Tato informace určitě bude zajímat nejen lovce prefixů nebo držitele britské koncese, ale pravděpodobně i každého aktivního závodníka.

rsgb banner color

(aktualizováno 18. 4. 2023)

KLUBY I JEDNOTLIVCI mohou požádat Ofcom prostřednictvím RSGB o speciální soutěžní volací značku. Jsou kratší než normální britské volací značky a skládají se z písmene „G“ nebo „M“, regionálního identifikátoru (pokud působí mimo Anglii), zvolené číslice a zvoleného písmene přípony, např. G0A, M9B, GM8C, MW7D atd. Držitel jakékoli UK Full licence může požádat o soutěžní volací značku. Tyto volací značky mohou být použity pouze během radioamatérských soutěží v rámci území Spojeného království.

Je vydáno tzv. OZNÁMENÍ O VARIACI (NoV) a je spojeno s normální plnou licencí, která specifikuje soutěžní volací značku a podmínky, za kterých může být používána. Platnost všech NoV vyprší na konci stejného pětiletého období a jsou obnovitelné. Platnost všech NoV vydaných od 1. ledna 2019 vyprší na konci roku 2024. Volací značky, které nejsou obnoveny, jsou na dva roky „staženy“ a poté může výzvu převzít nový žadatel soutěžní volací značku.

VŠICHNI ŽADATELÉ o soutěžní volací značku musí splnit určité kvalifikační podmínky, týkající se předchozích zkušeností. Podrobnosti o potřebné kvalifikaci a formulář žádosti jsou k dispozici na: http://rsgb.org/scc

Vyplněné formuláře zašlete e-mailem na scc@rsgb.org.uk

KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽE a povolené druhy provozu (pokud to není výslovně uvedeno v názvu soutěže) jsou:

 • ARRL DX (CW, SSB)
 • ARRL 1,8 MHz (CW)
 • ARRL 28 MHz (CW, SSB)
 • ARRL RTTY Roundup
 • CQ WPX (CW, RTTY, SSB)
 • CQ World Wide (CW, RTTY, SSB)
 • CQ World Wide 160 (CW, SSB)
 • WW-DIGI
 • IARU Championship (CW, SSB, mix)
 • RSGB IOTA (CW, SSB, mix)
 • WAE DX (CW, RTTY, SSB)
 • BARTG HF RTTY
 • BARTG Sprint (RTTY)
 • BARTG Sprint75 (RTTY)
 • BARTG Sprint PSK63
 • UK/EI CW DX Contest
 • UK/EI SSB DX Contest
 • Ruské DX (CW, SSB, mix)
 • RSGB Commonwealth Contest (CW)
 • RSGB DX (CW, SSB, mix)
 • RSGB 1. 1,8 MHz (CW)
 • RSGB 2nd 1,8 MHz (CW)
 • RSGB 50MHz Trophy (multi-mode)
 • RSGB 144MHz Trophy (multi-mode)
 • RSGB říjen 432 MHz – 248 GHz (multi-mode)
 • RSGB březen 144 / 432 MHz závod (multi-mode)
 • Soutěž RSGB květen 432 MHz – 248 GHz (multi-mode)
 • RSGB 144MHz Marconi CW Contest

SOUTĚŽE RSGB, ve kterých lze použít soutěžní volací značku, jsou:

 • Všechny krátkovlnné soutěže (pozn.: pouze Commonwealth Contest, IOTA Contest, RSGB DX Contest a 1. a 2. 1.8 MHz Contest jsou kvalifikačními soutěžemi)
 • March 144 and 432 MHz Contest (březen) #
 • May 432 MHz to 248 GHz Contest (květen) *#
 • 144 MHz Contest (květen)
 • 50 MHz Contest (červen) *#
 • 144 MHz Contest (září) *#
 • 432 MHz to 248 GHz Contest (říjen) *#
 • 144 MHz Marconi CW Contest (listopad) *#

# kvalifikační soutěž
* a soutěž IARU, která probíhá současně s touto soutěží.

Chcete-li zjistit, zda je použití soutěžní volací značku povoleno, přečtěte si prosím zveřejněná pravidla soutěží mimo RSGB.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Kdy byly soutěžní volací značky poprvé vydány?

Klubům jsou k dispozici na základě jednoduché žádosti přibližně od roku 1995. Držitelé plné licence (jednotlivci) jsou způsobilí od roku 2010, pokud splnili určité podmínky týkající se soutěžních zkušeností. Tyto podmínky nyní platí i pro kluby.

 

Jaký je důvod podmínek?

Kvůli jejich kratší délce existuje omezený počet možností soutěžních volacích značek (520). Je proto rozumné, aby si žadatelé „vysloužili“ právo tím, že předtím prokázali odhodlání soutěžit na krátkovlnné nebo VKV a dosáhli nějakého úspěchu.

 

Jaké jsou podmínky?

Jsou založeny na dosažení určitého počtu QSO ve srovnání s vedoucí stanicí na území Spojeného království (tj. G, GD, GI, GJ, GM, GU a GW), pokud jde o čísla QSO v sekci soutěže, do které se přihlašuje.

 

Bývají žádosti zamítány?

Ano, obvykle kvůli nepochopení požadavků. Například pro žádosti, podané jménem jednotlivce musí být stanici obsluhovat pouze jeden operátor. Pokud toto rozlišení není v pravidlech soutěže (jako na VKV nebo kde je „asistovaný“ provoz klasifikován jako multi-op), musí být příslušný status zřejmý nebo deklarovaný. Pro řádnou kontrolu musí být zveřejněné výsledky k dispozici na internetu při podání žádosti. V některých případech jsou žádosti podávány pro již vydané volací značky.

 

Jak dlouho platí soutěžní volací značka?

Všechny vyprší ke stejnému datu bez ohledu na to, kdy byly vydány. Platnost všech soutěžní volací značek vydaných po 1. lednu 2019 vyprší 31. prosince 2024, pokud nebudou během roku 2024 obnoveny.

 

Seznam volných, vydaných a zamítnutých soutěžních volacích značek

Speciální značka Držitel (klub) Status
G0A GW4SKA Vydáno
G0B M0BUL
Vydáno
G0C G0CER Vydáno
G0H G0HEU
Vydáno
G0V GM0OQV Vydáno
G0W G0VDZ
Vydáno
G0Z G1RVD
Vydáno
G1A M0NKR Vydáno
G1B G1PPA Vydáno
G1C GM1BSG Vydáno
G1D M0AQM
Vydáno
G1E G1TPA Vydáno
G1G G4KIV
Vydáno
G1J MM0BQI Vydáno
G1K M0RTQ
Vydáno
G1M G0PZE Vydáno
G1N G0URR Vydáno
G1P M0IEP Vydáno
G1V G4CZP
Vydáno
G1W M0HAO
Vydáno
G1X GM0HBF
Vydáno
G2A GJ3IT
Vydáno
G2B G8VVY
Vydáno
G2C M0VCB Vydáno
G2D M0HRF Vydáno
G2E M0ORD
Vydáno
G2G MM0DFV
Vydáno
G2H
Volné
G2I
Volné
G2J
Volné
G2K M0ICR
Vydáno
G2L G3SVJ Vydáno
G2M G0HDB
Vydáno
G2N
Volné
G2O G0UVX
Vydáno
G2P G0JCC
Vydáno
G2Q
Volné
G2R GW4BVE Vydáno
G2S
Volné
G2T MM0CPS Vydáno
G2U G0UGO Vydáno
G2V GM3WOJ Vydáno
G2W G4DBW Vydáno
G2X G0DCK Vydáno
G2Y MM0DXH Vydáno
G2Z G8JYV Vydáno
G3A MM0JOM Vydáno
G3B G2DPQ Vydáno
G3C  GM0WED Vydáno
G3D G4PDS Vydáno
G3E
Volné
G3F G4AFF Vydáno
G3G G3XLG
Vydáno
G3H
Volné
G3I
Volné
G3J G4RMV
Vydáno
G3K G3SVK
Vydáno
G3L G3LHJ Vydáno
G3M G5LK Vydáno
G3N
Volné
G3O
Volné
G3P G3WPH Vydáno
G3Q G3RXQ Vydáno
G3R G3CKR
Vydáno
G3S GM3SEK Vydáno
G3T G3VGZ Vydáno
G3U G3UJE Vydáno
G3V G3VER Vydáno
G3W GM4RIV Vydáno
G3X GM3POI Vydáno
G3Y  G3YBY Vydáno
G3Z G3ZME Vydáno
G4A G4TSH
Vydáno
G4B
Volné
G4C G1FCW Vydáno
G4D GW4OKT Vydáno
G4E G4ENZ
Vydáno
G4F
Zamítnuto
G4G M0RRG Vydáno
G4H GI4JTF Vydáno
G4I
Volné
G4J GW0ETF Vydáno
G4K
Volné
G4L G4LDL Vydáno
G4M GM4UBJ Vydáno
G4N G4ZVB
Vydáno
G4O GM0IIO Vydáno
G4P G3YPP Vydáno
G4Q G3PRI Vydáno
G4R G4RFR Vydáno
G4S G3TXF Vydáno
G4T MI0SMK Vydáno
G4U G4SGX Vydáno
G4V MM0CCC
Vydáno
G4W GW4EVX Vydáno
G4X GM4WZG Vydáno
G4Y G0CCT
Vydáno
G4Z GM4ZUK Vydáno
G5A GM8VL Vydáno
G5B G4SIV Vydáno
G5C G4OGB Vydáno
G5D M0TTG Vydáno
G5E
Volné
G5F GD4RFZ Vydáno
G5G MM0TGH Vydáno
G5H G8TRF
Vydáno
G5I GI4DOH Vydáno
G5J
Volné
G5K G0BNR Vydáno
G5L GW4ZAR Vydáno
G5M MS0TJT Vydáno
G5N G0NWM Vydáno
G5O G6UQ Vydáno
G5P GW0EGH
Vydáno
G5Q G3SVL Vydáno
G5R GW3YDX Vydáno
G5S
Volné
G5T
Volné
G5U G3RXP Vydáno
G5V G3KAF Vydáno
G5W G3BJ Vydáno
G5X GM4YXI Vydáno
G5Y
Volné
G5Z G3HRH Vydáno
G6A G3VDB
Vydáno
G6B
Volné
G6C M0ITR Vydáno
G6D
Volné
G6E
Volné
G6F
Volné
G6G
Volné
G6H
Volné
G6I
Volné
G6J
Volné
G6K G0EAK Vydáno
G6L
Volné
G6M G4BYG Vydáno
G6N G0GDU Vydáno
G6O
Volné
G6P
Volné
G6Q
Volné
G6R
Volné
G6S
Volné
G6T G4MKP Vydáno
G6U
Volné
G6V
Volné
G6W
Volné
G6X M0KLO Vydáno
G6Y
Volné
G6Z
Volné
G7A GM0ADX Vydáno
G7B
Volné
G7C M5ARC Vydáno
G7D
Volné
G7E
Volné
G7F
Volné
G7G M0XAR
Vydáno
G7H G7SYW Vydáno
G7I
Volné
G7J
Volné
G7K
Volné
G7L G7LRQ
Vydáno
G7M M0SDC
Vydáno
G7N GW4MVA Vydáno
G7O
Volné
G7P
Volné
G7Q
Volné
G7R GM0NAI Vydáno
G7S
Volné
G7T M0VSE Vydáno
G7U
Volné
G7V GM2MP Vydáno
G7W GC0VPR Vydáno
G7X G0MCV
Vydáno
G7Y
Volné
G7Z
Volné
G8A G3XSV Vydáno
G8B G3UBX Vydáno
G8C M0WLY Vydáno
G8D G3SJJ Vydáno
G8E
Volné
G8F
Volné
G8G
Volné
G8H
Volné
G8I
Volné
G8J
Volné
G8K GW4BRS Vydáno
G8L G8LZE Vydáno
G8M
Volné
G8N G8LED Vydáno
G8O
Volné
G8P G4LIP Vydáno
G8Q
Volné
G8R
Volné
G8S G4IDF
Vydáno
G8T M0BAA Vydáno
G8U
Volné
G8V
Volné
G8W M0VCT Vydáno
G8X G4FJK Vydáno
G8Y
Volné
G8Z
Zamítnuto
G9A GM4FDM Vydáno
G9B
Volné
G9C MM0GHM Vydáno
G9D G6NHU Vydáno
G9E
Volné
G9F G4BVY Vydáno
G9G
Volné
G9H
Volné
G9I
Volné
G9J GW0GEI Vydáno
G9K
Volné
G9L
Volné
G9M
Volné
G9N
Volné
G9O
Volné
G9P M0NCG Vydáno
G9Q
Volné
G9R
Volné
G9S
Volné
G9T GW4WXM Vydáno
G9U
Volné
G9V M0VSQ Vydáno
G9W M0DXR
Vydáno
G9X M1LCR Vydáno
G9Y M0YHC Vydáno
G9Z GW1YQM Vydáno
M0A G8APB Vydáno
M0B G4KZD Vydáno
M0C MM0CEZ Vydáno
M0D
Volné
M0E
Volné
M0F
Volné
M0G
Volné
M0H MI0KOA
Vydáno
M0I MI0RRE Vydáno
M0J
Volné
M0K G8FMC
Vydáno
M0L
Volné
M0M MN0NID Vydáno
M0N M0NVS
Vydáno
M0O
Volné
M0P M0RYB Vydáno
M0Q
Volné
M0R
Volné
M0S
Volné
M0T GM3WUX Vydáno
M0U
Volné
M0V
Volné
M0W
Volné
M0X M0RTI Vydáno
M0Y
Volné
M0Z
Volné
M1A MI0ULK Vydáno
M1B G1YBB Vydáno
M1C G1XOW Vydáno
M1D
Volné
M1E MM0GOR Vydáno
M1F M0NVK
Vydáno
M1G G0UWS Vydáno
M1H
Volné
M1I
Volné
M1J
Volné
M1K
Volné
M1L G0LGS
Vydáno
M1M MI0LLG Vydáno
M1N M1DST Vydáno
M1O
Volné
M1P
Volné
M1Q
Volné
M1R MM0ZBH Vydáno
M1S
Volné
M1T M0KYB
Vydáno
M1U M0UTD Vydáno
M1V M1VPN
Vydáno
M1W M0ICK Vydáno
M1X G0CKP Vydáno
M1Y
Volné
M1Z
Volné
M2A G3SDC Vydáno
M2B
Volné
M2C MD0CCE Vydáno
M2D G4NVR
Vydáno
M2E G0RPM Vydáno
M2F G0OOG
Vydáno
M2G G4RCG Vydáno
M2H
Volné
M2I G0FRE Vydáno
M2J G4NBS Vydáno
M2K GU3HFN Vydáno
M2L M0BJL Vydáno
M2M
Volné
M2N MM0GPZ Vydáno
M2O
Volné
M2P G1ZJP
Vydáno
M2Q
Volné
M2R GM0GNK Vydáno
M2S G0MGM Vydáno
M2T GM0LIR Vydáno
M2U M0DHP Vydáno
M2V
Volné
M2W G0MIN Vydáno
M2X
Volné
M2Y
Volné
M2Z
Volné
M3A M0UKR Vydáno
M3B
Volné
M3C
Volné
M3D G3XTT Vydáno
M3E G4CWH Vydáno
M3F G3WZD
Vydáno
M3G
Volné
M3H
Volné
M3I
Volné
M3J
Volné
M3K
Volné
M3L
Volné
M3M G3PLE Vydáno
M3N GM4SID Vydáno
M3O
Volné
M3P G3PIA Vydáno
M3Q
Volné
M3R G3RTU Vydáno
M3S G0MFR
Vydáno
M3T MM0LCG Vydáno
M3U
Volné
M3V
Volné
M3W M0HDG Vydáno
M3X M0IHT Vydáno
M3Y
Volné
M3Z
Volné
M4A G6UW Vydáno
M4B
Volné
M4C G0FCT Vydáno
M4D G8DYT Vydáno
M4E
Volné
M4F
Volné
M4G
Volné
M4H
Volné
M4I GI4SJQ Vydáno
M4J G0DVJ Vydáno
M4K GD0EMG Vydáno
M4L
Volné
M4M M0PNN Vydáno
M4N G4IZZ
Vydáno
M4O
Volné
M4P
Volné
M4Q
Volné
M4R GD4XUM
Vydáno
M4S
Volné
M4T M0BEW
Vydáno
M4U G0RGH Vydáno
M4V
Volné
M4W G8SRC Vydáno
M4X G3SZU Vydáno
M4Y M5ESE
Vydáno
M4Z
Volné
M5A G0AAA Vydáno
M5B M0ZIP Vydáno
M5C G3CO Vydáno
M5D G4WQI Vydáno
M5E GU4YOX
Vydáno
M5F
Volné
M5G M0ROA
Vydáno
M5H
Volné
M5I GI0RQK Vydáno
M5J
Volné
M5K MI0SLE Vydáno
M5L
Volné
M5M G4BRK
Vydáno
M5N G0GJV Vydáno
M5O G3LET Vydáno
M5P M5BIR
Vydáno
M5Q
Volné
M5R MW0EDX Vydáno
M5S G4IRN
Vydáno
M5T M0RIU Vydáno
M5U
Volné
M5V
Volné
M5W M0HMJ Vydáno
M5X G3RLE Vydáno
M5Y
Volné
M5Z M0CFW Vydáno
M6A G4KZY Vydáno
M6B
Volné
M6C M0HFC
Vydáno
M6D
Volné
M6E
Volné
M6F
Volné
M6G
Volné
M6H
Volné
M6I
Volné
M6J
Volné
M6K
Volné
M6L
Volné
M6M GW4BVJ Vydáno
M6N M0NPK
Vydáno
M6O G3WGN Vydáno
M6P
Volné
M6Q
Volné
M6R
Volné
M6S
Volné
M6T G4MRS Vydáno
M6U
Volné
M6V
Volné
M6W G3WW Vydáno
M6X
Volné
M6Y
Volné
M6Z
Volné
M7A G4HVC Vydáno
M7B
Volné
M7C M5RIC Vydáno
M7D
Volné
M7E
Volné
M7F
Volné
M7G
Volné
M7H
Volné
M7I
Volné
M7J
Volné
M7K M0SDV Vydáno
M7L
Volné
M7M
Volné
M7N G3RWF Vydáno
M7O M0VKY Vydáno
M7P
Volné
M7Q G4PIQ Vydáno
M7R G0TPH Vydáno
M7S
Volné
M7T G3YYD Vydáno
M7U
Volné
M7V M0VAA Vydáno
M7W G3TBK Vydáno
M7X G0TSM Vydáno
M7Y
Volné
M7Z G4BWP Vydáno
M8A M0HDF Vydáno
M8B
Volné
M8C G3RCV Vydáno
M8D
Volné
M8E
Volné
M8F
Volné
M8G
Volné
M8H
Volné
M8I
Volné
M8J
Volné
M8K M0HMO
Vydáno
M8L
Volné
M8M G0JJG
Vydáno
M8N
Volné
M8O
Volné
M8P MW0OMB Vydáno
M8Q
Volné
M8R GW4SHF Vydáno
M8S
Volné
M8T MM0CWJ Vydáno
M8U
Volné
M8V
Volné
M8W
Volné
M8X
Volné
M8Y
Volné
M8Z GM7VSB Vydáno
M9A G3ZVW Vydáno
M9B M0LKW
Vydáno
M9C
Volné
M9D
Volné
M9E
Volné
M9F
Volné
M9G
Volné
M9H
Volné
M9I GM0OPS Vydáno
M9J
Volné
M9K M0SIY Vydáno
M9L
Volné
M9M
Volné
M9N G7WHI Vydáno
M9O
Volné
M9P
Volné
M9Q
Volné
M9R
Zamítnuto
M9S
Volné
M9T M0MCG Vydáno
M9U
Volné
M9V
Volné
M9W GW0KRL Vydáno
M9X M0PGX Vydáno
M9Y
Volné
M9Z
Volné