Easter Island – CE0Y
Země DXCC/continent: Easter Island /SA
Azimut/vzdálenost: 275 st. / 47 st., 14700 km, časové pásmo k UTC: -6
Pořadí v nejžádanějších zemích: 79

Minulost DXCC a expedic:

Easter Island – Velikonoční ostrov není nutné zvláště představovat. Díky sochám Moai a mnoha výzkumníkům jako např. Thoru Heyerdahlovi i českému technikovi a archeologickému výzkumníkovi Pavlu Pavlovi se ostrovu dostalo a stále dostává slušné popularity. Sochy na ostrově jsou vyhlášeny za kulturní dědictví lidstva. Díky odlehlosti ostrova a evidentně se střídajícím obdobím různé hustoty osídlení, ostrov figuruje i v různých teoriích o osidlování tichomoří, vlivu zavlečených nemocí a dalších jevů.

Název ostrova je odvozen od data jeho objevení holandským průzkumníkem Jacobsem Raggeveenem z roku 1722, k CE byl připojen roku 1888.

V seznamu DXCC není ostrov uveden jen v předválečném seznamu z roku 1935, od roku 1947 je už jako samostatná země DXCC trvale uveden.

Přes svou odlehlost od běžných tras, je ostrov turistickým lákadlem, což sebou přináší i pobyt amatérů bez větších obtíží. Pamatuji, že ke QSL z roku 1995 jsem již dostal pozvání k návštěvě a ubytování na ostrově. Z posledních let bychom určitě našly množství dobrých expedic, jen namátkou vybírám XR0Y - 1995, 3G0Y – 2001 a poslední CE0Y/I2DMI – 2011.


XR0YG – 20.3. – 27.3.2013

OP: G

QSL: G3TXF

Skupina anglických operátorů pojala expedici jako pouze s CW provozem. Spoustu času věnovala spodním pásmům a nutno říci, že s vynikajícím signálem – dlouhé hodiny dobrý signál na 80m jistě není obvyklým jevem. Podle mne se nejsnadněji spojení navazovala v pásmu 30.

Nemohu opomenout parádní způsob provozu, především od Nigela G3TXF – nikoliv zběsilá rychlost, ale dostatečně svižná, braní protiznaček na první pokus, logický pohyb v pile up, dával protistanicím dobrý pocit, že se QSO podaří.

Rovněž musím ocenit výběr freq. Vědomi si, že probíhají další expedice, pracovali zásadně buď na úplném začátku pásma, nebo naopak dostatečně vysoko, aby nedocházelo k rušení.

Téměř 24tis. QSO, s rovnoměrným rozdělením dle pásem a 32,3% QSO s EU, jistě uspokojilo téměř všechny stanice (pokud vládnou CW).

Nigel G3TXF jako zkušený QSL manager „svých“ expedic jistě vyřídí žadatele o QSL víc než rychle jak je konečně jeho zvykem.

Karel OK1EP