Zaujímavá otázka. Na túto tému sa v poslednom čase v súvislosti aj s nadchádzajúcou DX expedíciou na ostrov Baker (KH1/KH7Z) objavilo niekoľko článkov, takže si skúsme o tom niečo povedať. Čo je to vlastne slnečné minimum? Je to obdobie keď je na Slnku veľmi málo slnečných škvŕn alebo na ňom nie sú žiadne. Keďže počet slnečných škvŕn priamo vplýva na podmienky šírenia tak platí, že čím menej slnečných škvŕn, tým horšie podmienky šírenia a nepoužiteľné horné pásma pre DX prevádzku. Je to pravidelný a prirodzený fenomén, ktorý sa na Slnku odohráva pravdepodobne už niekoľko miliárd rokov, záznamy o tom existujú takmer 500 rokov, odkedy sa pozorovania zaznamenávajú. Obdobie nízkej alebo veľmi nízkej slnečnej aktivity trvá približne 4-6 rokov, v závislosti od sily jednotlivých cyklov a potom sa opäť šplhá do maxima.

Všetci, ktorí sa venujeme DX prevádzke sme prežili niekoľko takýchto období a a preto súčasný 24. slnečný cyklus nie je pre nás v porovnaní s predchádzajúcimi ničím výnimočným.

Slnečné cykly

Z uvedeného grafu je vidieť že minimum slnečnej činnosti medzi 23.-24. cyklom bolo od roku 2006 do prvej polovice roku 2010. Pozrime sa teraz, aké väčšie DX expedície sa uskutočnili v období približne od roku 2007 do prvej polovice roku 2010, berúc do úvahy určité kritériá, ako napríklad vzdialenosť a poradie v tabuľke najžiadanejších zemí DXCC. Najhoršie obdobie bolo medzi rokom 2008 a začiatkom roka 2010, keď sa často na Slnku neobjavila žiadna škvrna.

2007
Vo februári 2007 to bola DX expedícia na ostrov Norfolk (VK9DNX). Operátori urobili vyše 61000 spojení, z toho takmer 35% z EU a zo zóny 15 sa dalo s nimi pracovať na 160-10m.

V apríli 2007 sa uskutočnila DX expedícia na ostrov Swains (N8S). Pre EU to je polárna trasa takže to nebolo jednoduché. Napriek tomu urobili operátori vyše 117000 spojení čo je doteraz 13. najúspešnejšia DX expedícia čo do počtu spojení. S EU pracovali na 160-15m (tiež aj so stanicami v zóne 15).

Na prelome apríla a mája 2007 to bola DX expedícia na ostrov Scarborough (BS7H). V ich logu bolo vyše 45000 spojení a takmer 18000 individuálnych značiek. Na 12m urobili takmer 8900 spojení ale na 10m vyše 1500.

V septembri 2007 sa uskutočnila DX expedícia na ostrov St. Brandon (3B7C). Operátori urobili vyše 137000 spojení z toho takmer 62% s EU na 160-10m. Pre nás to bol však „ľahký“ smer.

2008
Vo februári 2008 sa uskutočnila DX expedícia na ostrov Ducie VP6DX (2008). Operátori urobili vyše 183000 spojení, z toho s EU 28% na 160-10m (aj so stanicami vo WAZ zóne 15). Do dnes je to tretia najúspešnejšia DX expedícia čo do počtu spojení.

V marci 2008 sa uskutočnila DX expedícia na ostrov Clipperton. Operátori urobili vyše 71000 spojení. Stanice z EU s nimi pracovali na 160-10m.

V marci 2008 sa uskutočnila aj DX expedícia do Rwandy (9X0R). V ich logu je vyše 62000 spojení a nebol problém s nimi pracovať na 160-10m. Samozrejme to nie je smerodajné, pretože trasa na africký kontinent nie je výrazne ovplyvnená podmienkami šírenia.

V októbri 2008 sa uskutočnila aj DX expedícia na ostrov Willis (VK9DWX). Operátori urobili vyše 95000 spojení, s EU stanicami v zóne 15 na 160-10m.

2009
V roku 2009 bola snáď najviac dní, kedy sa na Slnku neobjavila žiadna škvrna. Napriek tomu sa uskutočnili dve zaujímavé DX expedície do oblasti Pacifiku.

V októbri 2009 to bola DX expedícia na ostrov Midway (K4M). Operátori urobili vyše 60000 spojení, ale len 21% (necelých 13000) z EU. Je to pre EU nesmierne ťažký smer šírenia polárnou trasou, o čom svedčí aj to, že na 10 a 12m neurobili s EU žiadne spojenie, na 15m len 181 a na 17m 495.

V novembri 2009 sa po 20. mesiacoch uskutočnila ďalšia DX expedícia na ostrov Clipperton. V ich logu je takmer 37000 spojení a so strednej EU sa s nimi dalo pracovať na 160-12m.

2010
V novembri 2010 bola veľká DX expedícia na ostrove Kermadec (ZL8X). Operátori urobili vyše 148000 spojení, z toho takmer 35% z EU a zo zóny 15 sa s nimi dalo pracovať na 160-10m.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že všetky DX expedície sa uskutočnili na prelome zimných a jarných resp. jesenných a zimných mesiacoch, kedy sú aj v čase minima slnečnej činnosti optimálne podmienky šírenia. A keď si teda chceme odpovedať na otázku, či je vhodné organizovať DX expedície v čase minima slnečnej činnosti, tak odpoveď je jednoznačná – ÁNO. Samozrejme šanca na spojenie s oblasťami severného Pacifiku na pásmach 10 a 12m je len v oblasti fantázie a na 15m je to otázka šťastia v podobe kladnej fáze poruchy.

A čo teda môžeme očakávať od nadchádzajúcej DX expedíciu na ostrov Baker? Pre tých, čo majú 100W, vertikál alebo dipól to bude na úrovni sci-fi. Spojenia na 160 a 80m budú kvôli veľkému útlmu na takú veľkú vzdialenosť v tomto období nemožné. Na 12 a 10m to zase nepôjde kvôli zlým podmienkam šírenia v tomto období, keď sa slnečný tok pohybuje na hranici 70 – 75 jednotiek a predpokladaný počet škvŕn na Slnku sa bude dať počítať na prstoch jednej ruky. Aby ich signály prechádzali na 15m, to by sa Slnko muselo „zblázniť“ a 17m pásmo môže byť použiteľné v prípade kladnej fáze poruchy. Do akej miery budú použiteľné pásma 30 a 40m si netrúfam predpovedať, ale vyzerá to skôr tak, že tiež budú nepoužiteľné a tak jediným pásmom, ktoré by malo byť použiteľné bude 20m. Z toho dôvodu budú operátori na tomto pásme 24 hodín denne.