Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Rok 2013 bol z hľadiska DX prevádzky celkom dobrým rokom. Podmienky šírenia boli ako na hojdačke, raz horšie, raz lepšie, ale nie vždy keď to bolo potrebné dosiahli očakávanú úroveň. Počas roka 2013 bolo aktivovaných 286 zemí, čo je o niečo menej než v roku 2012. Uskutočnilo sa viac než 100 menších DX expedícií (1-2 členných) a viac než 25 veľkých DX expedícií. Mnohé z nich do vzácnych zemí DXCC ktorým priali aj podmienky šírenia takže sa s nimi dalo pracovať na všetkých KV pásmach CW, SSB aj RTTY. Aj v roku 2013 bola veľká aktivita zo štyroch Karibských ostrovov ktoré získali štatút zeme DXCC v roku 2010.

Stručný prehľad roku 2013

DX aktivita v roku 2013 bola pomerne vysoká. Prispela k tomu aj celoročná súťaž DXCC Challenge DX Marathon a IOTA Marathon ktorý skončil 31.12.2013. Uskutočnilo sa množstvo pretekov (niektoré zdroje uvádzajú že ich bolo viac ako 400) ktorým samozrejme dominovali CW, SSB ale aj RTTY časti CQWWDX a CQWW WPX Contestov. Uskutočnilo sa niekoľko DX expedícií do zemí DXCC ktoré boli uvádzané v rebríčkoch najžiadanejších zemí DXCC.

Žiaľbohu niektoré DX expedície ktoré sme očakávali sa presunuli, ako napr. VK0/H (Heard Island) až na január 2015, niektoré boli zrušené kvôli logistickým problémom (T31), expedícia na Tuvalu T2YY bola skrátená kvôli smrteľnému úrazu Ingolfa DL4JS, T2GM bola skrátená kvôli poruche lodi ktorá mala dopraviť zariadenia, a prevádzka z Južného Sudanu (Z81B, Z81D) bola predčasne ukončená k vôli občianskym nepokojom. Z tohto vidieť že nie vždy dopadne všetko tak, ako si to operátori naplánovali. Prevádzkou SSB sa dalo v roku 2013 pracovať s 275zemami DXCC a že CW je stále populárne dokazuje aj prevádzka z 270 zemí DXCC. Aj digitálnymi prevádzkami medzi ktorými prevláda RTTY sa dalo pracovať s 213 zemami DXCC. V spojeniach naďalej prevládalo populárne „599 TU“ pri CW alebo „59 THANKS“ pri SSB spojeniach a nielen expedičných. Ako by už klasické RS/RST nikomu nič nehovorilo...


Slnečná aktivita a podmienky šírenia

Slnečná aktivita a tým aj podmienky šírenia boli ako na horskej dráhe. Koncom roka 2013 sme sa dostali do druhého maxima 24. Slnečného cyklu, ale napriek tomu že čísla (SFI) v ňom boli výrazne lepšie než v prvom maxime, na pásmach to tak vždy nevyzeralo. Ale aj tak treba Slniečku poďakovať že nám umožnilo pracovať na 10m so všetkými významnejšími DX expedíciami ktoré sa v roku 2013 uskutočnili. Nové upravené počítačové modely z NASA teraz predpovedajú že 24. slnečný cyklus mal svoj vrchol koncom roka 2013 len so 72 vyhladenými slnečnými škvrnami. Na základe najnovších údajov je to najnižší slnečný cyklus od roku 1906 (14. cyklus). Čo je však horšie, predpovede pre 25. slnečný cyklus vyzerajú ešte horšie....

Index slnečného toku (SFI) je dobrým ukazovateľom zlepšenia podmienok šírenia od 15 až po 10 m pásma. Hodnota SFI sa po väčšinu dní v roku držala nad 100 a zaznamenali sme len niekoľko krátkych poklesov k číslu 90 jednotiek. Hneď na začiatku roka vystúpil Slnečný tok na 174 jednotiek, ale veľmi rýchlo klesol až pod 100 jednotiek. V októbri opäť stúpol nad 150 jednotiek čo veľmi priaznivo ovplyvnilo SSB časť CQWW DX Contestu. Boli to snáď najlepšie podmienky 24. Slnečného cyklu. Najvyššiu hodnotu dosiahol Slnečný tok v polovici novembra – 178 jednotiek.


Aktivita na pásmach

Všetky významnejšie DX expedície pracovali na 160-10m. Žiaľ nie so všetkými expedíciami sa dalo pracovať na 160m. Problémy boli najmä zo stanicami z Pacifiku. Vo väčšine prípadov si to vyžadovalo kvalitné prijímacie aj vysielacie antény a primeraný výkon. Všeobecne sa však dá povedať že podmienky na 160m sa zdali horšie ako v predchádzajúcich rokoch. 80m pásmo výraznejšie ožívalo DX aktivitou len počas DX expedícií a CW prevádzka bola podstatne účinnejšia než SSB. V niekoľkých ďalších zemiach bola povolená rádioamatérska prevádzka na 60m. Prevádzka na tomto pásme je však komplikovaná pretože v niektorých krajinách sa môžu používať len určité kanály v povolenom segmente. Napriek tomu že toto pásmo nie je zatiaľ z rôznych dôvodov príliš populárne, boli už vydané prvé diplomy DXCC. 40m pásmo bolo vynikajúce po celý rok. V noci sa pravidelne otváralo na Severnú a Južnú Ameriku, ráno a najmä pri západe slnka do Pacifiku. Všetky Pacifické expedície prechádzali už od 14:00 s maximom okolo západu slnka. 30m pásmo je stále veľmi populárne najmä pre QRP a digi módy a najmä v zimných mesiacoch bývalo niekedy otvorené 24 hodín denne. 20 metrové pásmo bolo nosným DX pásmom ktoré ešte nebolo natoľko ovplyvnené podmienkami šírenia. Málokedy však bolo otvorené celú noc aj v letných mesiacoch. Od jesene až do jari sa väčšinou zatváralo so západom slnka.. Podobne sa chovalo aj 17m pásmo ktoré snáď bolo ešte výhodnejšie pre DX prevádzku, pretože nebývalo až tak preťažené ako 20m pásmo. 15m pásmo bolo po väčšinu roku veľmi zaujímavým DX pásmom a oproti roku 2012 sa výrazne zlepšilo. Svoj podiel má na tom stúpajúci slnečný tok. 12 a 10m pásma prežívali v roku 2013 „boom“ a dovolím si tvrdiť, že to bola na dlhé roky ich labutia pieseň. Tí ktorí sa začínajú venovať DX prevádzke v tomto čase spoznajú že aj tieto pásma existujú snáď len v letných mesiacoch počas „short skipov“. Ako rád by som sa mýlil... V každom prípade sa však obe pásma s nami rozlúčili dôstojne. Nebolo to zďaleka to čo sme zažívali v predchádzajúcich Slnečných cykloch keď boli obe tieto pásma od skorého rána preplnené množstvom staníc z VK, ZL, JA a Pacifiku, poobede zase z Karibiku a zo Severnej a Južnej Ameriky, ale predsa len.... Ani 6m pásmo nedosahovalo úrovne roku 2012 a to už nehovorím o 23. Slnečnom cykle. Zažili sme niekoľko krátkych otvorení do JA, USA, o niečo viac do Karibiku a Južnej Ameriky najmä v júni, júli a začiatkom augusta. Nebolo to však vplyvom zvýšenej Slnečnej aktivity.


Technické novinky

Po dlhšom čakaní prišla na trh vlajková loď Kenwoodu - transceiver TS-990. Ale aj ostatní výrobcovia priniesli na trh nové zariadenia. Na trh sa dostali nové anténne prijímacie sústavy na spodné pásma k čomu prispela dohoda medzi firmami HiZ s DX Engineering. Na trh sa dostalo aj niekoľko vylepšených modelov SDR QRP transceivrov za prijateľné ceny a tiež niekoľko nových anén či už smeroviek alebo viac pásmových vertikálov. Ku koncu roka oznámila fy InnovaAntennas že získala fy Force 12 a bude vyrábať niektoré jej výrobky.


Rádioamatéri a Internet

Tak ako to už bolo viac krát konštatované, Internet je vynikajúcim pomocníkom a informátorom v rádioamatérskej činnosti. Denníky všetkých významnejších pretekov sa posielajú vyhodnocovateľom výhradne cez Internet a pretože sa používajú elektronické logy, je to možné urobiť v podstate okamžite po skončení preteku. Cez Internet sú vo formáte PDF zasielanie aj diplomy z krátkodobých aj dlhodobých súťaží a pretekov. DX expedície bez online logov si už snáď ani nevieme predstaviť. Ak konštatujeme, že bez DX clustrov a ešte viac bez CW skimmerov a sietí „Reverse Beacons“ si DXovanie nevieme už ani predstaviť, musíme na druhej strane povedať že zneužívanie DX clustrov stále pretrváva. Týka sa to najmä vkladania nesprávnych, niekedy zavádzajúcich spotov a self spotov. Aj vkladanie spotov DX stanice ktorá bola už pred tým spotovaná niekoľko krát, alebo ďakovanie za QSO nemá pre nikoho žiaden význam. Nikoho to nezaujíma. Ak už vkladáte niečo do DX clustra presvedčte sa, že značka stanice a ďalšie údaje ktoré vkladáte (napr. 5 up a pod.) sú správne. Žiadať cez DX cluster DX stanicu o preladenie na iné pásmo alebo mód sa tiež väčšinou minie účinku. Nie všetky DX stanice a týka sa to najmä DX expedíc sú trvale pripojené na Internet, takže nevidia vašu požiadavku.

Veľkú popularitu si získala Webová stránka dx-world.net ktorej webmastrom je Col MM0NDX. Sú na nej informácie takmer o všetkých pripravovaných DX expedíciách. Nemenej významná je stránka Club Logu o ktorú sa stará Michael G7VJR. Svoje online logy tam vkladá väčšina individuálnych aj skupinových DX expedícií spravidla s možnosťou využiť OQRS systém na získanie QSL.


QSL

Je nepopierateľné, že náklady na QSL sú stále príliš drahé. V roku 2012 bolo poštovné do zahraničia v OK jedno z najlacnejších v Európe, naopak poštovné v OM najdrahšie v EU. V roku 2013 sa ceny poštovného v OM nezmenili, zato v OK stúpli na úroveň cien v OM. A lepšie to asi nebude. Získať QSL cez buro je čoraz ťažšie. Čoraz viac QSL služieb poskytuje tento servis len pre svojich členov a QSL pre nečlenov vracia odosielateľovi. Nie je to správne, ale nič s tým nenarobíme.

Zo 165 členských organizácií IARU je 119 takých kde sú aktívni rádioamatéri, ale z toho 23 nemá QSL službu vôbec a veľa ďalších má len jednosmernú. To znamená že QSL lístky pre svojich členov prijímajú, ale neodosielajú.

Niektoré vzácnejšie DX stanice a stanice z krajín ktoré nemajú QSL službu žiadajú QSL len direkt. Posielanie klasických direktov síce stále pretrváva, ale najmä do krajín tretieho sveta je rizikom posielať USD na spiatočné poštovné, pretože zásielky bývajú často vykrádané. Vďaka ClubLogu však v roku 2013 získal úžasný rozmach OQRS systém (direkt aj cez buro) a tým ktorý tento systém používajú umožňuje platbu spiatočného poštovného PayPalom. Sám využívam oba tieto spôsoby a návratnosť je 100%-ná.

31.12.2013 skončila platnosť IRC kupónov model Doha a nahradil ich nový model Nairobi ktorého autorom je český grafik a dizajnér Michal Šindelář. Tento model bude platný do 31.12.2017. Platný síce bude, ale keď ho budete chcieť použiť najprv si zistite či je v danej zemi aj vymeniteľný. Poštové úrady v niektorých krajinách (okrem iných aj v USA a Veľkej Británii) od 1.1.2014 nebudú akceptovať IRC.

Na popularite stále viac získava aj LoTW (Log Book of the World). Je výhodný najmä pre tých ktorý sa zaujímajú o DXCC program. Koncom roku 2013 tam bolo vložených vyše 540 miliónov spojení čo je o 16% viac než v roku 2012 a počet registrovaných užívateľov stúpol na vyše 93000 čo je nárast o 13%. V roku 2013 bol aktualizovaný aj software a zdá sa že funguje spoľahlivejšie a rýchlejšie. Využívajú to kontestové stanice z ktorých takmer 50% vkladá svoj log do LoTW takmer okamžite po skončení kontestu a po niekoľkých mesiacoch aj väčšina DX expedícií. Prečo až po niekoľkých mesiacoch? Je všeobecne známe, že veľké DX expedície majú rozpočet niekoľko 100000 USD. K4UEE pri príprave DX expedície na ostrov Amsterdam FT5ZM (ktorá práve prebieha) vypočítal, že pri odhadovanom počte 100000 spojení sú náklady na jednu minútu prevádzky 2 USD a asi 4 USD na každé spojenie. Pri pripravovanej DX expedícii na ostrov Heard (VK0EK) to bude až 5 USD na každé spojenie. Z tohto je vidieť prečo sú potrebné aj príspevky pri žiadostiach o QSL zaslaných klasickou formou direkt, alebo s využitím OQRS. Až keď sa táto forma vyčerpá, vkladajú sa spojenia do LoTW. Veľkou výhodou OQRS je aj to, že sa nevyžaduje zasielanie vlastného QSL čo vo veľkej miere odbremeňuje QSL služby.


Prevádzka 

V technike prevádzky sa žiadne prevratné zmeny neudiali. Čoraz viac sa aj na KV využíva mód JT65 dokonca už aj na 160m. K1JT nedávno oznámil vylepšenie tohto systému na svojej internetovej stránke WSJT. Prevádzka SPLIT by už mala byť najmä pri DX expedíciách bežnou praxou. Známe pravidlo „najprv počúvaj a až potom volaj“ neuplatňujú všetci. Ak to čo len jeden poruší a zavolá simplex začína na frekvencii DX stanice niekoľko minútový chaos. Pritom stačí tak málo - nereagovať, alebo len jedno rýchle UP. Stane sa že niekto zavolá na frekvencii stanice omylom, každému sa to raz stane. V tom nie je problém. Problém začína ak to niekto robí úmyselne. A práve tohto sme boli svedkami pri všetkých DX expedíciách. Istotne sa zhodneme na tom, že sú to ľudia ktorí by mali navštíviť psychiatra. Ale to isté by mali urobiť aj tí ktorých nazývame „policajtami“. Práve tí spôsobujú na frekvencii DX stanice ešte väčšie rušenie. A psychopat sa na tom zabáva, veď to chcel docieliť. Kódex DX správania ktorý je uvedený na všetkých Webových stránkach DX expedícií (aj na stránke www.hamradio.sk) by si mali všetci nielen prečítať, ale ho aj dodržiavať.

Nie vždy je však chyba na strane volajúcich staníc. Svoj podiel viny na tejto situácii majú aj expediční operátori. Niektorí si neuvedomujú, že rádioamatérske pásma patria všetkým rádioamatérom, nielen tým ktorí obľubujú DX prevádzku. Je preto nefér mať „split okno“ široké niekedy až niekoľko desiatok kHz. Spôsobuje to problém volajúcim staniciam, pretože je takmer nemožné nájsť kde práve DX stanica počúva, ale aj tým ktorých DX prevádzka nezaujíma, pretože si nemajú kde urobiť bežné spojenie. Niektorí to vzdajú a vypnú zariadenie, iní začnú rušiť DX prevádzku. Práve kvôli tomu vznikol aj Kódex DX správania pre DX expedície. Nemyslím si že sa týchto praktík niekedy zbavíme, ale aspoň sa o to pokúsme.

Ďalším problémom sa stáva tzv. „Leader Board“ Všetci to poznáte. Na stránkach ClubLogu sa okrem online logu DX expedície uvádzajú rôzne štatistiky o celkovom počte spojení, o počte spojení na jednotlivých pásmach apod. Ale aj prehľad na ktorých pásmach a akými módmi sme s danou stanicou pracovali. Každý takýto štvorček v tabuľke sa nazýva „slot“. Maximálny počet dosiahnutých slotov je 27 (9 pásiem x 3 módy). A začína sa boj o to kto získa viac „zelených kvačiek“. Samozrejme že sa o to bijú najmä tí ktorí vlastnia tomu zodpovedajúce technické vybavenie. Nie je podstatné že som s danou zemou DXCC pracoval na tom ktorom pásme už aj 10 krát. Podstatná je ďalšia zelená kvačka. To, že DX stanica je novou zemou DXCC pre stovky 100 wattových a vertikálových či dipólových staníc len málo koho v tejto nezmyselnej súťaži zaujíma....


Piráti a nelegálna prevádzka

Aj v roku 2013 sme zaznamenali niekoľko pirátskych aj nelegálnych prevádzok. Nad značkou AP1RIL sa dnes už každý pousmeje, ale niekoľko krát bol zneužitý prefix P5 (P5A, P5AA, P5/IT9YRH a dokonca aj P5/4L4FN). Stáva sa už zvykom, že na jedno pásme pracujú tým istým módom dve DX stanice. Jedna pravá a jeden pirát. A len ťažko je zistiť ktorá je pravá. Veľmi často sa stávalo, že boli zneužité aj značky DX expedícií ešte predtým než prevádzka začala. Niekoľko zmätkov spôsobili nesprávne prijaté a následne spotované značky, napr. 5A1A namiesto HA5A, EZ1A namiesto E71A a pod.


Opustili nás

Čas nezastavíme. V roku 2013 opustilo naše rady niekoľko vynikajúcich rádioamatérov. Niektorí v požehnanom veku, čo je prirodzené, niektorí však mali ešte veľa rokov pred sebou. Zo známych DX manov nás opustili Mike VK6HD, Tom VR6TC, Steve ZC4LI , Luis XE1L (zomrel na srdcový infarkt pri návrate členov expedičného tímu z ostrova Clipperton) a mnohí ďalší. Najviac nás však zasiahla smrť Ingoda DL4JS ktorý tragicky zahynul počas DX expedície na ostrov Tuvalu (T2YY). Opustilo nás aj veľa rádioamatérov z OK a OM, ktorých nekrológy boli uverejnené v Rádioamatéri a Rádiožurnáli.

 

Zmeny v DXCC

V aktuálnom zozname DXCC bolo na konci roku 2013 340 zemí. Ak k tomu pripočítame 61 zrušených zemí dostaneme sa k číslu 401. Medzi žijúcimi rádioamatérmi nie je ani len teoretická šanca sa k tomu číslu priblížiť. DXCC diplomy (MIX, FONE, CW, DIGI) sa vydávajú za celkový počet zemí, v rebríčkoch sa však uvádzajú dve čísla: zeme DXCC aktuálne platné/všetky zeme DXCC. Niektoré „súťaživé“ typy mladších rádioamatérov majú k tomu výhrady lebo nemajú možnosť sa prepracovať na čelné priečky týchto rebríčkov. Ale vysloviť názor že „ja môžem byť prvý až keď tí predo mnou zomrú“ ako to povedal jeden z našich popredných rádioamatérov, je predsa len morbídne.

V roku 2013 sme očakávali že do zoznamu zemí DXCC pribudne Kosovo, ktoré si svojvoľne pridelilo prefix Z6 ktorý ITU doteraz neschválila. Napriek tomu že Kosovo je platným násobičom vo svetových kontestoch aj v celoročnej súťaži „DX Marathon“ poriadaným časopisom CQ Magazine, do zoznamu zemí DXCC sa nedostalo a pokiaľ sa zásadne nezmenia pravidlá DXCC (pripravujú sa) ani sa tam nedostane. Jediná zmena ktorá sa v roku 2013 stala bola zmena prefixu ostrova Niue zo ZK2 na E6.


Prehľad významnejších DX expedícií v roku 2013

V prehľade sú uvedené len vzácnejšie DX a IOTA expedície, najmä do zemí ktoré nie sú bežne osídlené rádioamatérmi.

Začiatkom januára boli veľmi dobré podmienky: Slnečný tok bol vyše 170 jednotiek, postupne však klesal a koncom mesiaca sa dostal na úroveň 95 jednotiek. Aktivita bola z 235 zemí DXCC, reálne sa však dalo pracovať s asi 200 z nich. Z tých vzácnejších to bola prevádzka z Temotu (H40FN), ďalej TJ3AZ, 9Q6AL, AE6XY/VK9L, PY0F/PP1CZ, 9X0PY, JG8NQJ/JD1, TT8/US3EZ, TY2BP a 7P8UZ. Z programu IOTA boli aktivované skupiny AS-193 (HZ1DG/p), SA,022 (L22D), AF-063 (5H1Z/p), AF-075 (5H1Z/3) a AS-128 (XV4LU, XV0VR).

Vo februári bol slnečný tok podstatne nižší než v januári. Napriek tomu sa dalo pracovať so stanicami 3D2OU a 3D2NB, 3D2RO a 3D2RX z Rotumy, ďalej s TZ6BB, J5UAP, ZK3T, 5X8C, VK9NMZ, 9U4U, A35WH, H44KW, XT2TT, XT2AEF a Z81Z. Z programu IOTA zo skupinami NA-033 a NA-049 (HK0/F6BFH), SA-040 (HK1/F6BFH), AS-025 (RA4HKM/0), NA-218 (T48RRC), NA-086 (T47RRC) a NA-204 (T46RRC).

V marci dominovala DX expedícia na ostrov Clipperton TX5K, z ďalších aktivít zaujali prevádzky S21XV, 3B9DX, 9X0NH, 7P8PB, H44G, H40T, 9M4SLL, ZL7LC, T2GM, T22YY, XR0YG, T5TC, TO7BC a VK9CZ. Z programu IOTA boli aktivované skupiny OC-161 (YB6N), NA-174 (VY0/VE3VID), AS-118 (9K2F), EU-100 (TK0INT), EU-104 (TK1INT), EU-164 (TK2INT), OC-236 (YB8BRI/p a YB8HZ/p).

V apríli zaujali DX expedície 5W0M, A35EAQ, VK9LT, VK9/OH1VR a ZK3N. Z programu IOTA AS-131 (BD7LMD), AS-122 (HL1VAU/2), OC-174 (DX8DX), AF-072 (C98RF), OC-186 (YB3MM/2), AF-075 (5H1DX/3), AF-032 a AF-063 (5H1DX), NA-171 (XF2E), OC-090 (DU1/R6AF/p), AF-083 (TS8TI) a SA-034 (HC3/DL5YWM).

Aj máj bol zaujímavý z hľadiska DX aktivity. Dalo sa pracovať so stanicami A35UD a A35JP, V6H, Z81X, VU7KV, VK9NT, VK0JJJ, E51FOC, HD8A, YJ0PO, Vladimir UA4WHX sa ozval z Južnej Ameriky pod značkami CE1, CE2, CE3 a CE8/UA4WHX, OA1 a OA7/UA4WHX, CP1 a CP2/UA4WHX, CX/UA4WHX a LU/UA4WHX. Nemenej zaujímavá bola IOTA aktivta. Dalo sa pracovať s OC-062 a OC-114 (FO/KH0PR), AF-089 (TR0A/p), SA-034 (HC3/DL5YWM), AF-109 (SU8N. nová IOTA), OC-236 (YB8BRI a YB9RW/p), OC-237 (YB3MM/p), OC-149 (H44RK), OC-208 (YB8P), NA-160 (HQ3W) a ďalšími.

Jún bol na DX expedície podstatne chudobnejší ako predchádzajúce mesiace. Za zmienku snáď stojí len prevádzka XW0ZJZ, 6O0LA a 9X0EME. Zato IOTA aktivita vďaka IOTA maratónu bola úžasná. Bola aktivovaná úplne nová IOTA OC-285 (H44S, H44AJ) ďalej OC-237 (YE3I), EU-152 (EG3INT/7), OC-168 a OC-158 (H44IOTA), NA-204 (T46C), NA-035 (HQ8S), NA-223 (HQ8D), NA-152 (K6VVA/KL7), OC-175 (DU9/JA1PBV) a ďalšie.

Júl bol typický letný mesiac, DX aktivita nestála za moc. Občas sa objavil JG8NQJ/JD1 z MT, ďalej FO/UT6UD (Markézy aj Austral), Z80ID a Z81D a 5W0TH. Z IOTA programu OC-158 (H44IND), NA-223 (HQ8D), NA-144 (KT3Q/6) a SA-027 (PQ5M).

August bol snáď jeden z najhorších mesiacov roku 2013 z hľadiska podmienok šírenia. Aj keď Slnečný tok dosiahol v niektorých dňoch až 130 jednotiek na podmienkach sa to neprejavilo a pásma od 15m vyššie pôsobili ako šumový generátor. Na pásmach sa objavoval Abubaker 5A1AL, ďalej 9X0ZM, E44PM, H44J a potešil najmä JH1AJT prevádzkou z Myanmaru – XZ1Z. Z IOTA aktivít to bola NA-050 (K6VVA/KL7), NA-059 (KL7RRC), AS-109 (R20RRC/8), OC-261 (VK5CE/p), SA-030 (CV5A), AS-097 (9M2MI), SA-054 (YW5X), NA-091 (VE7/DF8DX), OC-217 (YB3MM/3), OC-236 (YB8S) a AF-094 (7T9A).

Ak bol august jeden z najhorších mesiacov z hľadiska podmienok šírenia, tak september bol istotne najhorší. Slnečný tok sa pohyboval medzi 90-110 jednotkami ale dalo sa pracovať s 3B9EME, V6G, Z81R, C21BN, XZ1Z, 3D2GC, 3D2GC/p a 3D2RA (Rotuma). IOTA aktivita bola opäť zaujímavá. OC-131, OC-094 a OC-238 (FO/KH0PR), OC-150 (YB9KA), OC-275 (YF1AR/9 a YB0AI/9), NA-019 (KL8RRC/p) ale najmä aktivita zo všetkých ostrovných skupín Panamy NA-071, 072, 088, 170, 202 a 203 (HP0INT/3/1/4/2/9).

Október, najmä jeho druhá polovica bol vynikajúci. Dalo sa pracovať s CY0P, TX5D a TX5RV (Austral Is.), TO2TT, 9M2YY, A52YY, A52EQW, ZS8C, ZS8Z, TN2MS, C82DX, 9L1JT, 9L1BTB, E51NOU, 5X8EW, B9/BY9GA, 7O2A, T30FL a ďalšími. Z IOTA programu NA-060 (HQ4W), NA-174 (VY0/VE3VID), AF-094 (7T9A), NA-119 (K5T), OC-197 (YB3MM/p), OC-255 (VK5CE/4), OC-262 (YB3MM/4), OC-276 (YB9Y,nová IOTA), OC-295 (YB0AI/7, YF1AR/7) a ďalšie.

Na november budeme dlho spomínať. Také množstvo DX expedícií koľko ich bolo najmä v prvej polovici mesiaca si nepamätáme. XR0YY, 5J0R, YJ0AU, YJ0TE,YJ0ZS, E6AK,E6AY, K9W, T33A, XR0ZR, 9X0PY, W8A, N8A, XZ1J, Z81X, S21ZBC, S21ZBB, XT26DJ, XT2FCJ, VU7AG, 3DA0ET a ďalšie. Z programu IOTA AS-100 (4X6HP/p a ďalší), OC-157 (YB8V).

V decembri končili niektoré novembrové DX expedície ku ktorým sa pridali T32RC, TT8ES a A25DJ. Zato IOTA aktivít bolo opäť veľa. SA-050 (CE8/UA4WHX), AF-089 (TR0A/p), OC-272 (nová IOTA,YF1AR/8, YB4IR/8), OC-100 (H40FN a H40TA), OC-228 (VK5PAS/p), AS-124 (A63RI) a SA-088 (ZW5W).

V roku 2013 nebolo aktivovaných 54 zemí DXCC. Podľa kontinentov to vyzerá nasledovne:

AF (14) – 3B6, 3C, 3C0, 3Y /B, D6, E3, FT/E/J , FT/G , FT/T , FT/W , FT/X , FT/Z, S9 a VK0 / H.

AN (1) - 3Y0 (Peter I.)

AS (6) - BS7H, BV9P, EZ, P5, VU4 a YK

EU (1) - 1A0

NA (7) - 4U( UN ), CY9, KP1, KP5, TI9, XF4 a YV0

OC (18)OC (18) - 3D2/C, 4W, FK/C, KH1, KH3, KH4, KH5, KH5K, KH7K, KH8/S, T31, VK0/M, VK9/M VK9/W, VK9/X, VP6/D, ZL8 a ZL9

SA (7) - CE0/X, HK0/M, PY0/S, PY0/T, VP8/SG, VP8O a VP8/S. Sandwich .

Zeme ktoré neboli aktivované 10 alebo viac rokov: BV9P, CE0X, E3, FR5/T, FT5/Z, KH1, KH3, KH5K, KP1, P5, VK0/H a VP8 ( S.Sandwich). Z toho vyplýva, že DXCC Honor Roll sa dá dosiahnuť najskôr za 10 rokov.

 

Očakávané DX expedície

Už počas písania tejto Revue máme za sebou DX expedíciu z Územia Maltézskych rytierov v Ríme (1A0KM) a začala dlho očakávaná DX expedícia na ostrov Amsterdam (FT5ZM). Naplánované sú ďalšie zaujímavé DX expedície. Elmo EA5BYP sa chystá do Rovníkovej Guiey (3C) aj na ostrov Annobon (3C0), na marec je plánovaná DX expedícia na Mellish Reef (VK9ML), na jeseň Tromelin (FR/T). Niekoľko skupín tvrdo pracuje na DX expedícii do Severnej Kórey (P5) a na ostrov Navassa (KP1). Držíme palce! Hovorí sa tiež o expedícii na ostrov Kanton (T31) a na ostrov Palmyra a istotne pribudnú ďalšie.

Veľa aktivít sa pripravuje v Programe IOTA v ktorom je okolo 1200 ostrovných skupín a niekoľko z nich ešte nebolo vôbec aktivovaných, niektoré z nich pred mnohými rokmi. Veľa však bude závisieť od podmienok šírenia. 24. Slnečný cyklus bude pozvoľna klesať k minimu. Už v roku 2014 sa dá očakávať zhoršenie podmienok na 10 a 12 m pásme. Želajme si však aby nám podmienky z decembra 2013 vydržali čo najdlhšie.

Števo OM3JW