Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

Dnes 4

Vše 109113

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   
 1. Členem se může stát každý zájemce, bez rozdílu věku, národnosti. státní příslušnosti, politické orientace nebo náboženského vyznání.
 2. Zaváže se dodržovat ustálené zvyklosti provozu na radioamatérských pásmech, zejména při práci v DX sítích a při spojení s DX expedicemi.
 3. Formy členství jsou:
  • Řádné s minimálně 250 potvrzenými DXCC zeměmi
  • Čekatelské s minimálně 150 potvrzenými DXCC zeměmi
  • Čestné na základě rozhodnutí správní rady Nadace.
 4. Poplatek za členství je dobrovolný. Pokud se rozhodnete přispět, zašlete prosím platbu na účet OKDXF, vedený u:

  Money Bank, č. účtu 817323584 / 0600, jako variabilní symbol uveďte rok, za který platba probíhá, např. 2005.

 5. Člen Nadace je oprávněn užívat schváleného symbolu.