Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   

Rok 2014 bol z hľadiska rádioamatérskej aktivity aj z hľadiska podmienok šírenia veľmi úspešným rokom. Rovnako ako v roku 2013 a j v roku 2014 sa dalo pracovať asi s 286 zemami DXCC. Uskutočnilo sa viac než 1000 malých (jedno až dvoj členných) DX aktivít (vrátane dovolenkových) a vyše 50 väčších DX expedícií (troj a viac členných). Mnohé z nich do vzácnych zemí DXCC a mali sme možnosť s nimi pracovať na 160-10m CW, SSB aj RTTY. Najvýraznejšia DX aktivita bola ako zvyčajne z Karibiku, ale aj z rôznch ostrovov v Pacifiku.

 

Stručný prehľad roku 2014

Nebolo takmer ani jedného víkendu v ktorom by sa neuskutočnil nejaký viac či menej významný kontest a mnohé z nich boli zamerané aj na DX prevádzku (CQWWDX a pod). Uskutočnilo sa niekoľko významných DX expedícií do lokalít ktoré patrili medzi najžiadanejšie zeme DXCC. Medzi také sa dajú zaradiť DX expedície na ostrovy Amsterdam FT5ZM a Tromelin FT4TA ktoré boli v TOP 10 najžiadanejších zemí DXCC, ale aj menšie aktivity z ostrova Marion (ZS8A, ZS8Z), z Eritrey (E30FB) a z ostrova South Georgia (VP8SGK) ktoré boli v rebríčku najžiadanejších zemí DXCC do 20. miesta. Uvedené expedície zmenili rebríček najžiadanejších zemí DXCC v ktorom ku koncu roku 2014 bolo na prvých desiatich miestach takéto poradie: P5, KP1, 3Y/B, VP8 (S.Sandwich), FT/W, VK0H, KH5K, FT/J, VP8 (S.Georgia) a KH5.

Bohužiaľ ako to často býva, niekoľko očakávaných DX expedícií bolo odložených (YV0), niektoré skrátené (VK9MT, Mellish Reef k vôli nepriaznivému počasiu) alebo z rôznych dôvodov zrušených (T31 kvôli problémom s dopravou, 5V k vôli Ebole, VK0M k vôli chorobe a pod.). Pri menších expedíciách mierne prevládala SSB prevádzka. Ale že CW stale žije a teší sa veľkej popularite svedčí že týmto módom sa dalo pracovať s asi 270 zemami DXCC. Všetky významnejšie expedície pracovali CW, SSB a RTTY. Bolo až zarážajúce aké úžasné “pajlapy” sa vytvárajú aj pri úplne bežných aktivitách. Stačí mať len dobrý signal a operátorskú zručnosť a spojenia sa obmedzujú len na “599 TU” pri CW alebo “59 THANKS” pri SSB. Report pri takýchto spojeniach stráca zmysel. ale pretože je ho potrebné uvádzať na QSL lístkoch, udáva sa spravidla 599 resp. 59. To. že spojenie je platné len vtedy keď si stanice navzájom vymenia a potvrdia reporty už dávno neplatí. Je to vidieť aj pri žiadostiach o QSL cez OQRS kde je v niektorých prípadoch už uvedený aj datum spojenia a stačí vložiť len správny čas spojenia.

 

Slnečná aktivita a podmienky šírenia

Teraz prebiehajúci 24. Slnečný cyklus má najmenej Slnečných škvŕn za posledných 100 rokov. Oproti predchádzajúcim cyklom sa pomerne dlhšie rozbiehal, ale pravdepodobne prvý krát v histórii sa stalo, že druhý vrchol bol (alebo stále je?) silnejší než prvý. Podľa údajov z NASA Slnečný cyklus vyvrcholil v roku 2014 s vyhladeným číslom Slnečných škvŕn 72. Je to najmenšie číslo od 14. Slnečného cyklu ktorý vrcholil vo februári 1906. Koniec teraz prebiehajúceho 24. Slnečného cyklu sa očakáva v roku 2020, ale prijateľné podmienky by vraj mali vydržať aj počas roku 2017. Uvidíme...

Hodnota Slnečného toku je dobrým ukazovateľom podmienok šírenia najmä na 15-10m pásmach a to najmä vtedy keď je nízky K index (1-2). Slnečný tok zostával počas roka väčšinou nad 100 jednotkami a zaznamenali sme len niekoľko poklesov na hodnotu okolo 90 jednotiek s absolútnym minimom 86 jednotiek v júli. Slnečný tok bol najvyšší začiatkom roka 2014 kedy dosiahol 237 jednotiek. Potom pomaly klesal, pohyboval sa medzi 125-160 jednotkami až do konca októbra, kedy v čase SSB časti CQWWDX Contestu opäť prekročil hranicu 200 jednotiek (227). Pretože NOAA má „stereo satelity“ ktoré snímajú Slnko z prednej aj zadnej strany dajú sa škvrny na Slnku pozorovať cez Internet.

 

Aktivita na pásmach

Ako som už uviedol v roku 2014 bolo množstvo DX aktivít vrátane viac než 50 významnejších DX expedícií ktoré pracovali na 160-10m, niektoré aj na 6m. 160m pásmo púta stále veľkú pozornosť a väčšina DX expedícií bola vybavená dobrými vysielacími aj prijímacími anténami. Iné je to už na opačnej strane. Spojenia na veľké vzdialenosti, najmä do Pacifiku si vyžadujú rovnako veľké anténne systémy a beverage antény na príjem a to si môžu dovoliť len tí ktorí vlastnia dostatočne veľký pozemok vo svojom QTH. Nič pre „mestského“ rádioamatéra... Ale podmienky na 160m sa zdali byť horšie než v predchádzajúcich rokoch.

80m pásmo bolo po väčšinu dní kludné a ožívalo až počas kontestov alebo pri DX expedíciách. DX aktivita bola sústredená väčšinou na CW. Stále viac zemí získava povolenie na 60m pásmo. Pásmo však nie je kontinuálne, väčšinou sú v ňom povolené len určité kanály a tak spojenia sú viac menej len v štádiu pokusov. I keď niektoré stanice už urobili 100 zemí DXCC, ARRL DXCC program takýto diplom zatiaľ nevydáva.

40m je takmer výhradne nočným pásmom. Výnimkou sú zimné mesiace pri východoch a západoch Slnka. Nesklamalo ani v tomto roku. 30 m pásmo je stále veľmi populárne najmä pre QRP stanice a digitálne módy. Niekedy, najmä počas jesenných a zimných mesiacov bývalo otvorené aj 24 hodín. 20 a 17m pásma boli dominantné a na oboch sa dali urobiť pekné DX spojenia aj pri horších podmienkach šírenia, čo sa už nedá povedať o ostatných horných pásmach. Aktivita na 15m pásme stúpala úmerne so stúpaním Slnečného toku. A pretože ten bol po väčšinu dní výrazne nad 100 jednotkami dali sa na tomto pásme urobiť pekné spojenia.

Na začiatku roka 2014 sme už ani nedúfali že 12 a 10m pásma budú vhodné na DX prevádzku. Obe však boli príjemným prekvapením. Na 10m pásme sa dalo počas roka 2014 pracovať asi s 200 zemami DXCC. Kto by to povedal pri katastrofických predpovediach v začiatku 24. slnečného cyklu.

6m pásmo bolo horšie ako v predchádzajúcom roku a podstatne horšie než v 23. Slnečnom cykle. Bolo to poznať najmä počas júna až do začiatku augusta keď sporadická E vrstva dosahuje svoj vrchol. Len občas prechádzali stanice z Južnej Ameriky a Karibiku, o niečo častejšie stanice z Afriky, najmä z jej západnej časti, ale spojenia s USA, JA boli skôr výnimkou, o Pacifiku ani nehovorím.

 

Technické novinky

Firma Kenwood dal na trh vylepšený typ populárneho transceivra TS-590 pod označením TS-590SG s 500Hz roofing filtrom v štandardnej výbave a niekoľkými ďalšími novými funkciami. Na trhu sa objavilo niekoľko nových SDR zariadení, niektoré z nich prepracované k úplnej dokonalosti. K cenovo dostupným patrí najmä Flex-6300 od firmy FlexRadio Systems.

 

Rádioamatéri a Internet

Len ťažko si vieme predstaviť naše hobby bez Internetu. Celosvetová sieť DX Clustrov je úžasná pomoc pri DX prevádzke. Väčšina denníkov z kontestov sa môže posielať cez Internet už krátko po ich skončení. Denníky z DX expedícií sú denne alebo dokonca online aktualizované na webových stránkach, potvrdzovanie spojení pomocou LoTW a množstvo ďalších výhod. V roku 2014 prešiel výraznou zmenou populárny cluster „DX Summit“ teraz nazvaný „My DX Summit“. Vynikajúcu službu robí sieť Reverse Beacon Network ktorá využíva CW skimmery rozložené prakticky po celom svete a v tom momente keď vyšlete svoju značku nielen že sa objavíte v celosvetovej sieti, ale sa dozviete v akej sile ste v rôznych lokalitách počuť.

Tak ako DX clustre pomáhajú pri DX prevádzke tak na druhej strane sú zneužívané niekedy priam nezmyselnými údajmi. Nikoho nezaujíma údaje v DX Clustri ako napr. TNX QSO, TNX QSL a pod. navyše keď tá stanice ani v Clustri ani nie je pripojená. Tak isto vkladanie spotu DX stanice ktorá už pred tým bola spotovaná veľa krát je kontra produktívne. A nakoniec, nikdy sa nespoliehajte na údaj z Clustra. Každú značku si overte. Vyhnete sa tak nezmyselným značkám vo vašich logoch.

 

QSL

Nemožno poprieť, že náklady na získanie QSL direkt sú stále príliš drahé. V mnohých Európskych štátoch ale aj v USA sa zvýšili poštové sadzby, ceny IRC v OK aj OM sú vysoké a navyše v mnohých štátoch vrátane USA a Anglicka sa IRC prestávajú používať. Avšak stále je výhodné ich používať do krajín tretieho sveta kde sa poštové zásielky s obľubou vykrádajú. V organizáciách IARU, najmä v tých ktoré majú veľkú členskú základňu spoľahlivo pracuje QSL Buro, vo väčšine organizácií však len pre svojich členov. Je to však logické. Náklady na QSL službu a všetko čo s tým súvisí nie sú malé a každý sa preto musí rozhodnúť či bude využívať členskú službu svojej organizácie, alebo bude získavať potvrdzovanie svojich spojení inou formou. Z dostupných štatistík vyplýva, že ARRL QSL Buro odoslalo v roku 2014 približne 775000 QSL lístkov čo je o 6% viac než v roku 2013.

Veľkú popularitu má stále LoTW. Na konci roku 2014 v ňom bolo vložených vyše 638 miliónov spojení čo je nárast o 18% oproti roku 2013 a počet registrovaných užívateľov stúpol na viac než 72000. Zdá sa že aktualizovaný softvér pracuje spoľahlivejšie a najmä rýchlejšie. LoTW je však výhodný systém len pre tých, ktorých zaujíma program DXCC, prípadne iné diplomy ktoré vydáva ARRL. Pre tých, ktorí sa zaujímajú aj o iné programy a diplomy a navyše majú radi pekné QSL je LoTW nezaujímavý. V poslednom čase sa stáva, že niektorí lídri DX expedícií vkladajú logy do LoTW až po niekoľkých mesiacoch. Dôvod je jednoduchý. Mnohé DX expedície sú finančne náročné a jedným zo zdrojov príjmov sú „direkty“ či už klasické, alebo cez OQRS. Keď direkty prestanú chodiť, vložia log do LoTW. Nad tým čo urobili Taliani pri poslednej DX expedícii roka 2014 (1A0C) však zostáva rozum stáť. Ak chcete QSL direkt a zároveň chcete aby bolo vaše spojenie vložené do LoTW musíte zaplatiť 4 Eurá, keď nechcete QSL ale chcete aby bolo vaše spojenie vložené do LoTW, musíte zaplatiť 1 Euro...

Stále väčšej popularite sa teší OQRS (Online QSL Requeust Service). Odbremeňuje QSL služby, šetrí čas na získanie QSL, nehrozí vykradnutie peňazí z obálok a vo väčšine prípadov je lacnejší než klasický direkt. Tento systém ktorý je spravidla k dispozícii na stránke ClubLogu (www.clublog.org) využívali takmer všetky DX expedície a mnohé kontestové stanice.

 

Prevádzka

V druhoch prevádzky nenastali žiadne výraznejšie zmeny. V digitálnych prevádzok sa objavili nové verzie stále populárnejšieho módu na KV JT65. K1JT nedávno na jeho WSJT Webovej stránke uverejnil vylepšený systém na KV.

Prevádzková disciplína v posledných rokoch bola a vyzerá to tak že aj bude veľkým problémom ktorý nám strpčuje život počas DX expedícií. Názory, kto má na tom väčšiu vinu, či expediční operátori, alebo my na druhej strane sa rôznia. Ale ak chceme nájsť správnu odpoveď niekde musíme začať. A začať treba u expedičných operátorov. Ak tí budú striktne dodržiavať „DX kódex správania pre DX expedície“ (www.dx-code.org) a problém bude pretrvávať, bude jasné že príčina je na našej strane. Treba si uvedomiť, že rádioamatérske pásma patria všetkým rádioamatérom. Nie všetci majú záľubu v DX-ingu. „Split okná“ u väčšiny DX expedícií sú nenormálne široké. Pri CW prevádzke tak zasahujú do zaužívaných QRP frekvencií a najmä do DIGI segmentov čím znemožňujú prácu tým, ktorí na týchto módoch pracujú. Pri SSB prevádzke zasahujú do SSTV frekvencií a rôznych lokálnych sietí. Nesmieme sa preto čudovať že niekomu „prasknú“ nervy a začne rušiť frekvenciu DX stanice. Samozrejme sú aj „profesionálni“ rušiči, ktorí rušia z princípu. Medzi nich stále patrí známy „El Nino“ IT9RYH ktorý rozšíril svoje teritórium zo 14195kHz na 14190-14200 kHz. Ak však ruší na CW frekvenciách, skrýva sa za jeho značkou niekto iný. Ale zlatý Nino. Najväčším psychopatom roku 2014 je niekto kto sa skrýva pod značkou EA5SYL (alebo EAHSYL ??) ktorý zámerne rušil CW prevádzku všetkých významnejších DX expedícií na všetkých pásmach. Jeho signály prichádzajú z 200-240 stupňov a je až zarážajúce, že z tak husto rádioamatérmi obsadených oblastí ho nikto nedokáže identifikovať. No a samozrejme vždy sa nájde dostatočný počet tých „dobrých policajtov“ ktorí v dobrom úmysle znásobujú rušenie na frekvencii DX stanice. Ale o tom sa už popísalo veľa a problém pretrváva. Asi sa s tým musíme naučiť žiť....

Aj v roku 2014 pretrvával na stránkach ClubLogu problém s Leader board. Na jednej strane je to úžasná vec, na druhej strane to však vedie k nezmyselnej súťaživosti ktorá zabraňuje urobiť spojenie staniciam s malým výkonom a jednoduchými anténami. Čo najviac zelených „kvačiek“ a najlepšie všetkých 27 bolo cieľom mnohých z nás. Čo na tom že mám s tou zemou DXCC na danom pásme už z minulosti 5 spojení. Musím si predsa znovu dokázať že na to mám. Nič s tým samozrejme nikto neporušuje. Ale malo by sa s tým prestať, ak nie kvôli inému tak na znak úcty silnejších k slabším.

 

Piráti a nelegálna prevádzka

Ani v roku 2014 sme sa nevyhli zneužívaniu značiek pirátmi a boli tým postihnuté takmer všetky DX expedície. Najvýraznejšie sa to prejavilo pri expedícii na Mellish Reef keď sa značka VK9MT objavila v DX Clustri už dva dni pred začiatkom prevádzky. Ale zneužité boli aj ďalšie značky. Na pásmach bolo počuť stanice P5/4L4FN, ZL9GI, VK0MQ a niekoľko ďalších. Niekoľko „pirátov“ sa objavilo v DX clustroch len k vôli nepozornosti spotujúcich. Napr. 5T5T namiesto HT5T alebo EZ1A namiesto E71A a pod.

 

Opustili nás

Život prináša aj smutné správy. Do rádioamatérskeho neba odišlo v roku 2014 mnoho známych rádioamatérov ktorí sa zapísali do rádioamatérskej histórie. Patria medzi nich aj Vic N4XR, Bruce W6OSP, Pietro IT9ZGY, Carl AI6V a mnohí ďalší. Patria medzi nich aj mnohí naši priatelia z OK a OM ktorých nekrológy boli uverejnené v Rádioamatéri a Rádiožurnály SZR a na ktorých budeme s úctou spomínať.

 

Zmeny v DXCC

V zozname zemí DXCC neprišlo k žiadnym zmenám. Nevyšiel ani pokus zmeniť kritériá DXCC tak, aby sa do zoznamu DXCC dostalo Kosovo. A myslím si, že to bolo v danom čase správne rozhodnutie. Veď ako si Kosovo pridelilo prefix Z6, tak si pridelil Donetsk prefix D0 a na základe takéhoto precedensu by nasledovali ďalšie. Nielen zákony, ale aj pravidlá sú na to aby sa dodržiavali.

 

Prehľad významnejších DX expedícií v roku 2014

V prehľade sú uvedené len vzácnejšie DX a IOTA expedície, najmä do zemí ktoré nie sú bežne osídlené rádioamatérmi.

január bol vynikajúci. V priebehu mesiaca sa dalo pracovať s asi 220 zemami DXCC. Uskutočnila sa DX expedícia na Územie Maltézskych rytierov 1A0KM, do Beninu TY1TT a na ostrov Amsterdam FT5ZM (viac než 170000 QSOs). Svoje polročné putovanie po Južnej Amerike začal Vladimir UA4WHX a ozval sa z Antarktických základní Bellingshausen (RI44ANT) a Presidente Frei (XR9H2O), ktoré sú na ostrove King George (S.Shetlands). V programe IOTA bola prvý krát aktivovaná skupina OC-273, ostrov Gorong (YF1AR/8 a YB0AI/8).

Vo februári navštívil Vladimir ostrov Juan Fernandez (CE0Z/UA4WHX), uskutočnili sa DX expedície do Bhutanu (A52JR), na ostrov Sao Tome (S0TF 20000 QSOs), na Reunion (TO7CC, 49000 QSOs) a na Annobon (3C0BYP (13000 QSOs). V programe IOTA bol aktivovaný ostrov Miangas v skupine OC-209. Táto skupina nebola aktivovaná vyše 10 rokov. Po 13. rokoch bola aktivovaná skupina OC-224 (YB8XM/p) a po 14. rokoch skupina OC-076 (YB8XM/p).

V marci to bol ostrov Christmas VK9X/K7CO, Andamany VU4K (7700 QSOs), Austral TX6G, Mellish Reef VK9MT a začala prevádzka ZS8A, ZS8C a ZS8Z z ostrova Marion. V IOTA programe bol aktivovaný Mexický ostrov Cocinas NA-189 (XF1T), ale aj Indonézske ostrovy Enggano OC-204 (YB4IR/p) a Wangiwangi OC-219 ktoré neboli aktivované 19 resp. 17 rokov.

V apríli toho príliš veľa zaujímavého nebolo. Vladimir UA4WHX navštívil Galapágy (HC8ART) a Easter Is. (CE0Y/UA4WHX) a z Americkej Samoy vysielali KH8/DL6JGN, KH8/DL2AWG a KH8/PA3EWP. V IOTA programe bola aktivovaná pomerne vzácna skupina OC-239 (YF1AR/5, YB3MM/5) a najmä ostrov Natuna Besar OC-106 (YB4IR/5). Táto skupina nebola aktivovaná 12 rokov.

V máji začala po dlhom čase pravidelná prevádzka z klubovej stanice S01WS zo Západnej Sahary ktorá pokračoval celý rok. Z Malawi sa ozval PA3FYM pod „divnou“ značkou 7QNL. V programe IOTA prevládali aj teraz aktivity z Indonézskych ostrovov. YB4IR/5 bol na ostrove Singkep (OC-106) a následne pod tou istou značkou na ostrove Midai (OC-107). Tieto skupiny neboli aktivované 14 resp. 17 rokov. Viac než 10 rokov nebola aktivovaná ani skupina OC-215 z ktorej vysielal YF1AR/6.

V júni opäť vysielal z ostrova Minami Torishima Take JG8NQJ/JD1. Aktivovaný bol Egyptský ostrov Nelson AF-109 (SU9N), po 12 rokoch Indonézske ostrovy Halmahera a Kawalota v skupine OC-145 (YB8RW/p) a Venezuelský ostrov Cayo Sombrero SA-089 (YV5ANF/p.

V júli stojí za zmienku len prevádzka Yukiho JH1NBN z ostrova Nauru (C21BN) a po obnovení svojej koncesie začal opäť vysielať z Južného Sudanu Diya Z81D. V júli pribudlo do IOTA Directory 11 nových ostrovných skupín a hneď bola aktivovaná prvá z nich, ostrov Buyukada AS-201 (TA0/DF8DX). YF1AR/5 bol na ostrove Tambelan (OC-122) ktorý nebol aktivovaný od roku 1990.

V auguste bola veľká aktivita z Timor Leste Adhi YB3MM (4W/NB3MM, 4W/N1YC (9V1YC) a 4W/PE7T a skupina JA ops bola na ostrova Christams (VK9EX). August bol však úžasný z hľadiska programu IOTA. JA6TBE/6 dvakrát navštívil ostrov Shodo (AS-200). Skupina UA operátorov vysielala za dramatických okolnosti z ostrova Karaginski AS-064) pod značkou RI0X. Tento ostrov nebol aktivovaný vyše 20 rokov! Na Indonézskom ostrove Obi (OC-222) boli YB4IR/8 a YB8RW/p, na Austrálskom ostrove Bathurst (OC-173) zase VK5CE/8. Obe tieto skupiny boli aktivované naposledy v roku 1999.

V septembri bola krátka prevádzka z ostrova Sable (CY0C), Nigel G3TXF bol na ostrove Tristan da Cunha (ZD9XF, 27000 QSOs), Silvano I2YSB so svojou skupinou v Benine (TY1AA, 81000 QSOs), skupina JA ops na ostrove Chatham (ZL7X, 9000 QSOs), VK ops na ostrove Norfolk (VK9NT, 11300 QSOs), Antoine 3D2AG bol na ostrove Rotuma (3D2AG/R, LZ1GC na ostrove Nauru (C21GC), ale hitom bola prevádzka Zorra JH1AJT z Eritrey (E30FB). Aj IOTA aktivita bola zaujímavá. Cezar VE3LYC spolu s dalšími ops bol na ostrove Matthews OC-218 (TX4A) ktorý nebol aktivovaný 17 rokov a o niekoľko dní na ostrove Sandy OC-294 (VK6ISL). Bola to prvá aktivácia tohto ostrova. DV1UD bol na Filipínskom ostrove Pangutaran OC-188 (DX8DX) ktorý nebol aktivovaný od roku 1993!

V októbri sa ozval OH2YY z Bhutanu (A52O), DL ops boli na ostrove Tarawa (T30D, 69000 QSOs), ďalšia skupina DL ops na ostrove Lord Howe (VK9DLX, VK9LM – 128000 QSOs), aktivované boli aj ostrovy Samoa (5W0AF, 5W0AG) a Tokelau (ZK3E), z Timoru Leste vysielali 4W/G3ZEM a 4W/K7CO. Najviac však zaujala prevádzka z ostrova Tromelin (FT4TA, 71000 QSOs) ktorá pokračovala aj v novembri. V IOTA bola aktivovaná ďalšia nová skupina NA-247. Traja operátori (3Z9DX, EI5GM a EI9FBB) sa za dramatických okolností dostali na ostrov Pelikan a 17 hodín vysielali pod značkou PJ7PK. Druhý krát bola aktivovaná skupina AS-201.TA1ED vysielal z ostrova Marmara (TC0MI) a po 10 rokoch aj Čílsky ostrov Damas SA-086 (XR2T).

V novembri sa ozval W4VKU spolu s VU ops z ostrovov Nicobary (VU4CB, 8800 QSOs) a Andanamy (VU4KV, 50000 QSOs) a Dima RA9USU opäť navštívil Jemen a z ostrova Socotra (AF-028) vysielal pod značkou 7O2A. V IOTA programe sa toho veľa neudialo. Za zmienku stojí prevádzka z ostrova Komodo OC-151 (YB9/DL3KZA a YB9/DL7UVO) a najmä žiaľ bohu len niekoľko hodinová prevádzka z ostrova Lizard OC-187 (VK4EI).

December bol chudobný na DX expedície. Za zmienku stojí len prevádzka z Územia Maltézskych rytierov 1A0C ktorá začal koncom decembra a pokračovala ešte v januári 2015. Z IOTA programu bola aktivovaná skupina OC-157 (YB4IR/8 a YB8RW/p) a niekoľko hodín aj Čínska, veľmi vzácna skupina AS-143, ale len niekoľko hodín (BA7CK).

Tak isto ako v roku 2013 aj v roku 2014 nebolo aktivovaných 54 zemí DXCC. Podľa kontinentov to sú:

Afrika (14) - 3B6, 3C, 3X, 3Y/ B, 5U, 9U, D6, FT/G, FT/J, FT/W, FT/X, T5, TN a VK0/H

Antarktída (1) – 3Y0 (Peter I.)

Ázia (7) - 1S, BS7H, BV9P, EZ, P5, VU7 a YK

Európa (1) – R1F

Severná. Amerika (8) - 4U (UN), CY9, FO/C, KP1, KP5, TI9 XF4 a YV0

Južná Amerika (6) - CE0/X, HK0/M, PY0/S, PY0/T, VP8O a VP8/S. Sandwich

Oceánia (17) - 3D2/C, FK/C, KH1, KH3, KH4, KH5, KH5K, KH7K, KH8/S, T2, T31, T33, VK0/M, VK9/W, VP6/D, ZL8 a ZL9

Niektoré z aktivít však boli pre nás nedosiahnuteľné. Napr. VP8SGK (S. Georgia – len 35 QSOs, alebo KH9/WA2YUN.

Za posledných 10 a viac rokov neboli aktivované zeme: BV9P, CE0X, KH1, KH3, KH5K, KP1, P5, VK0/H a VP8 (S. Sandwich). To znamená že získanie DXCC Honor Roll môže trvať najmenej 10 rokov.

 

DX expedície očakávané v roku 2015

V roku 2015 očakávame niekoľko veľmi zaujímavých DX expedícíí. Hneď v januári to bola expedícia na Iránsky ostrov Kish AS-166 (EP6T), vo februári to bude DX expedícia roka na ostrov Navassa (K1N), na ostrov Cocos (TI9/3Z9DX) a ostrov Juan Fernandez (3G0Z), v marci je plánovaná expedícia do Eritrey (E3A) a hovorí sa aj o ostrove Aves (YV0AJ). Na prelome marca a apríla to bude ostrov Nauru (C21EU), v apríli ostrov Spratly (DX0P), v októbri ostrov Chesterfield (TX3A) a na prelome novembra a decembra ostrov Heard (VK0EK). Nie je vylúčené že pribudnú aj ďalšie zaujímavé DX expedície. Nech nás dobré podmienky sprevádzajú celým rokom 2015.

Števo OM3JW