5300 záznamů obsahovala prvního února 2024 veřejně přístupná databáze individuálních oprávnění ČTÚ pro amatérskou službu,
http://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/databaze-pridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-a-individualnich-opravneni/amateri. Druhého února jich už bylo 5301 a třetího 5302

Platnost končí v únoru ještě u 79 individuálních oprávnění (IO), v březnu u 56 IO a v dubnu u 87 IO (viz níže).

Žádost o prodloužení je třeba v souladu s předpisy podat nejméně měsíc předem. Nestane-li se tak, příslušný úředník ČTÚ nemusí (resp. nemůže) platnost individuálního oprávnění (IO, neboli LIS, dříve povolení, koncese či licence) prodloužit a žadatel může být vyzván k podání žádosti o nové individuální oprávnění.

Někteří radioamatéři tu a tam bohužel pošlou žádost o prodloužení na poslední chvíli, vsázejíce na to, že příslušný úředník ČTÚ všeho nechá, odloží plánovanou a nadřízeným vedoucím (řekněme zástupcem ředitele) kontrolovanou práci a přednostně jeho žádost vyřídit spěchá. Nemusí to vždy být možné. Výjimečně se lze setkat i s „hraběcími“ radami typu "každý se může podívat". Mají sice pravdivý základ, ale berou v úvahu pouze dokonalé jedince, kteří nikdy v životě na nic nezapomněli. Leckomu ušetří čas kliknutí na http://ok1srd.hrnek.cz/tabulka.php – autorem je Ing. Josef Šroll, Ph.D., OK1SRD / OK1SJ.

Individuální Oprávnění s končící platností v únoru 2024:
OK0BD, OK0DUR, OK0DZO, OK0SAT, OK0SFL, OK0SLZ, OK1AMY, OK1ANV, OK1AQF, OK1BN, OK1BOR, OK1BVK, OK1CKK, OK1CTM, OK1DRX, OK1DX, OK1EK, OK1ET, OK1FED, OK1FKD, OK1IDA, OK1IGI, OK1IMS, OK1JRD, OK1JTC, OK1KLL, OK1KUT, OK1KV, OK1KVK, OK1MAX, OK1RPL, OK1TAK, OK1TDJ, OK1TTF, OK1VDT, OK1VF, OK1VJL, OK1WR, OK1XPB, OK1ZVP, OK1ZXS, OK2COD, OK2DC, OK2HM, OK2KOJ, OK2KQF, OK2MOP, OK2PDT, OK2PFT, OK2PGY, OK2PJJ, OK2RN, OK2RNA, OK2RO, OK2RV, OK2SL, OK2UIQ, OK2UIS, OK2VMV, OK2VMW, OK2VQO, OK2WED, OK2WKG, OK2XDE, OK3AS, OK3EE, OK4AMI, OK4FF, OK4MA, OK5PF, OK6D, OK7AN, OK7EK, OK7PK, OK8JOE, OK8TFS, OK9TOM, OL7C a OL90ZE.

Individuální Oprávnění s končící platností v březnu 2024:
OK0BAJ, OK1AGE, OK1AI, OK1AKM, OK1ASW, OK1AW, OK1CBU, OK1FIA, OK1FKH, OK1GAZ, OK1GFP, OK1IF, OK1JVF, OK1MES, OK1OO, OK1PSI, OK1QM, OK1RAW, OK1SLY, OK1TKC, OK1TQ, OK1WJA, OK1ZCF, OK1ZSA, OK2BDS, OK2BJK, OK2CNI, OK2CQR, OK2ET, OK2FOX, OK2HML, OK2IOV, OK2IVB, OK2JRF, OK2KFM, OK2LL, OK2PVB, OK2PVH, OK2SVA, OK2TBC, OK2WKF, OK2WN, OK2XLT, OK2XXQ, OK2XY, OK2ZIL, OK2ZN, OK3JH, OK3JZ, OK7HP, OK7LO, OK7VU, OK8BMP, OK8RUE, OL0X a OL6D.

Individuální Oprávnění s končící platností v dubnu 2024:
OK0BBK, OK0EMW, OK0OZL, OK1AHO, OK1AIN, OK1AVV, OK1BNJ, OK1CDB, OK1DCE, OK1DKP, OK1DV, OK1EY, OK1FCU, OK1FND, OK1GAL, OK1GTH, OK1HPX, OK1IL, OK1JDK, OK1JOD, OK1LHF, OK1MDT, OK1MKD, OK1MKV, OK1MNV, OK1NPA, OK1OK, OK1PZK, OK1SIP, OK1UFE, OK1VDS, OK1VEI, OK1VNS, OK1VYR, OK1WMJ, OK1XBI, OK1XEK, OK1XIM, OK1XZ, OK1YL, OK1ZAT, OK1ZED, OK2BAS, OK2BFN, OK2CQR, OK2CTS, OK2FJI, OK2FUS, OK2GD, OK2GD, OK2HJL, OK2IDB, OK2IHL, OK2JFS, OK2JOW, OK2KJI, OK2KRT, OK2KWX, OK2KYK, OK2LUD, OK2PHK, OK2RI, OK2SSD, OK2SUP, OK2UGJ, OK2UOQ, OK2UOR, OK2UUJ, OK2UVR, OK2VK, OK3AV, OK3GU, OK3GU, OK4JIN, OK4MMC, OK4YOU, OK5DM, OK5KDN, OK5LR, OK5PR, OK5YL, OK6YW, OK7ZM, OK8CND, OK9SEM, OK9ZPX a OK9ZST.

Seznamy značek, u nichž platnost oprávnění vyprší dříve, či již vypršela, byly uveřejněny v minulých číslech Bulletinu. Pokud platnost oprávnění skončí, volací značka bude pro jejího držitele blokována ještě dalších 5 let. Držitelé vysvědčení HAREC podle doporučení CEPT T/R 61-02 (viz. https://www.crk.cz/CZ/HARECC) mohou bez dalších formalit požádat o nové oprávnění kdykoli.

Pokud konec platnosti IO někomu z přátel připomenete, zlobit se pravděpodobně nebude (lidská paměť není dokonalá). O prodloužení platnosti oprávnění žádáme na adrese:

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
Poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Jak je uvedeno výše, o prodloužení je třeba žádat měsíc před koncem platnosti. Výši správních poplatků najdeme na https://www.ctu.cz/individualni-opravneni/poplatky (přičemž radioamatéři za používání kmitočtů nic neplatí). Nejčastější poplatek za prodloužení platnosti IO je 200 Kč. Poplatky hradíme před podáním žádosti (nebo na ni nalepíme kolky) a kopii dokladu o platbě (nebo přesný údaj o úhradě) připojíme. Platí se buď bankovním převodem, nebo složenkou na účet vedený u pobočky ČNB v Praze č. 3711-60426011/0710. Variabilní symbol v případě prodloužení oprávnění je 10yyyyyy, kde yyyyyy je číslo dosavadního IO. Jako konstantní symbol je doporučeno uvést 1148 při úhradě bankovním převodem, anebo 1149 při platbě složenkou. Pokud si např. nejsme jisti a variabilní a/nebo konstantní symbol neuvedeme, nic s nestane, ČTÚ má v databázi vše potřebné. Z téhož důvodu nepřipojujeme k žádosti o prodloužení platnosti IO přílohy, jako například staré IO, nebo vysvědčení HAREC (čímž navíc šetříme naše lesy).

Ve zmíněné tabulce na https://ctu.gov.cz/individualni-opravneni/poplatky najdeme i správní poplatek za krátkodobá oprávnění (KO) ve výši 3000 Kč. KO mají ale dobu platnosti pouze 15 dnů (!). U příležitosti různých významných událostí, výročí apod. ČTÚ vyhovuje naším žádostem o příležitostnou volací značku. Ta se vydává normálním IO za správní poplatek 500 Kč. Pokud tomu někteří radioamatéři rozumí tak, že "příležitostná volačka = KO", je to špatně. Nedávná diskuse v konferenci ok_list potvrdila, že tomu někteří kolegové ne úplně přesně rozumí a proto považuji za účelné rozšiřovat tuto stručnou informaci: „Samozřejmě že KO dnes nikdo nechce a řeší se to onou příležitostnou volačkou - a žadatel chce vydat individuální oprávnění (IO, nikoli KO) za správní poplatek 500 Kč“.

Z vyhlášky 155/2005 Sb. o volacích značkách cituji: Příležitostné volací značky začínající OL0 až OL4 a OL6 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí, maximálně však na dobu 14 měsíců.

Žádost bychom měli poslat nejméně měsíc předem. Ale ne o mnoho více, jelikož je Úřad vázán zákonnými lhůtami pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, ve kterých musí naší žádosti vyhovět (nebo ji zamítnout).

Změní-li se některý z důležitých údajů na oprávnění (např. adresa, nebo údaj o držiteli), činí správní poplatek 500 Kč. Tj. stejně, jako za oprávnění nové.

Pozor na výjimky - není oprávnění jako oprávnění. Při prodloužení jeho platnosti pro stanice, pro které neplatí doporučení CEPT T/R 61-01 (což jsou např. oprávnění pro klubové stanice podle Vyhlášky 103/2018 Sb.), nám Úřad zašle pouze Rozhodnutí, nikoli nové Oprávnění. Takže si původní Oprávnění uschováme (neboť platí dále) a Rozhodnutí k němu každých cca pět let přiložíme.

Komu skončila platnost IO v lednu, měl požádat o prodloužení nejpozději v prosinci. Prošlá oprávnění prodloužit nelze (není co prodlužovat) a pokud jsme včas nepožádali a nechceme ze sebe dělat hlupáky zbytečnými dotazy na Úřad či jinam, žádáme rovnou o nové IO. Finanční rozdíl mezi prodloužením IO a novým Oprávněním je jako cena jednoho oběda v průměrné restauraci (nebo pro studenty: jako dva obědy v menze) a podpoříme jím příslovečnou kapkou do moře státní rozpočet ČR (nikoli samotný ČTÚ).

Všem žadatelům bez výjimky lze doporučit, aby ve vlastním zájmu uvedli v každé žádosti kontakt na sebe (nejlépe telefon a e-mail). Úřad jej použije pouze a jen tehdy, shledá-li žádost problémovou, a nijak jinak. Problémy se kupodivu nezřídka vyskytují i u těch žadatelů, kteří jsou definitivně, absolutně, skálopevně a nevyvratitelně přesvědčeni o tom, že mají žádost úplnou, přesnou a v souladu s údaji, jež eviduje státní správa, neboli zcela dokonalou. Přesto tomu tak tu a tam bohužel není...

Žádost lze napsat jak volnou formou, tak s použitím formuláře (https://www.ctu.cz/formulare). Podstatné je, aby obsahovala všechny náležitosti (viz též https://www.ctu.cz/individualni-opravneni/forma-a-obsah-zadosti). Vzory nejčastějších podání najdeme na http://www.crk.cz/CZ/KONCEC#VZOR a informaci na https://www.ceskyradioklub.cz/prakticke/jak-zadat-o-koncesi. Poznámka pro jistotu: k žádosti již, na rozdíl od minulosti, nepřikládáme ani fotokopii oprávnění, ani fotokopii průkazu odborné způsobilosti. Připojíme ale informaci o úhradě správního poplatku (tj. způsob úhrady a datum, pokud neplatíme kolky)!

Obsah a formu žádosti o udělení individuálního oprávnění (IO) k využívání rádiových kmitočtů najdeme na https://www.ctu.cz/individualni-opravneni/forma-a-obsah-zadosti

Žádost lze doručit do ČTÚ osobně (úřednici podatelny, která sebou přinese razítko, příchozím zavolají z recepce, dříve vrátnice), nebo poštou (nejlépe doporučeně), nejsnáze ale datovou schránkou. Nemáme-li DS, elektronicky to jde také, ale jen s elektronickým podpisem ve smyslu zákona. Obyčejný mail bez elektronického podpisu nestačí. Datová schránka žadatele musí být jeho vlastní, nikoli firemní (pokud není IO vedeno na firmu), a to ani když má datovou schránku jako podnikající FO. Navíc mají od loňska datové schránky povinně všechny zapsané spolky a pokud jsou držiteli oprávnění pro klubovou stanici, zcela jistě by je měly využívat – je to rychlé, jednoduché a navíc pro komunikaci s úřady zdarma.

V případě neobsluhované stanice (např. majáku, převaděče, paketového uzlu) je požadovaných údajů podstatně více. Jsou definovány v “Opatření obecné povahy č. OOP/13/06.2008-6" (viz https://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2008/oop_13-06_2008-6.pdf) a zájemcům s takovou žádostí případně pomohu. Touto problematikou se ostatně zabývám již desítky let.

Na webu ČTÚ doporučuji k přečtení informaci „Amatérská radiokomunikační služba“ (https://www.ctu.cz/amaterska-radiokomunikacni-sluzba). Po desítkách úprav, připomínek a doplnění se zdá, že tento článek již obsahuje vše potřebné. Pokud ne, rád na Úřad předám (a případně věcně doplním) připomínku - a budu sledovat její osud.

Pro naši činnost bychom měli znát Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, který transponoval platný regulační rámec Evropské unie. Pro radioamatérskou praxi je patrně nejdůležitější vyhláška o podmínkách provozu amatérské radiové služby 156/2005 Sb.

Poznámka ke kmitočtovým pásmům, neuvedeným ve vyhlášce 156/2005 Sb. (např, 5 a 70 MHz): 20. ledna 2020 měla vyjít novela vyhlášky 156/2005 Sb. Ale nevyšla (a na právníky si s radioamatérskými specifiky fakt nepřijdete). Měla v ní být uvedena i další pásma, v souladu s mezinárodním doporučením, se statusem sekundární služby a s omezeními výkonu. Naštěstí jsou nám ale přidělena v Národní kmitočtové tabulce (Vyhlášce č. 423/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb.) a ČTÚ nám tak může vydat pro každé jedno požadované pásmo další IO, kterým bude naše původní IO rozšířeno.

Výjimečně se lze setkat s radou "každý se může podívat". Ta sice má pravdivý základ, ale bere v úvahu pouze dokonalé jedince, kteří nikdy v životě na nic nezapomněli :) Pro jistotu ještě jednou doplňuji, že již řadu let běží tabulka končících koncesí na: http://ok1srd.hrnek.cz/tabulka.php

Klíčová slova:
KRÁTKODOBÁ OPRÁVNĚNÍ, INDIVIDUÁLNÍ OPRÁVNĚNÍ, PŘÍLEŽITOSTNÁ VOLACÍ ZNAČKA, DÉLKA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ, ROZHODNUTÍ, SPRÁVNÍ POPLATEK, POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ KMITOČTŮ.

Tento pravidelně sestavovaný seznam vznikl před řadou let ve spolupráci s Ing. Olgou Švachoučkovou (+ 21. 3. 2022) v době, kdy pracovala na ČTÚ a radioamatérská činnost i příslušná agenda jí byly blízké. Účelem tohoto příspěvku, doplněného praktickými informacemi, bylo a zůstává usnadnění práce a úspora času jak pracovníkům povolovacího orgánu, tak i radioamatérům.

OK1HH