cqww

1. srpna 2021 byly oznámeny nové aktualizace pravidel CQ WW, platné od roku 2021:

  1. Byla zřízena nová subkategorie YOUTH, která bude k dispozici všem soutěžícím, kterým je 25 let nebo méně, s účinností v data soutěže. Formát pro Cabrillo bude CATEGORY-OVERLAY: YOUTH. Deníky v této subkategorii budou ve výsledcích zvýrazněny (podobně jako subkategorie pro Classic a Rookies - nováčci). Pro vítěze budou navíc k dispozici plakety.

  2. Byla zřízena nová kategorie EXPLORER, která umožňuje amatérům účastnit se soutěže CQ WW Contest při kreativním experimentování se stanicemi připojenými k internetu a dalšími novými technologiemi. Cílem této kategorie je podpořit inovace v provozních strategiích, designu stanic a přizpůsobení technologie. Tato nová kategorie bude pouze v ročníku 2021 SSB a CW. Nevztahuje se na CQ WW DIGI nebo RTTY. Další informace naleznete v podrobných pravidlech na adrese https://cqww.com/explorer.

  3. Připomínáme, že spolu s deníkem mohou být požadovány zvukové záznamy v rámci procesu kontroly deníku. Každý jednotlivý účastník, aspirující na umístění v první pětce v kategoriích (a) World, (b) Continent nebo (c) USA, včetně Classic Overlay, musí zaznamenávat vysílaný a přijímaný zvukový signál tak, jak jej slyší operátor, po celou dobu trvání závodu. Nereagování na tento požadavek může mít za následek překlasifikaci nebo diskvalifikaci.

    (Zdroj: https://cqww.com/blog/2021-cqww-rules-updates/)