na systematickou činnost si kromě vědeckých "blouznivců" moc nepotrpí.

Ač se to nezdá, je amatérů na světě dost, slyšíme dostatečně vybavené a hledáme ty zajímavé, ale to není ta podstatná masa amatérů. Buďme tedy k sobě ohleduplní, dávejme příležitost i těm co nemají naše "nadprůměrmé" podmínky, jak já říkám – "dejme příležitost i balkónovým amatérům" a vězme, že za pár let bude obtížné získat papírové QSL lístky – uspokojí vás plně "stažené" hlášení co všechno mám i když za minimální finanční náklady? Ale bude to tak, o tom jsem hluboce přesvědčen.

Přepokládám, že článek vyvolá nějakou diskuzi, ale dopředu říkám, že můj vztah k práci na pásmech to neovlivní, po více než 50-ti letech činnosti jsem prostě takový.

73 Karel OK1EP


Ještě douška, se kterou se i po všech létech nemůžu úplně vyrovnat. Kdysi v 70-tých letech se mi dostalo cti strávit několik hodin s naším legendárním amatérem Vláďou (Emanem) Srdínkem OK1SV, při cestách ze setkání radioamatérů z Olomouce. Protože cesta do Hlinska autem trvala cca 3 hodiny, bylo dost času k diskuzím. Jednou mne Vláďa překvapil svojí, pro mne v té době až bizarní úvahou. Pokusím se volně citovat: "Víš, já už jsem v DXCC dosáhl všeho co je možné, mám z QSO a hlavně DXů stále radost, ale jednou to všechno skončí a zůstane pár diplomů a krabice QSL, které někdo vynese do popelnice".