Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Informací o šíření krátkých vln je na internetu mnoho, možná až příliš. Přesto není jednoduché se v nich vyznat a jen pouhá interpretace předpovědi šíření je pro spoustu méně zkušených DXmanů věštěním z křišťálové koule. I snaha o retrospektivu není zrovna triviální, popsat, jak se pásma chovala a uvést jen obvyklé hodnoty SFI, A a K zpravidla není dostatečné a většinou zjistíte, že tyto indexy jsou poněkud "málo popisné". Problém je většinou v tom, že žádná veličina vám přímo neprozradí, jaké jsou momentální podmínky a jaké budou třeba za 3 hodiny, ani jaké pásmo momentálně chodí do určitého směru apod.

Podmínky prostě nejde oznámkovat jako ve škole, všude se pracuje s pravděpodobnostními modely, co platí pro vyšší zeměpisné šířky se diametrálně liší od toho, co platí pro střední šířky, co platí pro severní polokouli je rozdílné od toho, co platí pro polokouli jižní, co platí pro USA má jen minimální platnost v Evropě, atd. - prostě je toho ve hře tolik, že se řada DXmanů o tyhle vědy až tak nezajímá.

Výborné by bylo, kdyby nás někdo přímo upozornil na to, že se podmínky v následujících hodinách a dnech nějak změní, ať k lepšímu, nebo k horšímu. Přesně takhle funguje nejméně jeden informační server, to Space-Weather TV, který spravuje známá vědkyně Dr. Tamitha Skov. Její předpovědi a komentáře jsou sestavované i s ohledem na radioamatéry a nejsou většinou omezeny např. jen na USA (což nelze říci např. o indexech na DX clusteru, které vycházejí z hodnot, naměřených magnetometry v Boulderu v Coloradu - mimochodem, pro nás jsou mnohem použitelnější hodnoty DK0WCY, vycházející z měření v oblasti Kielu). Space-Weather TV je univerzálnější, pro sledování denní videopředpovědi ani nemusíte vědět, co znamená sluneční radiový tok na 10,7 cm. Určitou nevýhodou pro některé z nás může být fakt, že Tamitha mluví poměrně rychle hovorovou kalifornskou angličtinou.

 

 

Rychlé změny podmínek šíření nezpůsobují náhlé změny slunečního toku, ale většinou prudké změny geomagnetické aktivity (vyjádřené indexem K, resp. Kp), za čímž stojí naše milé Sluníčko se všemi svými bouřemi a erupcemi. Mě už dlouhou dobu dělá dobrou službu Wing Kp, který je na stránkách SWPC (Space Weather Prediction Center), patřících NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Model Wing Kp používá data, získaná na základě měření slunečního větru. Tak vznikají předpovědi na příští hodinu a příští 4 hodiny, reprezentované planetárním K-indexem, který je aktualizován každých 15 minut. Kp index vyjadřuje úroveň geomagnetické aktivity na stupnici od 0 do 9. Já si pak mohu dovolit laický pohled, který říká, že když je Kp = 5 a větší, je všechno špatně. Výstupy z Wing Kp vypadají takhle:

12hodinová předpověď

 

 

24hodinová předpověď

 

 

7denní předpověď

 

P.S.: Omlouvám se za kusý popis, ale vím, že stručný výklad způsobí zmatek, podrobný výklad udělaný tak, aby byl srozumitelný se nedaří i mnohem schopnějším, než jsem já. Proto podávám informaci bez výkladu, pouze jako odkazy s popisem, co tam najdete. Ono nakonec platí, že DXy jsou v éteru vždycky, jen útlum je o pár desítek dB větší a šum o pár desítek dB silnější. Kdo má k dispozici anténní monstra na výjimečně tichém (remote) QTH, pocítí vliv podmínek mnohem méně, než někdo s malými anténami v zarušeném městském QTH. A právě takto postiženým kolegům by tyto informace mohly pomoci.

73 Martin, OK1RR