Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Pro kalibraci zařízení a měřicích přístrojů se obvykle používá signál WWV (USA Fort Collins, Colorado), příp. WWVH (Kauai, Hawaii) na 2,5, 5, 10, 15 a 20 MHz. Signály těchto stanic je díky špatným podmínkám šíření často možné přijímat jen s obtížemi, navíc na těchto "kulatých" kmitočtech vysílají různé jiné vysílače, takže často bývá i obtížné najít skutečný WWV. V OK je mnohem výhodnější k měřicím a kalibračním účelům používat signál ruského normálu RWM, který má rovněž tu výhodu, že vysílá na "nekulatých" frekvencích 4996, 9996 a 14996 kHz. RWM je tedy snadno identifikovatelná i v momentech, kdy zrovna nevysílá značku a záměna většinou nehrozí. Signály RWM jsou většinou velmi silné a stabilní. Přesnost kmitočtu je ∆f / f < 1 x 10-11.

Pod značkou RWM je vysílán normálový kmitočet s časovým údajem skupinou ruských vysílačů "Moskva", umístěnou na souřadnicích 55.733889°N a 38.154444°E. Vlastní časový a frekvenční normál je umístěn ve VNIIFTRI Mendělejevo.

Výkon vysílače: 4996 kHz - 5 kW, 9996 a 14996 kHz - 8 kW.

QSL RBU, RTZ a RWM

QSL stanic RBU, RTZ a RWM

Struktura signálu

Typy modulace - N0N a A1A (CW).

Mezi 0 a 8 minutou každé hodiny RWM přenáší nemodulovanou nosnou. V 9. minutě RWM vysílá svou volací znak v Morseově abecedě (CW). Mezi 10 a 20 minutou každou hodinu RWM vysílá sekundové impulsy, zdvojené impulsy představují rozdíl mezi astronomickým (UT1) a atomové koordinovaným (UTC) časem. Mezi 20 a 30 minutou je vysílána sekvence 10 pulsů za sekundu. Tento cyklus se opakuje každou půlhodinu. Struktura signálu odpovídá normě GOST 8.323-78.


Časový rozvrh

Interval - začátek Interval - konec Typ signálu
00 min. 00 s. 07 min. 55 s. Signál N0N (nemodulovaná nosná)
08 min. 00 s. 09 min. 00 s. Vysílač je vypnutý
09 min. 00 s. 10 min. 00 s. Identifikace (značka CW)
10 min. 00 s. 19 min. 55 s. Pulsy 1 Hz - minutový trvá 500 ms, ostatní 100 ms, pulsy se zakódovaným DUT1 jsou zdvojené*
20 min. 00 s. 29 min. 55 s. A1N signály s opakovací frekvencí 10 Hz
30 min. 00 s. 37 min. 55 s. Signál N0N (nemodulovaná nosná)
38 min. 00 s. 39 min. 00 s. Vysílač je vypnutý
39 min. 00 s. 40 min. 00 s. Identifikace (značka CW)
40 min. 00 s. 49 min. 55 s. Pulsy 1 Hz - minutový trvá 500 ms, ostatní 100 ms, pulsy se zakódovaným DUT1 jsou zdvojené*
50 min. 00 sek. 59 min. 55 s. A1N signály s opakovací frekvencí 10 Hz

Pro radioamatérské využití budou asi nejvýhodnější intervaly, kdy RWM vysílá nemodulovanou nosnou, tj. 0 - 8 a 30 -38 minuta (vyznačeno modrou barvou).

Časové signály 56té, 57, 58 a 59té sekundy 9té, 14, 19, 24, 29, 39, 44, 49, 54 a 59té minuty jsou vynechány.

Puls 1 Hz začíná každou sekundu, zdvojený puls (druhý puls následuje za 200–300 ms) se používá k zakódování DUT1 a dUT1. Pomocí těchto hodnot lze vypočítat UT1:

UT1 = UTC + DUT1 × 0.1 s + dUT1 × 0.02 s

DUT1 může nabývat hodnot mezi -8 and +8. Počet zdvojených pulsů vyslaných během 1 - 8 sekundy každou minutu reprezentuje kladné hodnoty; pokud je DUT1 = +5, jsou pulsy 1 - 5 zdvojené. Zdvojení pulsů 9 - 16 reprezentuje záporné hodnoty.

dUT1 nabývá hodnot -4 až +4. Kladné hodnoty jsou reprezentovány zdvojením pulsů v 21 - 24 sekundě každé minuty. Záporné hodnoty reprezentuje zdvojení pulsů v 31 - 34 sekundě.

Časový signál obsahuje ještě celou řadu dalších informací, které však nemají pro radioamatéry hlubší význam.