Další nepotřebný nesmysl přichází opět z USA - James Edwin Whedbee, N0ECN předložil americké FCC petici s návrhem eliminovat úseky pásem, vyhrazené výlučně provozu CW. Jeho petice, zveřejněná pod č. RM-11769, je zde. Zde najdete poznámku ARRL k tomuto tématu.

Whedbee chce CW subpásma eliminovat tím, že zavede novou klasifikaci druhů provozu v podobě tzv. "Symbol Communication modes", které by měly zahrnovat všechny digitální druhy provozu a CW. Dále také zavádí "Voice Communication modes" a "Image Communication modes". Ve své petici (PDF verze ke stažení je zde) rozebírá šířku pásma a další aspekty vzniku vysílaného signálu. Text petice může na první pohled působit logicky a racionálně, přesto však vyvolal velmi silnou vlnu odporu - přechodem CW úseků pásem pod úseky, vyhrazené tzv. "Symbol Communication modes" na ně pouští druhy provozu, zabírající až 2,8 kHz.

Dále uvádí:

"Nostalgia for retention of Morse code telegraphy-only subbands is also an insufficient reason to avoid moving forward to [the] elimination of such subbands, because nothing about this Petition suggests the elimination of the mode itself, only that it not be the sole authorized mode in the subject subbands".

čili

"Nostalgie po zachování výhradních CW úseků pásem není dostatečným důvodem pro bránění posunu k jejich odstranění, protože nic v této petici nenavrhuje eliminaci CW jako takové, ale jen odstranění vyhrazených úseků".

Právě v tom však leckdo může vidět problém - je to další krok k likvidaci radioamatérského CW provozu. První krok nastal, když v roce 2003 došlo k odstranění povinné znalosti Morse pro přístup na KV pásma. Tehdy se také říkalo: "... ale vždyť odstranění povinné znalosti Morse přeci neohrožuje CW provoz jako takový ...", ve skutečnosti však došlo k tomu, že se mezi nás dostali lidé, kteří by jinak mezi námi nebyli - těmhle týpkům totiž v zásadě chybí potřebná vytrvalost, trpělivost a svědomitost. Na KV se tak s plným výkonem a na všechna pásma dostali i ti, kteří ještě před 14 dny nic netušili o existenci radioamatérů. Došlo k nárůstu úmyslného rušení a to v takovém rozsahu, že řada expedic vyhlašuje tzv. DQRM (Deliberate QRM) watch a velmi často mnozí snahy o expedici vzdávají se slovy "tak na tohle nemám žaludek".

Jako oáza klidu (s výjimkou DQRM) nám však zůstávaly CW části pásem a na 30 m si leckdo chodil odpočinout. To by nyní mělo padnout...

Proč však lpíme na CW úsecích pásem? Především proto, že jsou vyhrazeny komunikaci mezi lidmi, zatímco komunikace mezi stroji (digitální druhy provozu) je odsunuta jinam. Jde o to, že u "samoopravných" digitálních druhů provozu je daná část zprávy opakována tak dlouho, dokud protistrana nepotvrdí její bezchybné přijetí. Tohle člověk nedokáže, zato dokáže jiné věci - myslí, používá inteligenci, rozhoduje se a podle svých možností a zkušeností se snaží se vypořádat s rušením. U digitálních druhů provozu vítězí "naprogramovaná hmota", u CW lidský duch. A to nelze míchat dohromady, proto stojí za to chránit části pásem, kde vítězí inteligence, talent a zkušenost. Kdo rád parafrázuje, řekne si "artificial intelligence is not a substitution for natural stupidity" :-).

Petice je ve stádiu připomínek. I kdyby byla schválena, potrvá určitou dobu, než se promítne do amerických předpisů. Pak se věci chopí mocná ARRL a vnutí problém své loutce IARU, od níž to opapouškují její členské organizace. To vše trvá jistou dobu. Ve hře je samozřejmě i povolovací orgán. Takže, mene tekel, jde zatím o mnoho povyku pro nic. Zatím...

73, Martin, OK1RR