60m newsletterPaul, G4MWO, vydavatel časopisu "The 5 MHz Newsletter", informoval čtenáře OPDX (Ohio/Penn DX Bulletin) o situaci ohledně pásma 60 m na Novém Zélandu: starý příděl tzv. sublicencí pro 5 MHz, vydávaných v rámci experimentálního dvoukanálového přídělu vypršel v roce 2020. Nyní NZART s potěšením oznamuje, že jednání s regulátorem RSM byla úspěšná při získávání licence umožňující provoz všech novozélandských amatérských stanic v pásmu 60 m (5 MHz) s využitím přídělu WRC-15.

Upřímné poděkování patří Bobu Vernallovi, ZL2CA, který odvedl vynikající práci na základě svého postavení novozélandskou vládou certifikovaného radiového inženýra a zkušenosti ITU s Radou pro mezinárodní registraci frekvencí (IFRB, International Frequency Registration Board) mu umožnily předložit jeho projekt. Bob říká: „Nezávisle jsem spolupracoval s Novozélandskými obrannými silami (NZDF) na realizaci plánu, který jsem formuloval v lednu, a to uvolnit pásmo 60 metrů pro radioamatérský provoz. Ve svém postavení mohu upravovat rádiové licence a NZDF mě oprávnilo provést konkrétní změny v jejich licencích, které uvolnily pásmo pro radioamatérský provoz. Tyto změny byly registrovány RSM kolem poledne 8. dubna 2021. Tím byl dokončen můj příspěvek k vývoji 60metrového amatérského pásma na Novém Zélandu. “

Díky tomu byla umožněna nová sekundární alokace 5 MHz dle WRC-15 a dalším krokem NZART bylo ve spolupráci s regulátorem RSM formulovat novou sublicenci pro pásmo 60 m: 5351,5 - 5366,5 kHz, sekundární status, maximální výkon 15 W EIRP, spolupráce s pásmem IARU 60 m.

Prezident společnosti NZART Mark ZL2UFI vysvětluje: „Licence NZART platí po dobu dvanácti měsíců, aby RSM mohla posoudit, zda nedochází k problémům s rušením. Pokud nenastanou, pak NZART vyjedná s RSM, že se příděl pro 60 m (5 MHz) stane součástí GURL (General User Radio License). Pokud bude toto vyjednávání úspěšné, nebude v budoucnu potřeba sublicence vyžadována“.

Další informace najdete zde:

Stránky NZART: https://www.nzart.org.nz/info/60m

ZL držitelé nové sublicence pro 60m: https://www.nzart.org.nz/info/60m/sub-licence-holders

Časopis The 5 MHz Newsletter – poslední vydání: https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf?dl=0

Archiv časopisu The 5 MHz Newsletter: https://www.dropbox.com/sh/9si2gq8dnz73uy9/AACCZty4t4wQaF1mot3cA3d9a?dl=0

G4MWO světový rozdělovník 5 MHz: https://www.dropbox.com/s/dhapwdfqyaraxh2/5%20MHz%20WW%20Amateur%20Allocations%20Chart%20%28%20c%29%20G4MWO.xls?dl=0

Pásmo 60 m na Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/60-meter_band


Poznámky autora:

Nad podmínkami je vždy třeba se zamyslet - ono vždy platí, že pokud se nějaká podmínka nedodržuje, je nutné si ověřit, jestli je podmínka nutná a správná, nebo lidé jsou takoví hajzlíci, že podmínku nedodržují. Problémem je nejen výkonová hranice 15 W, což prakticky (v 99,99% případů) vylučuje DX provoz a fakticky znemožňuje např. systematicky studovat šíření v tomto pásmu, ale i samotné stanovení výkonové hranice, založené na vyzářeném výkonu. Jeho měření je totiž velmi náročné i v profesionálních podmínkách a prakticky nemožné i pro dobře vybaveného radioamatéra. Stejně tak nemožné je dodržování této podmínky kontrolovat. Vše se stejně zvrtne v přesné počítání s nepřesnými čísly, ve hře je příliš mnoho „Pyšvejcových konstant“ a tím i příliš mnoho odhadů a dohadů. Pro tzv. efektivní izotropický vyzářený výkon - Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) platí, že:

EIRP(W) = 1,64 . ERP(W)

resp. (vyjádřeno v decibelech)

EIRP(dB) = ERP(dB) + 2,15

Na 5 MHz sice není problém zkonstruovat plnorozměrnou anténu, jejíž vyzařovací účinnost bude kolem 99%, ale s ohledem na vlnovou délku bude problémem její umístění – situace bude podobná jako s anténou pro 80 m. Můžeme odhadovat, že např. půlvlnný dipól 30 m nad zemí bude efektivním zářičem s vysokou účinností a nízkým vyzařovacím úhlem, kdy přichází nazmar zanedbatelný zlomek energie, jíž je anténa napájena. Jenže 30 m je dost, je to pro většinu z nás nerealizovatelná výška. Táž anténa v 15 metrech bude vyzařovat kolmo nahoru, účinnost však bude stále vysoká a absorpce v okolí bude stále zanedbatelná. Ta však začne prudce vzrůstat při výškách menších, než 10 m. A je-li řeč o vyzářeném výkonu, je vždy nutné říkat „vyzářeného … ale kam?“. Právě proto, abychom se zbavili toho „kam“, zavádí se pojem EIRP. Jenže, zbavili jsme se „kam“, ale při našich možnostech fakticky neměřitelný vyzářený výkon pořád zůstává.

Dost dlouho jsem pracoval v oblasti radiokomunikací a proto tedy vím, že „orgán“ je sice vybaven pravomocemi, ale chybí vzdělaní lidé i technika, tedy „orgán“ – středoškolák (pozn. autora – tedy chlapík, který chodil do školy jen ve středu) toho moc nevyřeší a de facto ani nemůže. Nezbývá tedy nic jiného, než kvalifikovaný odhad. Jenže odhady budí dohady, proto je tedy dodržování 15 W EIRP věcí fakticky iluzorní. Vždy tedy bude záležet na tom, jestli pravomocemi vybavený orgán bude chtít psa bít a bude si tedy hledat hůl. O to horší však bude „extrapolující úředník“, schopný prohlásit, že radioamatéři nemají smysl pro povinnost a pořádek, nejsou ochotní dodržovat pravidla a proto bude lépe jim pásmo sebrat úplně, aby se předešlo problémům. Výkon 15 W je sám o sobě provokující. Neumožňuje totiž naprosto nic a jistě se najde spousta „odborníků“, kteří se mnou nebudou souhlasit a budou slintat cosi o „krásných“ spojeních na pár stovek kilometrů. Je to totéž, jako kdysi pověstných 10 W na 160 m. Kdo to zažil, ví, kdo nezažil, nepochopí.

Jde zcela zjevně o otevřená zadní vrátka, umožňující radioamatérům pásmo sebrat bez dalšího zkoumání a zdůvodňování. O pásmo tedy nebude příliš velký zájem, což bude trvat do okamžiku, než se někomu rozsvítí v palici, takže hloupá omezení budou (i s ohledem na náš věk) de facto „nafurt“. Nám nezbude, než buď 60 m zcela ignorovat, nebo se začít chovat stejně, jako na 160 m v dobách desetiwattových.

73,, Martin, OK1RR