Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Dlouho jsem váhal, zda má vůbec smyslu psát tyto řádky. Zda vůbec budou někoho v dnešní době zajímat názory jednoho bezejmenného radioamatéra, který je jen jedním bezvýznamným členem radioamatérské komunity. To, co mne ale vyprovokovalo k sepsání tohoto článku jsou bezútěšné mravy panující na radioamatérských pásmech a vztahy mezi domácí i mezinárodní radioamatérskou komunitou. To, co se odehrává každý den na radioamatérských pásmech je bohužel jen přesnou kopií chování dnešní společnosti. Tím posledním, to co ovlivnilo mé rozhodnutí napsat něco na toto téma je vedená diskuze na Slovenském radioamatérském portálu a zde na fóru OKDXF. Nechci předjímat na čí straně je vina, či na čí straně je pravda v tomto sporu, ale chci vám psát o tom, co je dle mého názoru příčinnou této neutěšené situace (Omlouvám se všem vyznavačům VKV a UHF pásem, ale jakožto radioamatér věnující se celý můj dosavadní život pouze krátkým vlnám budu popisovat mé zkušenosti z prostředí které znám).

Hlavní příčinou bezútěšné mravů panující na radioamatérských pásmech a vztahy mezi radioamatéry je práh vnímání toho, co je ještě HAMSPIRIT a co ne. Pro mnohé mladší radioamatéry je to jen buďto neznámé cizí slovo, nebo mlhavý pojem čehosi, co by mělo formulovat jakýsi morální kodex radioamatérského chování. A pro nás starší je to něco, co vzniklo kdysi v dávných dobách, co již pozbylo na významu a bylo poplatné tehdejší průkopnické době radioamatérského vysílání. Hlavně starší generace radioamatérů si hranici co je ještě HAMSPIRIT a co ne posouvá zrovna tam, kde ji chce mít. Cílem je zohýbat mantinely všeho toho, co nám něco nařizuje, doporučuje, toho, co stvrdíme svým podpisem v různých čestných prohlášeních atd. Mladší generace tyto upravené hranice HAMSPIRITU přejímá a bere je jako normální a platný stav.

Mnozí z vás se mnou pravděpodobně nebudou souhlasit s tím, co zde napíši. Podle mého názoru jednou z příčin , co způsobilo dnešní bezútěšný stav na radioamatérských pásmech je vlastní DXCC program, vyhlášený již dávno před druhou světovou válkou. Tento námi všemi milovaný DXCC program se stal programem kontraproduktivním, který ničí a posouvá pravidla HAMSPIRITU každým dnem do pekel. Každodenní honbou za novými zeměmi ničíme sami sebe. Jak je to možné, že tento báječný program se stal programem likvidujícím nás sebe sama?

Zde mé vysvětlení:

DXCC program je programem velice obtížným a vlastně nikdy nekončícím. Proto je to program celoživotní, který určil mnohým z nás směr celého našeho života. V počátcích vyhlášení programu DXCC nikdo jistě nepředpokládal, že by se po mnoha letech mohl z tak skvostného programu stát program dehonestující jeho původní ideje. V počátcích zajisté honba za novými zeměmi nebyla tak veliká a potěšení přinášelo spojení s každou novou zemí DXCC Teprve až druhá polovina šedesátých let přenesla nezdravou rivalitu mezi radioamatérskou DX komunitu vyhlášením upravenou variantou DXCC programu pro pět pásem, tedy diplom 5BDXCC.

Tím bylo odstartováno další šílenství, tedy honba za pásmovými zeměmi. Než bylo vyhlášeno vydávání diplomu 5B DXCC, tak se většinou těm, kteří se pravidelně věnovali DX ingu (tak se honba za novými zeměmi jmenuje) podařilo s průměrnou technickou výbavou spojení alespoň na nějakém z radioamatérských pásem navázat. Ale v honbě za pásmovými zeměmi po vyhlášení 5B DXXC již průměrná výbava nedostačovala a stoupající zájem o spojení dalšími a dalšími zájemci vyžadoval zásadní změnu k přístupu jak na DXCC. Začalo se nejprve skrovně, zlepšováním technického vybavení HAM šeku, zvětšováním anténních systémů a postupným zjištěním, že pro to, abych mohl uspět v tak náročné soutěži, znamená budovat QTH mimo vlastní bydliště.

Někteří jedinci začali investovat obrovské finanční prostředky do obřích anténních systémů na odloučených přechodných QTH a budují je v podstatě až do dnešních dní, protože to je nikdy nekončící práce. Ti druzí, co nebyli schopni vybudovat vlastními silami něco podobného se sdružili v různá společenství, která mají zajistit to samé, to co budovali jedinci, jen s jedním rozdílem. Výsledek byl dosažen spojením společných sil. A pak je zbytek radioamatérské komunity zabývající se DX ingem, který byl a je závislý na tom, co jim poskytl život. Tedy hlavně v jakém bydlí QTH a jaké mají možnosti na rozšiřování své anténní farmy a v nemalé míře jaké jsou schopni vynaložit své finanční prostředky.

Přiznejme si, že bez kvalitních anténních systémů se špičkový DX ing nedá dělat, nebo jen velice obtížně. Vynaložené investice do anténních systémů a mimoměstských QTH takovýchto DX-manů se zákonitě začaly projevovat v tabulkách srovnávající skóre DXCC v různých časopisech a WEB stránkách. Tito radioamatéři se pak svými dosaženými výsledky začaly na hony vzdalovat ostatním zájemcům o DX-ing. U mnohých taková frustrace z beznaděje začala vyvolávat závist, zášť a nejeden takovýto životní příběh končí tím, co je popisováno na Slovenském radioamatérském portále. Ti druzí, aby propad jejich značky v DX-žebříčcích nebyl tak strmý, začali vymýšlet různá zlepšení mající za cíl zlepšit jejich postavení v DXCC i za cenu porušování HAMSPIRITU.

Započalo to nenápadným kamarádským vypomáháním při navazování spojení se vzácnými DX stanicemi a expedicemi do vzácných zemí. Co na tom, že kamarád v době konání vzácné DX expedice je zrovna na služební cestě. Zavolám pod jeho značkou a on mi to v budoucnu oplatí. Toto falešné kamarádství někteří ještě dovedli k takové dokonalosti, že zjištěním že jedinec není schopen uhlídat vše, co se na radioamatérských pásmech odehrává vedlo k tomu, že si časový fond rozdělil na směny, mezi několik souspřízněných členů společenství a ti pak navazovali (navazují) spojení pod jejich soukromými volacími značkami. Já sám si zcela jasně vzpomínám, jak zcela bezostyšně mně volali členové některých jednotlivých společenství pod svými volacími značkami na stejném kmitočtu, se stejným zařízením a stejným operátorem, když jsem kdysi vysílal z pacifického ostrovu Rotuma jako 3D2CB/R.

Honba za body rozděluje v poslední době radioamatérskou komunitu na dvě části, které si nikdy nemohou rozumět, protože každá ze stran si vždy najde zdůvodnění pro své konání. Zde si myslím že je prostor pro OKDXF která by mohla být platformou pro hledání cesty do budoucna.

Karel OK1CF